Rak

Sign
cancer
Period
month
Láska a sex

V srdcích jste romantici a preferujete něhu a laskavost. Nicméně hvězdy signalizují, že je zapotřebí být obezřetnější - mohli byste snadno uklouznout! Ať se jedná o lásku, kterou dáváte nebo tu kterou přijímáte, v obou případech vzniká tendence k napětí. Snažte jednat vyrovnaně a nepodléhejte emocím!

Práce a peníze

Po pracovní stránce dokážete být velmi produktivní, ale spolupráce s ostatními nemusí být vždy na žádoucí úrovni. Spolehněte se na vlastní instinkty, než abyste vyhledávali rady druhých. I když dokážete peníze vydělat, v tomto období se vždy najde nějaký ten fiškus, který se s vámi o ně rád podělí.

Domov a rodina

Domácí atmosféra je infikována určitým nedorozuměním. Rozladění plyne z rozdílného pohledu na záležitosti rodiny a z nervozity ohledně profesních záležitostí. Můžete být rozmrzelí ze svého šéfa a kompenzovat to v komunikaci s nejbližšími. Významně podpořit vás v této době mohou vaši vzdálení příbuzní.

Zdraví

Raci, možná byste se v březnu měli zastavit a zamyslet se nad tím, zda nepotřebujete trochu ulevit nervům. Špatný psychický stav se totiž odráží i ve stavu fyzickém. V březnu by se to mohlo projevit především na vašem trávícím systému. Zvažte, kde je původ vašich starostí a zkuste je vyřešit.

Sign Id
4.00