10 zajímavostí o britské královské rodině

text: Eva Šindlerová

  1. Královské rodině není povoleno hrát společenskou hru Monopoly. V roce 2008 princ Andrew, vévoda z Yorku, veřejně přiznal, proč to není královské rodině povoleno: „Je to příliš zlomyslná hra“, řekl.
  2. Královna Alžběta II (92) je jedinou osobou ve Spojeném Království, která může řídit auto bez řidičského průkazu. Díky zkušenostem, které královna získala během II. světové války, už žádné řidičské zkoušky skládat nemusela.
  3. Nejraději prý jezdí ve svém Jaguaru X-Type po cestě v zámeckém parku ve Windsoru, který patří k majetku rodiny, a pravidelně jezdí do Kaple všech svatých na nedělní bohoslužbu, kterou si prý jen málokdy nechá ujít.
  4. Princ Harry se doopravdy jmenuje Henry. Celé jeho jméno zní Jeho královská Výsost Princ Henry Charles Albert David, vévoda ze Sussexu, hrabě z Dumbartonu, baron z Kilkeelu. Harry je pouze jeho přezdívkou.
  5. Každý člen britské královské rodiny musí mít od královny písemné povolení ke sňatku. Dle poslední revize dědičného zákona potřebuje prvních šest lidí starších 25 let v přímé linii na královský trůn písemné povolení ke sňatku. Pokud je královna proti, sňatek musí být zrušen.
  6. Královna Alžběta II. nepotřebuje k cestování pas. Vzhledem k tomu, že je britský cestovní průkaz vydán jménem Jejího Veličenstva, není nutné, aby jej královna používala na cestách do zámoří. Může se prokázat pouze britskou bankovkou nebo mincí se svou podobiznou, ale ani to není nutné. Je třeba poznamenat, že se tato výjimka nevztahuje na ostatní členy královské rodiny.
  7. Kate Middleton má magisterský titul z dějin umění a byla první britskou nevěstou, která se provdala s již ukončeným titulem. Promovala na univerzitě St. Andrews ve Skotsku, kde se také v roce 2005 poprvé potkala se svým budoucím manželem, princem Williamem. Princ William se na univerzitu zapsal v roce 2001 pod jménem William Wales a úpěšně odpromoval s titulem magistra umění.
  8. Přímí dědicové trůnu nemohou nikdy cestovat společně. Princové Harry a William se nikdy neposadí do letadla, ponorky nebo lodě spolu. V případě havárie by to bylo dvakrát tak hrozné, kdyby Británie ztratila dva dědice najednou. Až bude princi Georgovi 12 let, on a William budou muset cestovat letadlem každý sám.
  9. Člena královské rodiny by se neměl nikdy nikdo neurozený dotknout. Toto nařízení je však občas porušeno a fotky, jako třeba ta s basketbalistou LeBronem Jamesem, vždy šokují svět.
  10. Královské tiáry musí být na hlavu posazeny v úhlu 45 stupňů, dříve se nosily víc vepředu. Zdobenou čelenku na sobě taky nesmí nosit svobodná žena, pouze vdaná. Je to totiž znamení, že se jí nemá dvořit žádný jiný muž. 

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA