V duchu minimalismu

Ani se nedivíme, že majitelé nový bazén využívají takřka každý den. Když do něj vstoupíte, prostory na chvíli omámí vaše smysly a vy si připadáte jako v obrazovém labyrintu. Kde začíná nebe? Kde končí panorama městské krajiny? Kolik je v prostoru vlastně betonových zdí jako od architekta Tadaa Anda? Co je odraz a co realita? To jsou jen některé otázky, které si položíte, než se zorientujete. Iluzi dopomáhají hladké plochy, strohost a lineárnost, kdy rámy prosklených stěn i nerezového bazénu zdánlivě splývají, také zarovnaný přepad bazénu bez obvyklého mřížkového kanálu pomáhá vytvořit dojem dokonalé jednolitosti. Jako bychom se koupali v instalaci Donalda Judda nebo Jakuba Ciglera...  

Prohlédněte si unikátně navržené bratislavské spa:

„Věděli jsme, že budeme stavět ‚jen‘ bazén se spa světem, přesto to měla být samostatná minimalistická stavba podobná domu. Klienti jsou milovníci architektury, vášniví cestovatelé a sportovci, kteří mají díky svým zkušenostem vytříbený vkus. Přilehlá vila, ve které bydlí, disponuje vnějším bazénem i fitness, chybělo jim ale stále vlastní spa a pořádný plavecký bazén,“ vysvětluje Romi Klimeková.

Architekt Peter Dolinajec, který momentálně pracuje pod vlastní značkou DOK architekti, ji doplňuje: „V roce 2016 jsem s ateliérem Aprox vyhrál architektonickou soutěž, v níž jsme museli splnit technické a technologické požadavky pro obtížnou stavbu v kopci, a současně pro bazén navrhnout objem, který by byl v harmonii se dvěma sousedícími objekty na stejném pozemku.

Požadavkem bylo celoroční užívání – s tím, že v letním období bude prostor otevřený, s těsným kontaktem se zahradou, v zimě pak vytápěný a poskytující plnohodnotný komfort. Z prvotních návrhů objektu vyhrál náročnější, v němž hmota bazénu vychází z terénu a je ukončená levitující konzolou, což umožnila morfologie terénu. Ze složitosti jsme udělali přednost.”

Bratislavské spa