Zářijový horoskop pro všechna znamení

Září

Září otevírá téma nového cyklu a nových začátků. Napomáhá zaznamenat, jaké nové zkušenosti se nebráníte a jaký vnitřní růst tím sami podporujete. Zahájení nového školního roku vnáší do života i více nových povinností a závazků, se kterými si hravě i organizačně poradíte. Mocný Úplněk ve vodním znamení Ryb Vám může pomoci všimnout si toho, co je pro druhého emočně více zátěžové a jaká případná změna by byla vhodná a je i možná. Do druhé poloviny měsíce září tak můžete vstupovat s dobrým pocitem toho, co jste stačili intuitivně zachytit a co se Vám podařilo dokonale skloubit.

cara
Info ikona

Beran

Milí Berani, vítá Vás perspektivní nový začátek a příležitost něco posunout na další level. Více se můžete zabývat výchovou dětí a citlivěji pozorovat, s čím si skvěle poradily a jaké Vaše obavy můžete s klidem opustit. Potěšit Vás může i to, kdo z Vašich blízkých získal i nového kamaráda či kamarádku. Obnovit můžete i konkrétní oblíbený sport či jinou, zdraví prospěšnou, aktivitu. Zářijový finanční nápor hravě zvládnete a to i tím, na co jste předem sami mysleli a co jste si vůči tomu zajistili. Osamělí Berani mohou být požádáni o výpomoc s hlídáním dětí či jinak být více zaměstnáni aktuálními rodinnými potřebami.

Téma měsíce: Perspektivní nový začátek

Býk 

Milí Býci, vítá Vás nové období a s ním i povinnosti, které znáte a které jsou součástí určitého koloběhu. Citlivěji tak můžete vnímat i to, s čím již máte zkušenosti a co Vám tím i častěji opakuje. Podaří se Vám organizačně vše dokonale skloubit a to i ohledně toho, čemu se pravidelněji chcete sami věnovat. Zaznamenat můžete i příjemnou novinku ve Vašem okolí a k čemu Vás samotné motivuje. Je možné, že se stanete členem nového sdružení či jiného veřejně prospěšného celku. Velmi bystře využijete své schopnosti a Váš praktický přístup k životu. Osamělí Býci mohou navyšovat své ambice a kariérní růst.

Téma měsíce: Nové nabídky

Blíženci

Milí Blíženci, čeká Vás velmi vzrušující měsíc a příležitost citlivěji vnímat i to, v jakém směru měníte Váš přístup a konkrétní zvyk. Více se může projevit i to, k jaké pozornosti Vás případná opakovaná situace navádí a jak to i emocionálně hlouběji prožíváte. Měsíc září Vám ujasní následující průběh a vývoj konkrétní situace. Důležitý pro Vás může být vzkaz, který někomu pošlete či zpráva, která bude zaslána přímo Vám. Intuitivně vycítíe, kdo se více než je zdrávo zabývá internetem a tráví více času za počítačem a na sociálních sítích. Potěší Vás i to, co má příznivý vývoj a dává Vám možnost svobodné volby. Osamělí Blíženci se mohou i skrze své zájmové aktivity s někým seznámit a zaznamenat příjemnou inspiraci a svěží nabídku babího léta.

Téma měsíce: Prohlédnutí nevyhovující setrvačnosti

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, konec léta a konkrétní změna ve Vás může nepřímo vytvářet nostalgické pocity a pocitově Vás navádět k melancholii. Prožívat můžete i nový druh emocí a to i v souvislosti s tím, kdo ve Vaší rodině nově prožívá školní povinnosti. Září Vám může posílat signál k preventivní zdravotní prohlídce či ke sportu, který příznivě ovlivní Vaši vnitřní sílu a schopnosti. Zaznamenat můžete i to, co se pravidelněji opakuje a v čem je zapotřebí projevit zvýšenou důslednost či přísnost vůči druhému. Konec září slibuje pohodové navázání na měsíc říjen. Osamělí Raci mohou mít tendenci k workoholismu a upřednostnit kariéru před osobními vztahy.

Téma měsíce: Nový záměr

Lev

Milí Lvi, zahájení nového měsíce může být pro Vás i finančně více náročné a to i tím, co sami rádi druhému pořídíte a co sami uznáte za vhodné a nutné. Očistné energie měsíce září přejí i prevenci zdraví a nabízí příležitost aktivně tím posílit zdravotní stav a fyzickou kondici. Čekat na Vás může i nové seznámení, případně i s rodiči spolužáka či kamaráda Vašeho dítěte, a to přímo ve škole či mateřské školce. Potěšit Vás tak může i příležitost věnovat pozornost nové aktivitě či novým tématům, které Vás samotné zajímají. Osamělí Lvi mohoui zaznamenat zlepšení konkrétní situace jakému štěstíčku jsou sami naproti.

Téma měsíce: Nové seznámení

Panna

Milé Panny, září nabízí příležitost něco znovuobnovit a to i v souvislosti se získaným novým úhlem pohledu. Citlivěji tak můžete vnímat i to, co je pro Vás taky nové a co jste dříve zcela jinak posuzovali. V průběhu měsíce se Vám něco důležitého projasní a umožní Vám to v určitém směru předběhnout čas. Potěší Vás projevená věrnost a oddanost blízkého a to i vůči tomu, v čem si vzájemně projevíte svobodnou vůli. Čeká na Vás nové svěží poznání a prohlédnutí toho, v jakém směru se můžete k něčemu otevřeněji vyjádřit. Osamělé Panny mohou zaznamenat novou životní výzvu a umožnit si něco příznivě posunout správným směrem.

Téma měsíce: Výchova dětí

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, příchozí nutné povinnosti a nové zaměření ve Vás může vyvolávat zvýšenou potřebu na něco zcela jinak pohlížet a intenzivněji si všímat i toho, jaké vnitřní probuzení se tím ve Vás odehrává. V průběhu měsíce můžete zaznamenat i to, jaký nový návyk vytváříte a jak to příznivě ovlivňuje i Vaše blízké vztahy. Velmi bystře prohlédnete budoucí vývoj a pohotovými reakcemi svižně proplujete zářijovými výzvami. Osamělé Váhy mohou zaznamenávat více nových vjemů a navyšovat tím své poznatky a dosud nabyté zkušenosti.

Téma měsíce: Probuzení vnitřní síly

Štír

Milí Štíři, zářijový nový začátek ve Vás může vyvolávat hlubší emocionální prožitky a posilovat tím i Vaši jasnozřivost a přirozené dary. Velmi bystře odhalíte budoucí vývoj konkrétní situace a jaký láskyplný přístup zvolit i vůči Vašim blízkým. Větší význam pro Vás může mít i prezentace Vaší rodiny a jaký významný posun sami rádi podpoříte. Opakování je matka moudrosti a zářijové podněty Vám tím mohou i něco osobního připomenout a dát Vám i příležitost něco příznivě ovlivnit a znovuobnovit. Velmi bystře využite svěží potenciál tohoto měsíce a obratně si poradíte. Na osamělé Štíry čeká zajímavý AHA moment a osvobozující prozření.

Téma měsíce: Prohlubování jasnozřivosti

Střelec

Milí Střelci, nový měsíc dává novou šanci a příležitost něco napravit a společně se i něco nového naučit. Využít můžete potenciál zářijových nabídek k obnově oblíbené sportovní aktivity či možnosti pravidelněji se věnovat zájmové aktivitě, která podporuje zdravý životní styl. Potěšit Vás mohou i tradiční jarmarky a zářijové festivaly. Zaznamenat můžete i nové poznání v souvislosti s tím, jakou emoci nově prožíváte a jaký blahodárný vliv to na Vás má. Očistné energie měsíce září napomáhají uzavřít dosud otevřenou dlouhodobější záležitost. Osamělí Střelci se mohou zabývat konkrétní změnou a citlivěji vnímat i to, jaké nové životní téma je čeká.

Téma měsíce: Obnova

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, začátek září může být pro Vás i finančně náročnější a to i vzhledem k aktuálním potřebám Vašich dětí či někoho blízkého z rodiny. Důležitá pro Vás může být i osobní prezentace Vaší rodiny a příležitost s někým se postupně seznamovat. Vytvářet tím můžete příjemný přátelský rodinný vztah či intenzivněji prožívat to, co je i pro Vás nové a vyživující. Více se můžete zabývat i zdravotní stránkou a pohotovým zajištěním si toho, co si samo přirozeně řekne o pozornost. Týkat se to může i lákavé nabídky společného cvičení a posílení imunity. Je možné, že si dopřejete zářijovou dovolenou a tím spokojeně uzavřete letní téma. Osamělí Kozorozi využijí změnu zaměření k prohlubování svých zkušeností. Někdo z rodiny je může požádat o záskok či rychlou výpomoc.

Téma měsíce: Konec a začátek

Vodnář

Milí Vodnáři, Váš neutuchající příval starostlivé péče o druhé budete moci prakticky skvěle využít a intenzivněji tím vnímat i to, v čem Vás to samotné něco nového učí a jaké nově příchozí emoce tím zaznamenávate. Intuitivně vycítíte, k čemu Vaše děti dozrály a jaké výzvy jsou před nimi. Zaznamenat můžete svěží zářijové nabídky a možnosti využít je ke konkrétnímu zlepšení. Více starostí můžete mít i s každodenní přípravou dětí do školy či se jinak zabývat novým závazkem. Soustředit se můžete i na to, jakou vhodnou aktivitou posílit imunitu a zdravý životní styl. Osamělí Vodnáři mohou mít příležitost s někým se seznámit a to i ve chvíli, kdy budou někomu pomáhat. Potěší je i zářijové trhy a tradiční jarmarky.

Téma měsíce: Obnova a nový začátek

Ryby

Milé Ryby, citlivěji můžete tento měsíc prožívat i to, co se pro Vás mění a jaké nové zaměření na Vás čeká. Zahájení nového školní roku sebou přináší i zvýšené výdaje a zajištění aktuálně nutných organizačních záležitostí rodiny. Zaznamenat můžete i to, v jakém směru uzavíráte téma minulosti a jaké hlubší emoce se při tom derou na povrch. Očisté zářijové energie Vám mohou pomoci zaznamenat, jaké vnitřní svobodné pocity podporujete a co je nutné pro to ještě udělat. Potěšit Vás může i to, jaký pravidelný režim zvolíte a jaký prostor tím uvolníte k osobní prospěšné aktivitě. Osamělé Ryby mohou mít tendenci k melancholii a citlivěji reagovat na to, co aktuálně prožívají a co vnitřně cítí. Příjemně je potěší, kdo je pochopí a kdo jim vyjde v ústrety.

Téma měsíce: Uzavření téma minulosti

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA