Přejít k hlavnímu obsahu

Šest nevšedních horoskopů pro znamení Štíra

Romský

Meč 23. října - 21. listopadu

V tomto znamení se rodí mimořádně vytrvalí lidé. S velkým odhodláním a úsilím většinou naplní všechny cíle, které si stanoví. Ne vždy se jim do toho ale chce a mnohdy dokonce litují námahy, kterou musí vynaložit. Jsou to však silné a inteligentní osobnosti obdařené hlubokou intuicí. Měli by si dávat pozor, aby to s aktivitou nepřeháněli a nenechali se dohnat vlastní chamtivostí, zlobou nebo smutkem.

Perský

Havran 4. říjen - 31. říjen

Znamení Havrana charakterizuje touha po harmonii a mystice. Lidé v tomto znamení prahnou po poznání, bývají silně duchovně založení a často také mívají umělecké sklony. Vyznávají harmonii a řád. Mívají však složitou povahu.

Indický

Vrischika / Vrščika 24. říjen - 22. listopad

Život lidí narozených v tomto znamení bývá často plný dramatických zvratů. Jejich úlohou je naučit se změny přijímat s klidem a pokorou a vnímat je jako příležitost k proměně a osobnímu růstu.

Životní rada

Nebojte se změny. Vše, co se vám v životě děje, přispívá k vašemu růstu.

Šest nevšedních horoskopů pro znamení Panny

elle.cz

Egyptský

Usir / Osiris 21. říjen - 25. listopad

Usir je bohem plodnosti a úrody, přírody a vegetace. Současně ale také božstvem zemřelých, králem podsvětní říše, kde mrtvé duše žijí věčným životem. Byl symbolem vzkříšení a obnovy života. Staří Egypťané jej spojovali se souhvězdím Orionu. Usirovou sestrou a obětavou manželkou byla bohyně Eset.

Ti, kteří přicházejí na svět pod Usirovou ochranou, bývají silní, schopní a vitální. Usir jim nadělil i štědrou dávku inteligence. Jsou vynalézaví, neustále se pídí po nových souvislostech, lákají je záhady a tajemno. Jsou odvážní, vytrvalí a houževnatí. Krom toho oplývají vůdčími schopnostmi a díky tomu často obsazují vedoucí pozice. Dokáží výborně skrývat své pocity a na okolí tak působí záhadně a nevypočitatelně. Jsou to perfekcionisté, partnerství s nimi bývá náročné. Jsou nepoddajní a křivdy a újmy nepromíjejí.

Indiánský

Had 24. říjen - 22. listopad

Pokud narazíte na zdánlivě neřešitelný problém, svěřte jej Hadovi. Had se dokáže zorientovat ve spleti těch nejkomplikovanějších otázek, umí analyzovat sebevětší krizi a najít cestu, kudy se proplazit až do cíle.

Práce

Had je díky svým přirozeným schopnostem skvělým krizovým manažerem. Do každé situace dokáže vnést světlo. Je přímočarý, jednoznačný a ovládá umění jasného vyjadřování, což přispívá k vyřešení i těch nekomplikovanějších situací. Rád pomáhá druhým a staví se na stranu slabších.

Láska

Ačkoli v biblických příbězích nemá had příliš dobrou pověst, je pravdou, že je ztělesněním věrnosti. Nesnáší přetvářku, faleš a volnomyšlenkářštví. Touží po pevném svazku a stálého partnera nade vše miluje. S ním pak ale rád objevuje nové věci, a to v intimní oblasti i mimo ni.

Silné stránky

analytické schopnosti, přesné vyjadřování, věrnost

Slabosti

sklony k přeceňování vlastních schopností, sklony k přetěžování se

Čtyři nevšední horoskopy pro znamení Vah

elle.cz

Keltský

Javor 14. říjen - 28.říjen

Lidé ve znamení Javoru jsou jako kočky, jako by měli devět životů. Mnohdy se v průběhu svého života ocitají na hraně a jen o vlásek uniknou neštěstí nebo dokonce smrti. Bývají to lidé velmi inteligentní a vnímaví. Už odmalička tíhnou k mysticismu a tajemnu. Často se u nich také projevují schopnosti jasnozřivosti a poznání prostřednictvím snů. Lidem ve znamení Javoru svědčí svobodná povolání a úkoly, na nichž mohou pracovat samostatně, neboť nejsou zrovna týmoví hráči. Jejich touha po svobodě je až příliš silná na to, aby se nechávali svazovat pravidly týmového ducha. Z téhož důvodu patří mezi ty, kdo neradi přistupují na kompromisy, a to ani v manželství. Život s nimi může být pro slabší povahy někdy dosti komplikovaný.

Ořešák 29. říjen - 11. listopad

Lidé ve znamení Ořešáku jsou rodinně založení, klidní a stálí. Své blízké důsledně ochraňují, právě jako košatá koruna ořechu chrání ty, kteří se ocitnou pod ní. Mají rádi svůj domov, své jistoty a stabilní pracovní prostředí. Neočekávejte od nich, že by provedli něco neplánovaného nebo neobvyklého, zkrátka vás nepřekvapí. Můžete se na ně ve všech ohledech naprosto spolehnout. Jsou zcela předvídatelní, ve svých citech i názorech stálí a velmi konzervativní. Opravdu není snadné přimět je ke změnám. Proto bývá poměrně náročné s nimi vydržet. Dokáže to jen milující a trpělivý partner ochotný postupovat na cestě životem po krůčcích a neočekávat velké skoky. Jejich nejhorší vlastností bývá svéhlavost. Jsou-li přesvědčeni o své pravdě, zatvrdí se doslova jako beton a nepohne s nimi ani pár volů. Milovat umí hluboce, nicméně bez velké vášně. Jejich láska není spalující, spíše dlouhodobě hřejivá. Proto jsou ideálními životními partnery, kteří vás jen tak neopustí.

Kaštan 12. listopad - 21. listopad

Typický Kaštan je hotový Casanova. Je to znamení, které se vyznačuje mimořádnou svůdností a přitažlivostí pro opačné pohlaví. Na poli lásky a erotiky lidé ve znamení Kaštanu tedy rozhodně nestrádají. Jsou skvělými společníky a o pozornost druhého pohlaví nemají nouzi. Nadto mají dlouhou výdrž v sexu a zároveň silný sexuální apetit. To ale také souvisí s temnou stránkou tohoto znamení, což bývají časté sklony k nevěře. Tyto choutky navíc podporuje estetické cítění Kaštanu a jeho vlastnost vnímat krásu ve všem kolem sebe, nejvíce však právě v opačném pohlaví. Lidem v tomto znamení proto svědčí, neuváží-li se ve vztahu příliš brzy a ještě než se usadí, dají průchod své přirozené povaze a dosyta se vybouří. Což by nemělo představovat problém, neboť jde o lidi s nesmírně rozvinutou fantazií, kteří druhé pohlaví až magicky přitahují. I díky těmto zkušenostem se z nich stávají velmi dobří a chápaví rodiče. Jde také o rozené optimisty. Ale pozor, abyste je nezklamali, pak dokáží být až krutí. Neradi odpouštějí, pokud je zklamete, obvykle to znamená konec.

Zdroj: Autorský článek