Přejít k hlavnímu obsahu

Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara

Beran 

Milí Berani, poslední zářijový týden přináší svěží vítr do plachet a určitou novou příležitost ke společenské aktivitě. Připravovat se můžete i na důležitou schůzku či setkání a využít dny k praktické přípavě na podzimní prodloužené večery. Velmi bystře prohlédnete, na čem ušetřit a čím se také nechat inspirovat. Více se můžete zabývat finančními záležitostmi a celkovým rodinným hospodařením. Potěit Vás může i konkrétní vývoj v profesní oblasti. Osamělí Berani mohou začít pravidelněji navštěvovat konkrétní kolektiv a vytvářet si tím nový přátelský vztah.

Heslo týdne: Rodinné hospodaření

Štastný den: Sobota

Býk

Milí Býci, týden přináší i milý důvod k tomu, za něco se zaslouženě ocenit a zaznamenat tím i konkrétní osobní úspěch. Týden je o upřímné spolupráci jak v rodině, tak i v profesní oblasti. Citlivěji tak můžete vnímat i to, jakou významnou součástí jste pro druhé a jakou osobní mocí a silou vládnete. Víkend otevírá říjnové náměty a vnáší do rodiny příjemnou osvěžující podzimní inspiraci. Měli byste mít možnost v určitém směru na sebe nespěchat a dopřát si tím uvolnění. Osamělí Býci mohou zaznamenat milé pozvání či mít nový motiv k čerpání obohacujících poznatků.

Heslo týdne: Osobní úspěch

Štastný den: Pátek

Blíženci

Milí Blíženci, atmosféra babího léta a příprava na podzimní období Vás může i z kraje týdne lákat do obchodů a k dopřání si toho, co Vám i pocitově aktuálně chybí. Více můžete řešit rodinné finance a v jakém směru na něčem chytře ušetřit či využít aktuální nabídky trhu k šikovné investici. Potěšit Vás může i to, čemu jste dali volnější průběh a jaké příjemné podmínky Vám to vytváří i do roviny blízkých vztahů. Můžete mít i zvýšenou tendenci sladit Vaši vizáž s podzimními doplňky a více tím projevit Vaši eleganci a vztah k módním trendům. Osamělí Blíženci mohou obdržet milé pozvání či mít příležitost s někým se v blízké budoucnosti setkat.

Heslo týdne: Příprava na podzim

Štastný den: Pátek

cara

Rak

Milí Raci, poslední zářijový týden Vám umožní cíleně a řízeně spřádat Vaše plány a prakticky skvěle tím reagovat i na aktuální podzimní nabídky na trhu. Potěšit Vás tak může i to, co si sami zařídíte a co již budete moci úspěšně dořešit a uzavřít. Střed týdne pod nadvládou štířích tajemných energií Vám odkryje skutečný záměr druhého a to v dobrém slova smyslu. Víkend je o Vás a o Vašem sebeuvědomění, jaké hodnoty nadále podporovat a vědomě tím vytvářet bezpečné a radostné rodinné prostředí. Zaznamenat můžete více tématů spojených se svatbou či jinou významnější rodinnou událostí. Osamělí Raci mohou být vedeni k novému seznámení a to i tím, v jakém směru chtějí na sebe upoutat pozornost a projevit originální osobní styl.

Heslo týdne: Spřádání společných plánů

Štastný den: Pátek

Lev

Milí Lvi, týden přináší svěží podporu a příjemnou podzimní inspiraci. Duch babího léta Vám umožní přirozeně zpomalit tam, kde jste mohli i podvědomě tlačit na pilu. Potěšit Vás může i to, v jakém směru vytváříte podmínky pro stabilní rodinné zázemí a jaké finanční záležitosti máte pod neustálou osobní kontrolou. Zaznamenat můžete i určité projevené tajemství a těšit se z toho, co se tím i pro druhé pěkného odkrývá. Cítit v kostech můžete příchod nového období a cíleně se na něj začít v lehkosti připravovat. Víkend pod nadvládou střeleckých energií nabízí milý důvod k cestě za rodinou či k setkání s někým, koho vždy rádi uvidíte. Osamělé Lvi potěší konkrétní schůzka a příslib zlepšení konkrétní vztahové situace.

Heslo týdne: Uchopení nového potenciálu

Štastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, poslední zářijový týden podpoří Vaši osobní snahu něco již zdárně a úspěšně uzavřít. Potěšit Vás může i středeční státní svátek a příležitost zabývat se tím, co Vám mohlo i dlouhodoběji chybět. Konec týdne příznivě ovlivní Vaše profesní ambice a umožní Vám dosáhnout k osobnímu úspěchu. Víkend může být více společensky zaměřený a umožnit Vám předat si čerstvé novinky a čerpat tím i zajímavé podzimní tipy a chytré nápady. Osamělé Panny mohou být vedeni k účasti, na které se budou moci s někým seznámit. Pocitově sami velmi bystře prohlédnou, na co dozrál čas a na jakou novou zkušenost jsou také připraveni.

Heslo týdne: Úspěšné završení jednoho období

Štastný den: Pátek

cara

Váhy

Milé Váhy, období Vašich narozenin a aktuální příznivé podmínky Vám mohou i názorně prokazovat, v jakém směru již máte vše potřebné a je pouze na Vás, zda se něčeho chopíte a budete to s vyjádřenou radostí následovat. Středeční státní svátek Vám tak může odkrýt doplňující údaj či podnět k tomu, jaký budoucí vývoj směle podpořit a v jakém směru Vám i konec září přináší určité završení konkrétní záležitosti. Sobotní rodinné dění Vám dá do rukou zázračnou moc a příležitost projevit, co ve Vás je a jaký Váš přirozený dar Vám umožňuje přímo kouzlit. Osamělé Váhy mohou zachytit nákupní horečku a dopřát si to, co je potěší a navýší jejich přirozenou přitažlivost.

Heslo týdne: Nový směr

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, velmi bystře prohlédnete budoucí vývoj konkrétní situace a na něco se předem perfektně připravíte. Těšit se můžete z toho, co Vás v říjnu čeká a jaké doplňující a možná i překvapivé informace Vám přinese i středeční státní svátek pod nadvládou Luny ve Vašem znamení. Více můžete hovořit o příchozí zimní sezóně a na jakou rodinnou investici se zaměřit a také ji dát přednost. Zaznamenat můžete i to, jaký nový potenciál získáváte i v pracovní rovině a k jaké zajímavé aktivitě jste také vedeni. Osamělí Štíři se mohou těšit i na to, kdo jim něco pěkného nabídne či jakého milého pozvání se dočkají.

Heslo týdne: Nikdy nejsi sám

Štastný den: Sobota

Střelec

Milí Střelci, cítit v kostech můžete i příjemné vzrušující pocity a určitou navýšenou tendenci mírně rebelovat či něčím překvapivým na sebe upoutat pozornost. Babí léto ve Vás může probouzet přirozené vášně a lákat Vás atmosférou dnů k čerpání informací a inspirace tam, kde to druhý neočekává. Páteční vliv Luny ve Vašem znamení Vás může navádět k opuštění konkrétní komforní zóny a předávat Vám tím jasné signály k uchopení Vašeho potenciálu do nové aktivity. Víkend Vám umožní přepnout na říjnové svěží plány a tím i nepřímo uzavřít zářijové výzvy. Osamělí Střelci mohou získat kouzelný šíp lásky a mít tak i milý důvod zamířit na přesný cíl.

Heslo týdne: Vnitřní restart

Štastný den: Pátek

cara

Kozoroh

Milí Kozorozi, cílevědomé nadšení do nového období Vám nechybí a více se tento týden může projevit i to, v jakém směru jste inspirací pro druhého a jaká Vaše projevená vnitřní síla pomáhá i druhému využít potenciál tohoto období k osobní realizaci. Středeční státní svátek pod nadvládou tajemné Luny ve Štíru nabízí zajímavou informaci o konkrétním budoucím vývoji a na co se můžete v blízké budoucnosti začít těšit. Víkend Vám nabídne svěží podzimní motivaci a to i tím, čemu se chcete sami věnovat a čím se chcete také obohatit. Osamělí Kozorozi mohou mít příjemný důvod k osobní prezentaci a těšit se na setkání s přáteli či rodinou.

Heslo týdne: Podzimní motivace

Štastný den: Sobota

Vodnář

Milí Vodnáři, poslední týden obrací důležitou záležitost do příznivější pozice a nabízí Vám tím i prohlednutí toho, v jakém směru je možná obnova i ohledně konkrétního rodinného vztahu. Vliv společenské Luny ve Vahách Vám může přinést příjemný důvod společensky se skvěle prezentovat a také se na to prakticky připravit. Babí léto Vám přinese jasné signály a ponděty k tomu, nadále budovat to, na čem Vám záleží a co je pro Vás i určitým oceněním a osobním úspěchem. Víkend nabízí svěží přechod do nového měsíce a novou podzimní inspiraci. Osamělé Vodnáře může čekat i nové seznámení či pravidelnější účast v kolektivu, který moc dobře znají a rádi se tomu věnují.

Heslo týdne: Babí léto

Štastný den: Čtvrtek

Ryby

Milé Ryby, poslední zářijový týden nabízí příležitost vymanit se z určité komfortní zóny a to i tím, do čeho se svěžím odhodláním sami pustíte. Velmi bystře prohlédnete, jaké minulé události Vás posílili a dodali Vám možnost více projevit, co ve Vás je. Týdenní situace podpoří Vaši rozhodnost a již Vám neumožní nad něčím váhat, ale jít svému štěstí naproti. Víkend je o Vás a o Vaší vnitřní potřebě společně tvořit rodinnou šťastnou budoucnost. Osamělé Ryby mohou být vedeni ke kroku, nad kterým delší dobu uvažovali a již je čas k jeho naplnění.

Heslo týdne: Dosažení vnitřního přesvědčení

Štastný den: Pátek