Májový horoskop pro všechna znamení

 

Květen

Vítá Vás lásky čas a příjemný nádech květnových událostí. Zahrnuti můžete být pestrým květnovým programem a cítit tím i více příležitosti svobodného výběru. Květen vnáší do života nové perspektivní vyhlídky a také zajímavou životní zkušenost, která bude moci vyléčit jedno bolavé místečko. Více se projeví to, po čem toužíte a jaký druh zážitku Vás přirozeně volá k uskutečnění. Začíná i vodácká sezóna a více možností dopřát si malé dobrodružství.

cara
Info ikona

Beran

Milí Berani, květen Vám nabídne poutavé a vzrušující náměty, o kterých nemusíte mít zatím ani tušení. Učit se můžete nechat věci plynout a nemít tím neustálou potřebu mít něco pod osobní kontrolou. Uvolňovat tím můžete vlastní nespoutanost a více si tím uvědomit květnový potenciál nových možností. Citlivěji můžete reagovat i na to, co by měl druhý ve svém zájmu změnit a jak to souvisí i s tím, co byste měli změnit i Vy. Konec května Vám ujasní i to, v jakém směru Vám případný vnitřní rozpor neumožňoval dopřát si více svobodných pocitů ve věci vlastního rozhodování. Cítit se můžete jako vyměnění. Osamělým Beranům svítá na lepší časy a to i ohledně toho, co si sami prakticky skvěle vyřídí.

Téma měsíce: Uvolnění vnitřního omezení

 

Býk 

Milí Býci, v období Vašich narozenin můžete intenzivněji vnímat i to, jakou aktuální vnitřní změnou procházíte a jak se to projevuje i skrze dárky, které Vám Vaši bližní darují. Květnové zpětné vazby Vám mohou nabídnout vzrušující nabídky, při kterých budete moci bystře reagovat na to, v jakém směru si rozšířit obzory a jaké nové a nečekané zážitky si tím umožnit. Záležet tak bude hlavně na Vašem osobním výběru a na tom, co Vám dodá i dlouhodobější užitek. Příjemné nové zkušenosti čekají na Vaši odezvu. Osamělí Býci se vymaní z pocitu omezení a sami proto s vyjádřenou odvahou něco udělají.

Téma měsíce: Rozšíření si obzorů

 

Blíženci

Milí Blíženci, měsíc květen ve Vás bude chtít probudit vášeň po dobrodružství a nepřímo Vás lákat k bláznivějším nápadům, které jste si dosud sami neumožnili. Pocítit tak můžete i zvýšenou vnitřní potřebu od něčeho se osvobodit a více tím projevit Vaši přirozenou touhu poznávat nové a dosud neprozkoumané oblasti. Sami si povšimnete, jakými gesty dáváte vlastní jinakost na vědomí druhému a jak to souvisí i s praktickým životem a Vaší profesní praxí. Zažívat můžete příjemnou změnu, která si může z Vaší strany vyžádat i odvážný přístup a upřímnou snahu žít opravdově a autenticky. Odměnou Vám bude milé překvapení, kterého se po zásluze dočkáte. Osamělí Blíženci využíjí příležitost posunout se a rozvinout tím své dary a talenty.

Téma měsíce: Touha zviditelnit své Já

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, začátek měsíce května Vás může připravovat na významnou změnu, o kterou jste sami požádali a která je pro Vás vítaná. Týkat se to může Vašeho zdravého prosazení a to i v návaznosti s Vaší profesí. Čekat Vás může i nové poznání, které Vás bude moci fascinovat a něco nového Vám tím přinést do Vašeho života. Citlivěji můžete prožívat, jaká důležitá událost čeká i někoho z Vaší rodiny a jakou zásluhu na tom máte i Vy. Intenzivněji můžete vnímat i to, v jakém směru Vám i okolní vlivy napomáhají více bezprostředně reagovat, bez nutnosti kontrolovat, zda se to někomu líbí či ne. Konec měsíce Vám potvrdí přínos Vaší odvahy a projevu svobodné vůle. Osamělí Raci využijí květnové nabídky a něco pro ně přitažlivého si dokonale vychutnají.

Téma měsíce: Touha něco nového podniknout

 

Lev

Milí Lvi, začátek května příjemně povzbudí Vaši vnitřní sílu a přirozené vyzařování Vaší krásy a ladnosti. Váš temperament se mile projeví i skrze zpětné vazby Vašich blízkých. Intenzivněji si tak můžete uvědomovat Váš přirozený vliv na druhé a zda jste něčemu umožnili dát volnější průběh v návaznosti na přijetí vyjádřené svobodné vůle druhého. Květen přináší změny, které již mohou vznikat a na které jste sami připraveni. V průběhu druhé poloviny května citlivěji rozpoznáte, jakou prevencí se zabývat a co Vám pomáhá i v tomto směru věnovat se zdravému životnímu stylu a svěžím experimentům. Dojmout Vás mohou i úspěšné výsledky maturitních zkoušek někoho z Vaší blízké rodiny. Konec května přináší společenské aktivity a příležitost účastnit se zajímavého kurzu, soutěže či jiné kulturní akce ve společnosti přátel či týmu, kterého jste součástí. Osamělí Lvi se odváží více se autenticky projevit a tím i na sebe mile upozornit.

Téma měsíce: Otevírání se novým obzorům

 

Panna

Milé Panny, měsíc květen vnáší do života citlivější vnímání přirozených změn, které se týkají i Vašeho nejbližšího okolí. Zažívat tak můžete emoce, které Vám umožní vnímat pestrost života a nová poznání. Sami můžete intenzivněji prožívat i to, co nového jste si sami umožnili a jaké vzrušující zážitky a nové náměty Vám to v lehkosti nabízí. Pociťovat můžete i zvýšenou tendenci cítit se svobodněji ve vztahu a dát tím i prostor partnerovi a jeho zálibám, aniž by to ovlivnilo důvěru mezi Vámi. Konec května přináší i příležitost seznámit se s novou komunitou či se zúčastnit příjemného kurzu. Osamělé Panny mohou procházet vnitřním restartem a to i v souvislosti s tím, k čemu již dozrál čas.

Téma měsíce: Bystrá vnímavost okolních vlivů

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, měsíc květen přináší nečekané informace a zprávy, které napomáhají postřehnout změnu, která se již v průběhu dubna mohla vytvářet. Čekat Vás může i určité osudové rozhodnutí a to hlavně na osobní rovině a vůči tomu, co si sami chcete prosadit. V polovině května Vám může i zaregistrovaný námět pomoci něco si preventivně zajistit. V zaměstnání se můžete dočkat skvělé nabídky a možnosti zviditelnit své ambice. Potěší Vás i příjemné výsledky kolektivní spolupráce a jaký významný podíl na tom máte právě Vy. Konec měsíce Vám může přinést i skrze společenskou událost nové kontakty či Vám dát výborný tip na přátelské setkání. Osamělé Váhy se mohou stěhovat či mít možnost něco vítaně změnit.

Téma měsíce: Posílení vnitřní samostatnosti

 

Štír

Milí Štíři, květnové dny ve Vás mohou probouzet svobodného ducha a lákat Vás k nečekaným rozhodnutím. Pocitově můžete intenzivněji prožívat i to, co sami chcete ohledně sebe samé změnit a záměrně si vybírat náměty a nabídky, které Vám v tom pomohou. V polovině května Vás čeká významný Úplněk ve Vašem znamení, který příznivě ukončí i případné zdravotní téma. Citlivěji můžete vnímat i vztah s dětmi a jaké přirozené změny přichází. Konec měsíce podpoří nové úhly pohledu a nové principy a to i mocným vlivem Novoluní, které proběhne ve vzdušném znamení Blíženců.

Téma měsíce: Léčivé vnitřní procesy

 

Střelec

Milí Střelci, začátek kvěnového měsíce přináší impuls k potvrzení si vzájemné lásky a důvěry. Intenzivněji můžete vnímat i to, jakými kroky podporujete Váš vztah ohledně potřeby cítit se ve vztahu svobodně a nezávisle. Partner tak může podvědomě zachytávat i Vaši inspiraci a učit se tím věnovat pozornost vlastním zálibám, aniž by to porušovalo vážnost Vašeho vztahu. Děti mohou emočně více prožívat nové vjemy a v jakém směru jim to napomáhá k vnitřnímu růstu. Projeví se i určitá změna, která nemusela být v milém období zaznamenaná. Osamělí Střelci mohou mít tendenci provokovat opačné pohlaví a tím zaznamenávat i nové zajímavé postřehy.

Téma měsíce: Přirozená nezávislost

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, květnové náměty více zviditelní i to, co jste si nemohli delší dobu dopřát a jak to souvisí i s předešlými roky. Bystře prohlédnete, jaké omezující pocity Vás navádí ke zbavení se zátěže, která jen a pouze připomíná předešlou zkušenost. Uvolňují se určité závazky, kterým již vyplšela splatnost a které Vám mohou pomoci roztáhnout křídla. Pocítit můžete blahodárný vliv lehkosti bytí a v jakém směru Vám i pohyb dodává svěží myšlenky a více svobodných pocitů. Potěší Vás i zaznamenaný pokrok u Vašich dětí. Osamělí Kozorozi se mohou více předvádět a mít k tomu i skvělý důvod.

Téma měsíce: Konec konkrétního závazku

 

Vodnář

Milí Vodnáři, průběh letošního května přináší svěží obohacení a příjemné zpětné vazby i vůči tomu, co se vítaně mění ve Vašem blízkém okolí. Citlivěji tak můžete vnímat přirozené změny a to i ohledně vývoje Vašich dětí. Potěší Vás i to, na co již nemusíte tolik dohlížet a jak se to projevuje i skrze vyjádřenou odpovědnost druhého. Budete se moci připravit na určitý příchozí zvrat událostí, který Vám ujasní i to, co si přejete a čemu dát přednost. Bystře prohlédnete, do jakého případného menšího rizika se pustit a co si tím můžete i pro sebe dovolit. Osamělé Vodnáře podpoří jejich přátelé a to i ve věci chystané akce, o které nemusí mít tušení.

Téma měsíce: Posílení vnitřní síly

 

Ryby

Milé Ryby, květen Vám přinese více vjemů vůči tomu, v jakém směru je pro Vás důležitý pohyb, který přímo napomáhá dopřát si příjemnou změnu a podpořit tím i svěží myšlenky a zdravého ducha. Pociťovat tak můžete zvýšenou touhu uspokojit určitý vnitřní neklid aktivitami, které jste si dosud neumožnili a které Vám i okolní vlivy vítaně nabídnou. Povšimnout si můžete i toho, co Vás začíná intenizivěji lákat či provokovat k nevšednímu kroku či zážitku. Druhý může žasnout nad tím, na co si troufáte a k čemu jste sami magicky přitahováni. Zaujmout Vás může i seznámení s mužem, který umí přirozeným jednáním otevírat skrytý potenciál ženské přitažlivosti, aniž by to sám tušil. Osamělé Ryby mohou citlivěji přijímat nové poznatky a vnímat tím i to, k čemu příjemnému je navádí.

Téma měsíce: Probouzení vědomí

REKLAMA