Vidět Buddhu zblízka? Ve Valdštejnské jízdárně máte možnost!

 

U vstupu nás vítá monumentální Buddhova socha ze 3. století, pocházející z  historické Gandháry na území dnešního Pákistánu. Uvidíme, že základní znaky Buddhova zobrazování přetrvaly do současnosti. Buddhistické umění se ale postupem času rozvíjelo na rozsáhlém, kulturně rozmanitém území Asie, a proto se do obrazu muže pokládaného za zakladatele učenípromítaly zároveňmístní kulturní vlivy, dobová a estetická kritéria.Častým námětem sochařských a malířských děl se staly legendární události z  Buddhova života. Vypráví je mimo jiné i patnáctimetrový japonský svitek pocházející z  přelomu 17. a 18. století. Ten ostatně stál u zrodu spolupráce se švýcarskými muzejníky, když na přelomu let 2018 a 2019 uspořádali v Curychu výstavu nazvanou Příští zastávka nirvána a unikátní svitek ze sbírek  Národní galerie na ní představili.

Architektem výstavy je Šimon Caban,  který ve scénicky pojatém výstavním prostoru zvýraznil duchovní hloubku a výtvarný potenciál buddhistického umění.  

 

Výstava Buddha zblízka

 

Přes 100 fascinujících exponátů na jediném místě

Na pražské výstavě tvoří díla zapůjčená z  Curychu zhruba polovinu z  celkových asi dvou set exponátů.Na cestě Asií se buddhismus rozvinul do řady směrů. Mahájánový buddhismus zahrnuje bohatý panteon milosrdných bódhisattvů, v jejichž podobách, mužských i ženských, se nejvýrazněji odrážejí místní výtvarné tradice. Mnohotvárnost buddhistického umění si uvědomíme při srovnání detailně propracovaných tibetských obrazů v kontrastu s tušovou zenovou malbou východní Asie. (Na samostatnou výstavu japonské zenové malby se můžeme těšit na jaře příštího roku, kdy Národní galerie představí výběr z velkorysého daru, který jí věnoval nizozemský sběratel Felix Hess.Stranou nezůstávají ani ohlasy buddhismu v českých zemích, ať už z hlediska sběratelů, nebo výtvarných umělců – uvidíme například díla Františka Drtikola, Františka Kupky, Jana Konůpka, Jana Zrzavého nebo Josefa Váchala.) O současnosti vypráví i dokumentární film Janka Rouse natočený v posledních dvou letech jako cyklus rozhovorů s osobnostmi zastupujícími různé směry buddhismu v  České republice. 

 

Národní galerie Praha

 

Kdy zajít na Buddhu zblízka, co od výstavy ještě čekat a kde sbírat aktuální info?

Výstavu, která probíhá v pražské Valdštejnské jízdárně od 3.12. 2021 do 24. 4. 2021, doplní bohatý doprovodný program ve formě přednášek a komentovaných prohlídek, ale třeba i jógy či meditace. Pro zájemce o hlubší kontext buddhistického umění vycházíobsáhlý obrazový katalog v českém a anglickém jazyce a edukativní publikace Malý Buddha. Informace k výstavě můžete sledovat na oficiálním webu nebo facebooku či Instagramu Národní galerie Praha.