REKLAMA

Jak a kdy se rozejít se svým terapeutem?

REKLAMA

 

‚‚Rozchod se svým terapeutem vás oba osvobodí ze situace, která již nemusí být produktivní," říká Tamar Chansky , Ph.D., psycholožka a autorka knihy Freeing Yourself From Anxiety. Důvodů pro ukončení terapie proto může být mnoho, od pocitů nevyslyšení až po plíživý nezájem. A ano, i tak se můžete při sezeních cítit, je to úplně stejné, jako ve vztahu partnerském. Najednou se cítíte být zraněni a v ‚‚poutu”, byť má časem i účelem vymezené limity, už nevidíte smysl.

Frustrace ale nemá smysl, ba naopak. Možná už terapie dosáhla svého vrcholu a vy už ji zas na nějaký čas nebudete potřebovat. Joanne Kingová, autorka knihy Too Good to Go, Too Bad To Stay: 5 Steps To Finding Freedom From a Toxic Relationship navrhuje položit si otázku: Mám pocit, že je můj terapeut empatický? Cítím, že mě soudí? Uvedl jsem jasně své cíle? Pokud ano, směřuji k nim?

Ukončení terapie by mělo být stejně záměrné jako zahájení terapie. A nejlepší je si o celé situaci promluvit právě s dotyčným. Upřímně mu sdělte svůj záměr sezení přerušit, na čas, nebo úplně. ‚‚Terapie je o osobním růstu," říká Tamar Chansky. ‚‚Pokud máte pocit, že váš terapeut nerozumí problému, nebo vám nepomáhá získat nový pohled na problém, řekněte mu to." A Joanne Kingová souhlasí. „Je důležité umět sdílet, proč odcházíte,“ říká. „Součástí práce v terapii je naučit se, jak se v životě projevit, a cítit se zmocněni říct ‚tohle mi nefunguje‘ nebo ‚neplníme mé cíle‘.“

Pokud jste však měli se svým novým terapeutem jen dvě až tři sezení a cítíte, že vám chybí porozumění, nedlužíte mu zdlouhavé vysvětlovaní. V takovém případě vám postačí sms zprává, nebo e-mail. Žijeme v kultuře ‚‚uvidíme se později”, která se loučení bojí a vyhýbá se mu za každou cenu.

Vědomé rozloučení vám může pomoci vidět, čeho jste během terapie dosáhli. Berte to jako potvrzení a povzbuzení. „Povzbuzuji ‚vědomé rozloučení', apeluji proto na to, aby klienti věnovali svůj čas zhodnocení, kam dospěli,” dokazuje terapeut Miroslav Závora, že ukončení terapie není hořkým zážitkem ani pro toho, jenž ji vedl. Říká také, že s některými klienty cvičí říkat používat „sbohem“.

Jak bude můj terapeut reagovat? Je běžné se obávat, jak bude terapeut reagovat na rozhodnutí klienta sezení ukončit. Ale dobrý terapeut má vždy na mysli především nejlepší zájmy svých klientů. Pokud vám terapeut dělá potíže nebo vás nutí zůstat, považujte to za obrovskou red flag.

Závora například klienty často povzbuzuje ke zpětné vazbě. ‚‚Pomáhá nám to stát se lepšími terapeuty," říká. "Navíc, když komunikujete, co vám fungovalo a co ne, pomáháte ostatním."

‚‚Miluji loučení a snažím se naučit klienty, aby se jich nebáli," říká Joanne Kingová. "A také uznávám odvahu, která je k tomu zapotřebí."

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA