Přejít k hlavnímu obsahu

Keltský horoskop posvátných stromů: Jaké vlastnosti a osud určuje vám?

Jedle

2. leden - 11. leden

Na první pohled mohou lidé ve znamení Jedle působit odměřeně až chladně. Jde ale pouze o kamufláž. V jádru jsou to lidé hluboce citově založení, jsou empatičtí a mají cit pro detail. Jsou obdařeni silnou intuicí a skvělými pozorovacími schopnostmi. Jsou jako lidský rentgen, který neomylně odhalí každou faleš a nepravost. Před nimi opravdu nic neutajíte. Mají slabost pro opačné pohlaví, jsou silně eroticky založení a právě proto se dokáží do druhých dokonale vcítit. To z nich ale také činí výborné manipulátory. Skutečnost dokáží překrucovat tak obratně, že si často ani neuvědomují důsledky svých činů. Necítí se však dobře ve vedoucích pozicích. Mnohem větší uspokojení nacházejí ve svobodných povoláních, zvlášť pokud mají možnost věnovat se tomu, co je opravdu baví.

Jilm

12. leden - 24. leden

Lidem ve znamení Jilmu koluje v žilách radost ze života a veselí. Milují zábavu a rádi se smějí, kdekoli se ocitnou, rozzáří prostor svým optimismem. Radostí ze života umí nakazit i okolí, proto se mezi nimi najde mnoho komiků, bavičů, herců nebo třídních šašků. Mají silné charisma a pro ostatní jsou majákem štěstí, který jim ukazuje, že i v těch nejhorších chvílích v životě se najde důvod k úsměvu. Přímo neodolatelně přitahují opačné pohlaví, čehož jsou si také vědomi a tohoto daru rádi využívají ve svůj prospěch. Jejich život bývá protkán milostnými pletkami a avantýrami. Touží po obdivu a úspěchu. Jen pozor, když se jim ho nedostává, mohou se z okouzlujících společníků proměnit v arogantní a pomstychtivé osoby.

Cypřiš

25. leden - 3. únor

Lidé narození ve znamení Cypřiše si mimořádně cení svobody. Není radno je omezovat a snažit se je spoutat. Touha po dobrodružství z nich činí nadšené cestovatele a objevitele. Obvykle bývají hrdí a mívají silný, nezlomný charakter. Také bývají cílevědomí a touží se prosadit. Většinu vytyčených cílů v životě se jim také díky kombinaci jejich typických vlastností daří naplnit. Velmi těžce však nesou jakékoli omezování vlastní svobody a kritiku. Pak může jejich chování připomínat výbuch atomové pumy. Při sebemenším podnětu dokáží vyletět a na své okolí udeřit nespoutanou silou svých emocí. Díky svému přirozenému kouzlu osobnosti bývají ale ve společnosti, a u opačného pohlaví zejména, velmi oblíbení. Snadno navazují nové vztahy. Jsou vtipní, bystří a jejich nejsilnější zbraní je pohotovost. Schopnost rychle reagovat a poradit si v každé situaci je také důvodem, proč jsou často velmi úspěšní ve vedoucích a manažerských pozicích, případně i v umělecké sféře.

Topol

4. únor - 8. únor

Lidé narození ve znamení Topolu jsou ušlechtilého srdce a bystré mysli. Všímají si toho, co ostatní přehlížejí, proto mezi nimi bývají vynikající psychologové, poradci a stratégové. Druzí se na ně často obracejí pro radu a ochranu a oni ji ochotně poskytnou. Jsou bezpečným přístavem jistoty a útočištěm před jakoukoli ranou osudu. Mají výborné analytické schopnosti a dokážou odhalit a pochopit příčiny problémů. Sami však často bývají tvrdohlaví a nemá smysl se je pokoušet nějak omezovat. V takovém případě se rychle stáhnou a obrní ve snaze zajistit si pořádek podle svého. Není radno pokoušet se člověka ve znamení Topolu uhnat. Jakmile ucítí, že se ho snažíte spoutat, dá se sprintem na úprk jako mistr překážkového běhu. Dohnat takového muže před oltář je přímo nadlidský úkol. Rozumnější je vyčkat, až k takovému rozhodnutí dospěje sám, což se ale v případě Topolu nemusí stát nikdy. Lidé v tomto znamení se obecně děsí definitiv, vyhovuje jim, pokud mají na vybranou a možnosti otevřené na více stran.     

Cedr

9. únor - 18. únor

Lidé, kteří se narodili pod ochranou Cedru, působí opravdu vznešeně. Jde o velmi ušlechtilé povahy, které vyzařují auru důstojnosti a oplývají přímo aristokratickým šarmem. Jsou sebevědomí a jejich osobnost vyzařuje až čarovnou přitažlivost. Působí jako magnet, který neustále poutá pozornost svého okolí. Nebývá tedy výjimkou, že jejich ego nabubří a tito lidé jsou pak pro své okolí nejen nepřehlédnutelní, ale také těžko snesitelní. Pokud je v životě potká opravdová smůla, narazí na druhý Cedr, a to bývá oheň na střeše. V případě tohoto spojení neexistuje slovo kompromis. Jde o tvrdý souboj, který nikdy neskončí jinak, než že musí mít vítěze a poraženého. Vítěz upevní své postavení, poražený na druhé straně si bude mimořádně dlouho lízat rány a napravovat pošramocenou sebeúctu. Lidé ve znamení Cedru vedle sebe potřebují milujícího partnera mateřského typu, který se o ně vždy postará. Navzdory tomu, že tito lidé mívají silné sklony k tyranii, ty, které milují, dokáží bezmezně ochraňovat.

Borovice

19. únor - 29. únor

Pod ochranou Borovice přicházejí na svět staré a nepokojné duše obdařené hlubokou moudrostí, kterou touží předávat světu. V jejich mysli se skrývají velké myšlenky a ideály, které mají potřebu šířit mezi ostatní. Děti Borovice jsou velmi nadané v oblasti materiální. Velice rychle dokážou pochopit, jak to ve světě chodí, i to, jak si v něm najít své místo a získat prostředky potřebné k životu. V zajišťování financí a získávání materiálních výhod umí přímo čarovat. Všude a ve všem dokáží vidět příležitost k výdělku. Všechno to souvisí s jejich schopností vytěžit z minima maximum. Mají ale i silné duchovní schopnosti. Závisí jen na jejich rozhodnutí, zda se vydají pouze cestou hmotného bohatství, nebo se budou osobně a duchovně rozvíjet a růst a budou usilovat o harmonii těla a duše. Láska je kořením jejich života a základním kamenem jejich bytí. Partnery si ale hledají těžko. Nezřídka na tomto poli rezignují a věnují se jen sobě a svým koníčkům.

Vrba

1. březen - 10. březen

Lidé narození pod ochranou Vrby jsou silně spirituálně založení. Jde o duše, jejichž paměť sahá hluboko do minulosti a celý život se snaží rozpomenout se na svá předchozí vtělení. Proto je přitahuje tajemno, duchovno a ezoterika. Cizí jim nebývají ani bylinky a léčitelství. Právě v tomto znamení se nejčastěji setkáme s kartáři, věštci a astrology. Stává se také, že mívají prorocké sny. Nebývá ovšem výjimkou, že se svého daru jasnozřivosti sami zaleknou a skryjí jej před světem i před sebou samými. Mnohdy až ve vyšším věku pochopí, že cestou není potlačení, nýbrž přijetí vlastních darů, jejich rozvíjení a využití ku prospěchu svému i druhých. Lidé ve znamení Vrby nebývají tělesně příliš silní a odolní. Proto je pro ně zásadní správná životospráva - pohyb, zdravé jídlo, pobyt v přírodě a dostatek tekutin. K vodě má Vrba konec konců zvláštní vztah, a to velmi pozitivní. Pod znamením Vrby se také rodí mnoho mořeplavců, námořníků a objevitelů.

Lípa

11. březen - 20. březen

Lidé narození pod ochranou Lípy bývají melancholičtí a zádumčiví. Jejich život provází nostalgie a klid. Nepůsobí energicky, spíše rozvážně. Stejně jako jejich majestátní ochránce i oni mívají velké a otevřené srdce a nejraději by objali a v náručí sevřeli celý svět. Mezi lidmi nedělají rozdíly a jsou obdařeni hlubokým sociálním cítěním. Právě mezi chráněnci Lípy najdeme nejvíce lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, sociálních pracovníků a učitelů. Obvykle mívají početné rodiny, je to jejich přirozenost. Jsou to přímo dokonalé naslouchající vrby, jimž můžete svěřit jakékoli trápení a bolest. Musí se ale naučit svěřené problémy nevstřebávat, nýbrž filtrovat. Jinak jim hrozí smutek a deprese. Duševní hygiena a očista je pro ně zásadní, přináší jim klid a rovnováhu. Špatnou zprávou pro lidi ve znamení Lípy je to, že si téměř pokaždé vybírají notně problémové partnery.    

Dub

21. březen - 21. březen

Ve znamení Dubu se rodí ctižádostiví lidé, kteří si však na svůj úspěch umí počkat. Jsou to maratónští běžci, žádní sprinteři. Jsou vytrvalí, mají výdrž a dokáží se vyrovnat se všemi překážkami osudu. Rádi bývají středem pozornosti a dělá jim dobře, když všichni vědí o jejich přínosech a zásluhách. Nic je nerozčílí víc, než když jsou přehlíženi. To pak umí být podráždění a prchliví a snadno vybuchnou. Bývají také dost paličatí. Nemá ale smysl se s nimi přít. Strategičtější je zvolit laskavý a přátelský přístup. Sami jsou přímí a faleš, manipulace a zákulisní tahy se jim příčí. Po všech stránkách žijí a potřebují žít naplno. Pokud nemají dostatek inspirace, klesají na mysli a chřadnou na těle. Proto se obklopují množstvím lidí, kteří jim zajišťují dostatek podnětů a nových zážitků. Snadno si nacházejí nové přátele, neboť jsou vždy ochotní pomoci. Dělají to sice nezištně, nicméně neměli byste zapomenout slušně poděkovat. Toto základní gesto je z jejich pohledu nutností. Jinak byste o ně mohli přijít nebo si je dokonce znepřátelit. V lásce bývají romantičtí a něžní. Když si vás vyhlédnou za partnera, dřív nebo později se jím stanete. Ve svých milostných snahách, stejně jako ve všem ostatním, jsou totiž mimořádně vytrvalí.

Líska

22. březen - 31. březen

Pokud jste narazili na člověka v tomto znamení, setkali jste se s opravdovým bojovníkem. Je to mistr improvizace, který si ví rady i v těch nejobtížnějších situacích. Proto lidé ve znamení Lísky bývají vynikající manažeři, stratégové či dokonce špióni. Jejich obrazem v živočišné říši by mohl být žralok - stvoření, které vždy urve to, co potřebuje k životu. Lidé tohoto znamení se řídí heslem ‚‚účel světí prostředky‘‘. Jsou schopní a ochotní změnit svůj názor nebo hodnoty, pokud to přispěje k naplnění jejich cílů. Mají silné charisma, které jim zajišťuje úspěch, což platí i v lásce. Jejich milostný život bývá mimořádně pestrý. Osobnost lidí ve znamení Lísky je poznamenaná jistou dávkou sobeckosti a majetnictví. Mnohdy neváhají obětovat vlastní principy, jen aby pro sebe či svou firmu urvali co největší díl koláče. Ve jménu budování projevují silnou schopnost a ochotu tvrdě a neúnavně pracovat. I své partnery si podvědomě vybírají nejen podle vzhledu a duševního souznění, ale i s přihlédnutím ke stavu jejich bankovního účtu. Jsou však natolik vynalézaví, že tyto ‚‚přízemní‘‘ pohnutky dokáží před okolím dokonale skrývat.

Jeřáb

1. duben - 10. duben

Lidé narození v tomto znamení jsou duší umělci a estéti. Už odmalička se vyžívají v nejrůznějších uměleckých aktivitách, při nichž se odreagují a dopřejí oddych své mysli a duši. Jsou také velmi manuálně zruční a i s minimem prostředků dokáží dosáhnout skvělých výsledků. Bývají proto výbornými řemeslníky a restaurátory. Umí rovněž dobře hospodařit s penězi a proto v životě nepoznají nouzi. Milují dobré jídlo a víno. Prostě si umí život vychutnávat. Měli by se ale vyvarovat zlozvyků jako je kouření. Znečištěný vzduch jim vysloveně škodí. Proto by si měli dopřávat co nejvíce času v přírodě.     

Javor

11. duben - 20. duben

Lidé ve znamení Javoru jsou jako kočky, jako by měli devět životů. Mnohdy se v průběhu svého života ocitají na hraně a jen o vlásek uniknou neštěstí nebo dokonce smrti. Bývají to lidé velmi inteligentní a vnímaví. Už odmalička tíhnou k mysticismu a tajemnu. Často se u nich také projevují schopnosti jasnozřivosti a poznání prostřednictvím snů. Lidem ve znamení Javoru svědčí svobodná povolání a úkoly, na nichž mohou pracovat samostatně, neboť nejsou zrovna týmoví hráči. Jejich touha po svobodě je až příliš silná na to, aby se nechávali svazovat pravidly týmového ducha. Z téhož důvodu patří mezi ty, kdo neradi přistupují na kompromisy, a to ani v manželství. Život s nimi může být pro slabší povahy někdy dosti komplikovaný.

Ořešák

21. duben - 30. duben

Lidé ve znamení Ořešáku jsou rodinně založení, klidní a stálí. Své blízké důsledně ochraňují, právě jako košatá koruna ořechu chrání ty, kteří se ocitnou pod ní. Mají rádi svůj domov, své jistoty a stabilní pracovní prostředí. Neočekávejte od nich, že by provedli něco neplánovaného nebo neobvyklého, zkrátka vás nepřekvapí. Můžete se na ně ve všech ohledech naprosto spolehnout. Jsou zcela předvídatelní, ve svých citech i názorech stálí a velmi konzervativní. Opravdu není snadné přimět je ke změnám. Proto bývá poměrně náročné s nimi vydržet. Dokáže to jen milující a trpělivý partner ochotný postupovat na cestě životem po krůčcích a neočekávat velké skoky. Jejich nejhorší vlastností bývá svéhlavost. Jsou-li přesvědčeni o své pravdě, zatvrdí se doslova jako beton a nepohne s nimi ani pár volů. Milovat umí hluboce, nicméně bez velké vášně. Jejich láska není spalující, spíše dlouhodobě hřejivá. Proto jsou ideálními životními partnery, kteří vás jen tak neopustí.

Topol

1. květen - 14. květen

Lidé narození ve znamení Topolu jsou ušlechtilého srdce a bystré mysli. Všímají si toho, co ostatní přehlížejí, proto mezi nimi bývají vynikající psychologové, poradci a stratégové. Druzí se na ně často obracejí pro radu a ochranu a oni ji ochotně poskytnou. Jsou bezpečným přístavem jistoty a útočištěm před jakoukoli ranou osudu. Mají výborné analytické schopnosti a dokážou odhalit a pochopit příčiny problémů. Sami však často bývají tvrdohlaví a nemá smysl se je pokoušet nějak omezovat. V takovém případě se rychle stáhnou a obrní ve snaze zajistit si pořádek podle svého. Není radno pokoušet se člověka ve znamení Topolu uhnat. Jakmile ucítí, že se ho snažíte spoutat, dá se sprintem na úprk jako mistr překážkového běhu. Dohnat takového muže před oltář je přímo nadlidský úkol. Rozumnější je vyčkat, až k takovému rozhodnutí dospěje sám, což se ale v případě Topolu nemusí stát nikdy. Lidé v tomto znamení se obecně děsí definitiv, vyhovuje jim, pokud mají na vybranou a možnosti otevřené na více stran.   

Kaštan

15. květen - 24. květen

Typický Kaštan je hotový Casanova. Je to znamení, které se vyznačuje mimořádnou svůdností a přitažlivostí pro opačné pohlaví. Na poli lásky a erotiky lidé ve znamení Kaštanu tedy rozhodně nestrádají. Jsou skvělými společníky a o pozornost druhého pohlaví nemají nouzi. Nadto mají dlouhou výdrž v sexu a zároveň silný sexuální apetit. To ale také souvisí s temnou stránkou tohoto znamení, což bývají časté sklony k nevěře. Tyto choutky navíc podporuje estetické cítění Kaštanu a jeho vlastnost vnímat krásu ve všem kolem sebe, nejvíce však právě v opačném pohlaví. Lidem v tomto znamení proto svědčí, neuváží-li se ve vztahu příliš brzy a ještě než se usadí, dají průchod své přirozené povaze a dosyta se vybouří. Což by nemělo představovat problém, neboť jde o lidi s nesmírně rozvinutou fantazií, kteří druhé pohlaví až magicky přitahují. I díky těmto zkušenostem se z nich stávají velmi dobří a chápaví rodiče. Jde také o rozené optimisty. Ale pozor, abyste je nezklamali, pak dokáží být až krutí. Neradi odpouštějí, pokud je zklamete, obvykle to znamená konec.

Jasan

25. květen - 3. červen

Lidé narození ve znamení Jasanu bývají nadmíru nepokojné mysli. Jsou jako rtuť - živí, neposední a roztěkaní, udržet je na místě je téměř nemožné. Stejné je to se soustředěním, s nímž mají opravdu velké potíže. Když se jim to však čas od času podaří, jsou schopni senzačních výkonů. Tito lidé skvěle fungují pod tlakem a nejlepších výsledků dosahují paradoxně právě v časovém presu. Tam, kde jiní podléhají panice, dokáží nastoupit a zachránit situaci. Právě v těch nejstresovějších momentech jsou přímo ve svém živlu a udržují si pevnou půdu pod nohama. Proto vynikají jako krizoví manažeři a záchranáři. Jsou pohotoví, bystří a bleskurychlí v úsudku. Lze spoléhat i na jejich intuici. Nicméně mají problém s dokončováním věcí. Jsou mistry improvizace a dokonale jim sedí nárazové úkoly. Nesnažte se je však angažovat v dlouhodobých projektech, to byste narazili. A totéž platí i v lásce. Proto by se lidé ve znamení Jasanu neměli bezhlavě vrhat do manželství. Nemuselo by to dobře dopadnout. Vyplatí se, aby tento krok pečlivě zvážili a byli si svým výběrem skutečně jistí. Potřebují partnera, který udrží jejich mysl v pohotovosti. Pokud se začnou ve vztahu nudit, nevěstí to nic dobrého. K partnerovi, který jim nebude poskytovat dostatek intelektuálních podnětů, se budou chovat přezíravě.

Habr

4. červen - 13. červen

Lidé pod ochranou Habru bývají velmi důstojní, solidní a flegmatičtí. Opravdu jen máloco s nimi dokáže hnout. Pokoušet se přimět Habr k nějakému nadšenému výkonu či reakci je stejně marné jako házet hrách na zeď. Tito lidé znají své možnosti a omezení. Jsou si dobře vědomi své pomalosti, jisté těžkopádnosti a neobratnosti, na druhou stranu ale vědí, že jejich síla spočívá v důslednosti a vytrvalosti. Co jim nebylo dáno do vínku z hlediska flexibility a rychlosti, to si dokáží vynahradit houževnatostí a systematickým řádem. Jsou neuvěřitelně pracovití. Díky tomu si obvykle získají hlubokou důvěru svých nadřízených a kolegů.  Stejně tak i rodina a partner dobře vědí, že je na ně v každém ohledu spoleh. V osobním životě není vždy snadné je pochopit, zejména proto, že jsou introvertní a jen máloco dokáží otevřeně sdělit a projevit.

Fíkovník

14. červen - 23. červen

Sladké plody fíkovníku předurčují toto znamení k životu v lásce. Ta vládne jeho bytí od narození až do smrti. Lidé v tomto znamení často bývají vytouženými dětmi rodičů, kteří je přivedli na svět po dlouhém čase snažení a čekání. Proto jsou odmalička milovaní a rozmazlovaní. Ani v dospělosti ale nemají o lásku nouzi. Mají štěstí na romantické vztahy a láska si je vždy bezpečně najde. Jsou to obvykle lidé, kteří milují přírodu ve všech jejích podobách. Najdeme mezi nimi botaniky, zahradníky, zoology, veterináře a podobné profese. Mají rovněž bujnou představivost a jsou velmi citliví a vnímaví ke svému okolí. Bývají ale poměrně náladoví. Podráždit a vyvést z rovnováhy je dokáže skutečně ledacos. Na druhou stranu dobrou zprávou pro jejich partnery je, že jsou skvělí milenci, pro něž je obvykle na prvním místě požitek partnera.

Bříza

24. červen - 24. červen

Lidé ve znamení Břízy bývají ušlechtilí a křehcí, právě jako jejich ochránkyně. Kladou si vysoké a mnohdy značně idealistické cíle, které se po celý život snaží naplňovat. Navenek působí velice mírně a klidně, ale ve skutečnosti jde spíše o ochrannou slupku. Před světem tak skrývají svou zranitelnost a přecitlivělost. Jsou rodinně založení, milují svůj domov, partnera, rodinu, udělali by pro ně snad všechno na světě. Baví je udržovat rodinné zvyky a tradice. Péči o rodinu mají nesmazatelně vepsanou ve své DNA, často jsou to právě oni, kdo organizují rodinné oslavy a setkání, své introvertní povaze navzdory. Svědčí jim povolání, kde mají prostor projevit a uplatnit svůj cit pro detail a pečlivost, a kde se zároveň nemusejí příliš ukazovat. Proto se častokrát ukrývají například v muzeích a archivech. Bývají však rovněž výbornými terapeuty, psychology, sociálními pracovníky, lékaři, zdravotními sestrami či dokonce knězi. Jsou přímo stvořeni pro pomáhající profese. Jejich vášní je cestování a objevování cizích zemí. Láska k učení a poznávání je až do vysokého věku udržuje ve skvělé mentální kondici.

Jabloň

25. červen - 4. červenec   

Pochopit člověka narozeného ve znamení Jabloně nebývá jednoduché. A o to těžší bývá s ním žít. Tito lidé mají hlavu plnou ideálů a nereálných, ba až bizarních představ o životě. Jejich snem je volná láska a tolerantní partner, který přijme jejich četné bokovky. Zákon schválnosti jim však často přihrává partnery nekompromisní a neoblomné, což je silně stresuje. Nezbývá jim ale než to brát jako lekci, která je má vrátit nohama na zem a zpět do reality. A to se může opakovat, dokud se nenaučí rozlišovat mezi skutečností a vlastními představami. Jelikož jsou duší velcí idealisté, objevuje se mezi nimi hodně umělců. Touha žít ve vysněném světě je nezřídka přivádí k nejrůznějším závislostem a návykovým látkám. Měli by se však vyvarovat experimentů, protože jakmile něčemu propadnou, vypěstují si většinou celoživotní závislost, ze které se nedostanou. Paradoxně ale bývají dobrými rodiči, kteří jsou svým dětem pevnou oporou. Protože mají úžasnou fantazii a svůj vnitřní snový svět, najde se mezi nimi mnoho spisovatelů a tvůrčích osobností. Jejich doménou je i erotika. Díky své fantazii jsou skvělými milenci a zálibu ve smyslné lásce si udržují až do velmi vysokého věku.

Jedle

5. červenec - 14. červenec

Na první pohled mohou lidé ve znamení Jedle působit odměřeně až chladně. Jde ale pouze o kamufláž. V jádru jsou to lidé hluboce citově založení, jsou empatičtí a mají cit pro detail. Jsou obdařeni silnou intuicí a skvělými pozorovacími schopnostmi. Jsou jako lidský rentgen, který neomylně odhalí každou faleš a nepravost. Před nimi opravdu nic neutajíte. Mají slabost pro opačné pohlaví, jsou silně eroticky založení a právě proto se dokáží do druhých dokonale vcítit. To z nich ale také činí výborné manipulátory. Skutečnost dokáží překrucovat tak obratně, že si často ani neuvědomují důsledky svých činů. Necítí se však dobře ve vedoucích pozicích. Mnohem větší uspokojení nacházejí ve svobodných povoláních, zvlášť pokud mají možnost věnovat se tomu, co je opravdu baví.

Jilm

15. červenec - 25. červenec

Lidem ve znamení Jilmu koluje v žilách radost ze života a veselí. Milují zábavu a rádi se smějí, kdekoli se ocitnou, rozzáří prostor svým optimismem. Radostí ze života umí nakazit i okolí, proto se mezi nimi najde mnoho komiků, bavičů, herců nebo třídních šašků. Mají silné charisma a pro ostatní jsou majákem štěstí, který jim ukazuje, že i v těch nejhorších chvílích v životě se najde důvod k úsměvu. Přímo neodolatelně přitahují opačné pohlaví, čehož jsou si také vědomi a tohoto daru rádi využívají ve svůj prospěch. Jejich život bývá protkán milostnými pletkami a avantýrami. Touží po obdivu a úspěchu. Jen pozor, když se jim ho nedostává, mohou se z okouzlujících společníků proměnit v arogantní a pomstychtivé osoby.

Cypřiš

26. červenec - 4. srpen

Lidé narození ve znamení Cypřiše si mimořádně cení svobody. Není radno je omezovat a snažit se je spoutat. Touha po dobrodružství z nich činí nadšené cestovatele a objevitele. Obvykle bývají hrdí a mívají silný, nezlomný charakter. Také bývají cílevědomí a touží se prosadit. Většinu vytyčených cílů v životě se jim také díky kombinaci jejich typických vlastností daří naplnit. Velmi těžce však nesou jakékoli omezování vlastní svobody a kritiku. Pak může jejich chování připomínat výbuch atomové pumy. Při sebemenším podnětu dokáží vyletět a na své okolí udeřit nespoutanou silou svých emocí. Díky svému přirozenému kouzlu osobnosti bývají ale ve společnosti, a u opačného pohlaví zejména, velmi oblíbení. Snadno navazují nové vztahy. Jsou vtipní, bystří a jejich nejsilnější zbraní je pohotovost. Schopnost rychle reagovat a poradit si v každé situaci je také důvodem, proč jsou často velmi úspěšní ve vedoucích a manažerských pozicích, případně i v umělecké sféře.

Topol

5. srpen - 13. srpen

Lidé narození ve znamení Topolu jsou ušlechtilého srdce a bystré mysli. Všímají si toho, co ostatní přehlížejí, proto mezi nimi bývají vynikající psychologové, poradci a stratégové. Druzí se na ně často obracejí pro radu a ochranu a oni ji ochotně poskytnou. Jsou bezpečným přístavem jistoty a útočištěm před jakoukoli ranou osudu. Mají výborné analytické schopnosti a dokážou odhalit a pochopit příčiny problémů. Sami však často bývají tvrdohlaví a nemá smysl se je pokoušet nějak omezovat. V takovém případě se rychle stáhnou a obrní ve snaze zajistit si pořádek podle svého. Není radno pokoušet se člověka ve znamení Topolu uhnat. Jakmile ucítí, že se ho snažíte spoutat, dá se sprintem na úprk jako mistr překážkového běhu. Dohnat takového muže před oltář je přímo nadlidský úkol. Rozumnější je vyčkat, až k takovému rozhodnutí dospěje sám, což se ale v případě Topolu nemusí stát nikdy. Lidé v tomto znamení se obecně děsí definitiv, vyhovuje jim, pokud mají na vybranou a možnosti otevřené na více stran.     

Cedr

14. srpen - 23. srpen

Lidé, kteří se narodili pod ochranou Cedru, působí opravdu vznešeně. Jde o velmi ušlechtilé povahy, které vyzařují auru důstojnosti a oplývají přímo aristokratickým šarmem. Jsou sebevědomí a jejich osobnost vyzařuje až čarovnou přitažlivost. Působí jako magnet, který neustále poutá pozornost svého okolí. Nebývá tedy výjimkou, že jejich ego nabubří a tito lidé jsou pak pro své okolí nejen nepřehlédnutelní, ale také těžko snesitelní. Pokud je v životě potká opravdová smůla, narazí na druhý Cedr, a to bývá oheň na střeše. V případě tohoto spojení neexistuje slovo kompromis. Jde o tvrdý souboj, který nikdy neskončí jinak, než že musí mít vítěze a poraženého. Vítěz upevní své postavení, poražený na druhé straně si bude mimořádně dlouho lízat rány a napravovat pošramocenou sebeúctu. Lidé ve znamení Cedru vedle sebe potřebují milujícího partnera mateřského typu, který se o ně vždy postará. Navzdory tomu, že tito lidé mívají silné sklony k tyranii, ty, které milují, dokáží bezmezně ochraňovat.

Borovice

24. srpen - 2. září

Pod ochranou Borovice přicházejí na svět staré a nepokojné duše obdařené hlubokou moudrostí, kterou touží předávat světu. V jejich mysli se skrývají velké myšlenky a ideály, které mají potřebu šířit mezi ostatní. Děti Borovice jsou velmi nadané v oblasti materiální. Velice rychle dokážou pochopit, jak to ve světě chodí, i to, jak si v něm najít své místo a získat prostředky potřebné k životu. V zajišťování financí a získávání materiálních výhod umí přímo čarovat. Všude a ve všem dokáží vidět příležitost k výdělku. Všechno to souvisí s jejich schopností vytěžit z minima maximum. Mají ale i silné duchovní schopnosti. Závisí jen na jejich rozhodnutí, zda se vydají pouze cestou hmotného bohatství, nebo se budou osobně a duchovně rozvíjet a růst a budou usilovat o harmonii těla a duše. Láska je kořením jejich života a základním kamenem jejich bytí. Partnery si ale hledají těžko. Nezřídka na tomto poli rezignují a věnují se jen sobě a svým koníčkům.

Vrba

3. září - 12. září

Lidé narození pod ochranou Vrby jsou silně spirituálně založení. Jde o duše, jejichž paměť sahá hluboko do minulosti a celý život se snaží rozpomenout se na svá předchozí vtělení. Proto je přitahuje tajemno, duchovno a ezoterika. Cizí jim nebývají ani bylinky a léčitelství. Právě v tomto znamení se nejčastěji setkáme s kartáři, věštci a astrology. Stává se také, že mívají prorocké sny. Nebývá ovšem výjimkou, že se svého daru jasnozřivosti sami zaleknou a skryjí jej před světem i před sebou samými. Mnohdy až ve vyšším věku pochopí, že cestou není potlačení, nýbrž přijetí vlastních darů, jejich rozvíjení a využití ku prospěchu svému i druhých. Lidé ve znamení Vrby nebývají tělesně příliš silní a odolní. Proto je pro ně zásadní správná životospráva - pohyb, zdravé jídlo, pobyt v přírodě a dostatek tekutin. K vodě má Vrba konec konců zvláštní vztah, a to velmi pozitivní. Pod znamením Vrby se také rodí mnoho mořeplavců, námořníků a objevitelů.

Lípa

13. září - 22. září

Lidé narození pod ochranou Lípy bývají melancholičtí a zádumčiví. Jejich život provází nostalgie a klid. Nepůsobí energicky, spíše rozvážně. Stejně jako jejich majestátní ochránce i oni mívají velké a otevřené srdce a nejraději by objali a v náručí sevřeli celý svět. Mezi lidmi nedělají rozdíly a jsou obdařeni hlubokým sociálním cítěním. Právě mezi chráněnci Lípy najdeme nejvíce lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, sociálních pracovníků a učitelů. Obvykle mívají početné rodiny, je to jejich přirozenost. Jsou to přímo dokonalé naslouchající vrby, jimž můžete svěřit jakékoli trápení a bolest. Musí se ale naučit svěřené problémy nevstřebávat, nýbrž filtrovat. Jinak jim hrozí smutek a deprese. Duševní hygiena a očista je pro ně zásadní, přináší jim klid a rovnováhu. Špatnou zprávou pro lidi ve znamení Lípy je to, že si téměř pokaždé vybírají notně problémové partnery.    

Olivovník

23. září - 23. září

Lidem ve znamení Olivovníku osud nadělil dar houževnatosti a píle. Jsou pevní, mají silně zapuštěné kořeny, což z nich činí stabilní partnery ve všech oblastech lidského bytí - v lásce i v podnikání. Působí nadmíru mile a příjemně a díky své dobrotě a laskavému přístupu se stávají objekty touhy. O nápadníky obvykle nemívají nouzi. Bývají to lidé velice obětaví. Často si toho na sebe naloží více, než dokážou zvládnout. Přebírají zodpovědnost za druhé, což se může podepsat i na jejich zdraví. Jsou pravdomluvní a praktičtí v myšlení i jednání. Vždy se můžete spolehnout na jejich úsudek. Proto z nich bývají vynikající bankéři a finanční poradci.

Líska

24. září - 3. říjen

Pokud jste narazili na člověka v tomto znamení, setkali jste se s opravdovým bojovníkem. Je to mistr improvizace, který si ví rady i v těch nejobtížnějších situacích. Proto lidé ve znamení Lísky bývají vynikající manažeři, stratégové či dokonce špióni. Jejich obrazem v živočišné říši by mohl být žralok - stvoření, které vždy urve to, co potřebuje k životu. Lidé tohoto znamení se řídí heslem ‚‚účel světí prostředky‘‘. Jsou schopní a ochotní změnit svůj názor nebo hodnoty, pokud to přispěje k naplnění jejich cílů.

Mají silné charisma, které jim zajišťuje úspěch, což platí i v lásce. Jejich milostný život bývá mimořádně pestrý. Osobnost lidí ve znamení Lísky je poznamenaná jistou dávkou sobeckosti a majetnictví. Mnohdy neváhají obětovat vlastní principy, jen aby pro sebe či svou firmu urvali co největší díl koláče. Ve jménu budování projevují silnou schopnost a ochotu tvrdě a neúnavně pracovat. I své partnery si podvědomě vybírají nejen podle vzhledu a duševního souznění, ale i s přihlédnutím ke stavu jejich bankovního účtu. Jsou však natolik vynalézaví, že tyto ‚‚přízemní‘‘ pohnutky dokáží před okolím dokonale skrývat.

Jeřáb

4. říjen - 13. říjen

Lidé narození v tomto znamení jsou duší umělci a estéti. Už odmalička se vyžívají v nejrůznějších uměleckých aktivitách, při nichž se odreagují a dopřejí oddych své mysli a duši. Jsou také velmi manuálně zruční a i s minimem prostředků dokáží dosáhnout skvělých výsledků. Bývají proto výbornými řemeslníky a restaurátory. Umí rovněž dobře hospodařit s penězi a proto v životě nepoznají nouzi. Milují dobré jídlo a víno. Prostě si umí život vychutnávat. Měli by se ale vyvarovat zlozvyků jako je kouření. Znečištěný vzduch jim vysloveně škodí. Proto by si měli dopřávat co nejvíce času v přírodě.     

Javor

14. říjen - 28. říjen

Lidé ve znamení Javoru jsou jako kočky, jako by měli devět životů. Mnohdy se v průběhu svého života ocitají na hraně a jen o vlásek uniknou neštěstí nebo dokonce smrti. Bývají to lidé velmi inteligentní a vnímaví. Už odmalička tíhnou k mysticismu a tajemnu. Často se u nich také projevují schopnosti jasnozřivosti a poznání prostřednictvím snů. Lidem ve znamení Javoru svědčí svobodná povolání a úkoly, na nichž mohou pracovat samostatně, neboť nejsou zrovna týmoví hráči. Jejich touha po svobodě je až příliš silná na to, aby se nechávali svazovat pravidly týmového ducha. Z téhož důvodu patří mezi ty, kdo neradi přistupují na kompromisy, a to ani v manželství. Život s nimi může být pro slabší povahy někdy dosti komplikovaný.

Ořešák

29. říjen - 11. listopad

Lidé ve znamení Ořešáku jsou rodinně založení, klidní a stálí. Své blízké důsledně ochraňují, právě jako košatá koruna ořechu chrání ty, kteří se ocitnou pod ní. Mají rádi svůj domov, své jistoty a stabilní pracovní prostředí. Neočekávejte od nich, že by provedli něco neplánovaného nebo neobvyklého, zkrátka vás nepřekvapí. Můžete se na ně ve všech ohledech naprosto spolehnout. Jsou zcela předvídatelní, ve svých citech i názorech stálí a velmi konzervativní. Opravdu není snadné přimět je ke změnám. Proto bývá poměrně náročné s nimi vydržet. Dokáže to jen milující a trpělivý partner ochotný postupovat na cestě životem po krůčcích a neočekávat velké skoky. Jejich nejhorší vlastností bývá svéhlavost. Jsou-li přesvědčeni o své pravdě, zatvrdí se doslova jako beton a nepohne s nimi ani pár volů. Milovat umí hluboce, nicméně bez velké vášně. Jejich láska není spalující, spíše dlouhodobě hřejivá. Proto jsou ideálními životními partnery, kteří vás jen tak neopustí.

Kaštan

12. listopad - 21. listopad

Typický Kaštan je hotový Casanova. Je to znamení, které se vyznačuje mimořádnou svůdností a přitažlivostí pro opačné pohlaví. Na poli lásky a erotiky lidé ve znamení Kaštanu tedy rozhodně nestrádají. Jsou skvělými společníky a o pozornost druhého pohlaví nemají nouzi. Nadto mají dlouhou výdrž v sexu a zároveň silný sexuální apetit. To ale také souvisí s temnou stránkou tohoto znamení, což bývají časté sklony k nevěře. Tyto choutky navíc podporuje estetické cítění Kaštanu a jeho vlastnost vnímat krásu ve všem kolem sebe, nejvíce však právě v opačném pohlaví. Lidem v tomto znamení proto svědčí, neuváží-li se ve vztahu příliš brzy a ještě než se usadí, dají průchod své přirozené povaze a dosyta se vybouří. Což by nemělo představovat problém, neboť jde o lidi s nesmírně rozvinutou fantazií, kteří druhé pohlaví až magicky přitahují. I díky těmto zkušenostem se z nich stávají velmi dobří a chápaví rodiče. Jde také o rozené optimisty. Ale pozor, abyste je nezklamali, pak dokáží být až krutí. Neradi odpouštějí, pokud je zklamete, obvykle to znamená konec.

Jasan

22. listopad - 1. prosinec

Lidé narození ve znamení Jasanu bývají nadmíru nepokojné mysli. Jsou jako rtuť - živí, neposední a roztěkaní, udržet je na místě je téměř nemožné. Stejné je to se soustředěním, s nímž mají opravdu velké potíže. Když se jim to však čas od času podaří, jsou schopni senzačních výkonů. Tito lidé skvěle fungují pod tlakem a nejlepších výsledků dosahují paradoxně právě v časovém presu. Tam, kde jiní podléhají panice, dokáží nastoupit a zachránit situaci. Právě v těch nejstresovějších momentech jsou přímo ve svém živlu a udržují si pevnou půdu pod nohama. Proto vynikají jako krizoví manažeři a záchranáři. Jsou pohotoví, bystří a bleskurychlí v úsudku. Lze spoléhat i na jejich intuici. Nicméně mají problém s dokončováním věcí. Jsou mistry improvizace a dokonale jim sedí nárazové úkoly. Nesnažte se je však angažovat v dlouhodobých projektech, to byste narazili. A totéž platí i v lásce. Proto by se lidé ve znamení Jasanu neměli bezhlavě vrhat do manželství. Nemuselo by to dobře dopadnout. Vyplatí se, aby tento krok pečlivě zvážili a byli si svým výběrem skutečně jistí. Potřebují partnera, který udrží jejich mysl v pohotovosti. Pokud se začnou ve vztahu nudit, nevěstí to nic dobrého. K partnerovi, který jim nebude poskytovat dostatek intelektuálních podnětů, se budou chovat přezíravě.

Habr

2. prosinec - 11. prosinec

Lidé pod ochranou Habru bývají velmi důstojní, solidní a flegmatičtí. Opravdu jen máloco s nimi dokáže hnout. Pokoušet se přimět Habr k nějakému nadšenému výkonu či reakci je stejně marné jako házet hrách na zeď. Tito lidé znají své možnosti a omezení. Jsou si dobře vědomi své pomalosti, jisté těžkopádnosti a neobratnosti, na druhou stranu ale vědí, že jejich síla spočívá v důslednosti a vytrvalosti. Co jim nebylo dáno do vínku z hlediska flexibility a rychlosti, to si dokáží vynahradit houževnatostí a systematickým řádem. Jsou neuvěřitelně pracovití. Díky tomu si obvykle získají hlubokou důvěru svých nadřízených a kolegů.  Stejně tak i rodina a partner dobře vědí, že je na ně v každém ohledu spoleh. V osobním životě není vždy snadné je pochopit, zejména proto, že jsou introvertní a jen máloco dokáží otevřeně sdělit a projevit.

Fíkovník

12. prosinec - 21. prosinec

Sladké plody fíkovníku předurčují toto znamení k životu v lásce. Ta vládne jeho bytí od narození až do smrti. Lidé v tomto znamení často bývají vytouženými dětmi rodičů, kteří je přivedli na svět po dlouhém čase snažení a čekání. Proto jsou odmalička milovaní a rozmazlovaní. Ani v dospělosti ale nemají o lásku nouzi. Mají štěstí na romantické vztahy a láska si je vždy bezpečně najde. Jsou to obvykle lidé, kteří milují přírodu ve všech jejích podobách. Najdeme mezi nimi botaniky, zahradníky, zoology, veterináře a podobné profese. Mají rovněž bujnou představivost a jsou velmi citliví a vnímaví ke svému okolí. Bývají ale poměrně náladoví. Podráždit a vyvést z rovnováhy je dokáže skutečně ledacos. Na druhou stranu dobrou zprávou pro jejich partnery je, že jsou skvělí milenci, pro něž je obvykle na prvním místě požitek partnera.

Buk

22. prosinec - 22. prosinec

Lidé v tomto znamení se skutečně podobají buku - jsou pevní, neoblomní a zásadoví. Tyto vlastnosti mají v sobě hluboce zakořeněné a stejnou sílu a pevnost očekávají i od ostatních. Okolí je někdy pro jejich tvrdost a sílu vnímá negativně jako příliš vypočítavé, neempatické a bezcitné. Navenek sice opravdu působí tvrdě, ale pod drsným povrchem bije vroucí srdce naplněné láskou. Své blízké hluboce milují a udělají pro ně první poslední. Své soukromí si ale až úzkostlivě střeží, proto se o jejich laskavé stránce osobnosti jen málokdo dozví. Lidé ve znamení Buku mívají v životě vysoké cíle a jsou velice ctižádostiví. Díky své tvrdosti a vytrvalosti bývají obávanými soupeři, kteří dokáží protivníka odradit svým projevem hned v úvodu. V otázce vztahů si dávají načas. Docela dlouho jim trvá, než se partnerovi skutečně otevřou. Ovšem když se to stane, jsou mu pak oddaní až za hrob.

Jabloň

23. prosinec - 1. leden

Pochopit člověka narozeného ve znamení Jabloně nebývá jednoduché. A o to těžší bývá s ním žít. Tito lidé mají hlavu plnou ideálů a nereálných, ba až bizarních představ o životě. Jejich snem je volná láska a tolerantní partner, který přijme jejich četné bokovky. Zákon schválnosti jim však často přihrává partnery nekompromisní a neoblomné, což je silně stresuje. Nezbývá jim ale než to brát jako lekci, která je má vrátit nohama na zem a zpět do reality. A to se může opakovat, dokud se nenaučí rozlišovat mezi skutečností a vlastními představami. Jelikož jsou duší velcí idealisté, objevuje se mezi nimi hodně umělců. Touha žít ve vysněném světě je nezřídka přivádí k nejrůznějším závislostem a návykovým látkám. Měli by se však vyvarovat experimentů, protože jakmile něčemu propadnou, vypěstují si většinou celoživotní závislost, ze které se nedostanou. Paradoxně ale bývají dobrými rodiči, kteří jsou svým dětem pevnou oporou. Protože mají úžasnou fantazii a svůj vnitřní snový svět, najde se mezi nimi mnoho spisovatelů a tvůrčích osobností. Jejich doménou je i erotika. Díky své fantazii jsou skvělými milenci a zálibu ve smyslné lásce si udržují až do velmi vysokého věku.

 

Zdroj: Autorský článek