REKLAMA

Kapské město a jeho dvě tváře

REKLAMA

 

Díky Stolové hoře tyčící se nad Atlantikem, poetickým vinicím nebo pozorování velryb je Kapské Město jednou z nejoblíbenějších turistických destinací na jihu Afriky. Druhé největší město Jihoafrické republiky ovšem nabízí mnohem víc než jen přírodní krásy. Současné umění je rozeseto po malých nezávislých galeriích, v nichž se pořádají designové přehlídky a kromě všudypřítomné koloniální architektury tam nalezneme cenami ověnčené současné i výjimečné modernistické stavby.

Přes pestrou skladbu obyvatelstva je Kapské Město stále považováno za domov bohatých bílých elit. I čtvrt století po pádu apartheidu a zvolení prvního černošského prezidenta Nelsona Mandely je rozděleno na dvě nerovnoměrné enklávy s velkými sociálními rozdíly. Z finančního centra s mrakodrapy je to coby kamenem dohodil do několika rozlehlých townshipů, tedy předměstí, kam bylo během minulého století násilně přesouváno černošské a takzvané „barevné“ obyvatelstvo. Jejich původní čtvrti v centrech měst musely ustoupit zástavbě pro privilegovanou bílou vrstvu. 

Až do počátku 20. století vycházela koloniální architektura města zejména z holandských a anglických tradičních předloh. Přelom 20. a 30. let ale přinesl mezinárodní trendy, které se do země dostaly díky evropským univerzitním profesorům. Zejména rezidenční výstavba odkazuje na díla Le Corbusiera, Waltera Gropia, Miese van der Roheho a dalších klasiků moderny.

Jednou z hlavních postav první modernistické školy v Kapském Městě, spojenou s tamní fakultou architektury, byl od konce 30. let architekt a urbanista Leonard Thornton-White, který do Afriky přijel z Anglie na pozvání místní univerzity. Přinesl s sebou aktuální poznatky v oblasti urbanismu a jeho vize se podepsaly na budoucí podobě města. Kromě realizací menších obytných komplexů je autorem jedné z nejznámějších modernistických oblastí města, čtvrti Foreshore, která vznikla na uměle vysušeném pobřeží nedaleko historického centra. Ačkoli se Thornton-White stavěl proti myšlence rasové segregace, řídil se modernistickými zásadami, jež ve výsledku vedly k rozvoji města podle pravidel apartheidu. Jeho vize očištění a efektivního uspořádání metropole šly ruku v ruce se systematickou diskriminací nebílých obyvatel, kteří nesměli vlastnit půdu, byli izolováni v townshipech a na území bílých mohli vstupovat pouze se zvláštním pasem.

Kapské město
Info ikona

 

Druhá vlna modernismu přišla na počátku 60. let, kdy se do Kapského Města vrátili mladí architekti, absolventi u Louise Kahna a Roberta Venturiho na Pensylvánské univerzitě. Klíčovou figurou byl architekt a urbanista Roelof Uytenbogaardt, autor brutalistní univerzitní přístavby nebo nákupního centra Werdmuller. Čas strávený v USA nesporně ovlivnil jeho vnímání městských problémů a po návratu otevřel téma humanismu v architektuře. Kritizoval například cílené oddělení townshipů od bohatých bílých předměstí systémem dálnic a železnic. Ani jeho apel na osvobození urbanismu od politiky a polidštění veřejného prostoru v townshipech však nezabránil vzniku dalších vyčleněných sídlišť ani bourání starých čtvrtí, které jedna za druhou ustupovaly nové bělošské výstavbě. 

V současném Kapském Městě nenajdeme čtvrť bez jeřábu a stavby místních i zahraničních ateliérů tu rostou rychlým tempem. Ze starých domů leckde zůstávají jen fasády, megalomanské struktury pronikají do nejstarších čtvrtí města, jež se zuby nehty brání gentrifikaci, a úpatí Stolové hory je obestaveno hrozny luxusních vil. Nová muzea jako Zeitz MOCAA nebo Norval Foundation či transformace starých továren a designové podniky ve čtvrti Woodstock ale stále kontrastují se špatnými podmínkami townshipů, v nichž dosud žijí miliony obyvatel. Existuje ovšem řada progresivních architektonických projektů, které se snaží přispět ke zlepšení situace. Například prototyp nízkonákladového domku Empower Shack od studia Urban-Think Tank, jenž byl právem zahrnut ve finálovém výběru na mezinárodní cenu RIBA 2018, dává mnoha lidem naději na lepší zítřky.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sledujte nás na Instagramu @elleczech

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA