Srpnový horoskop pro všechna znamení

Srpen

Vítá Vás letní měsíc srpen a s ním i příležitost vědoměji přistupovat k tomu, co chcete nadále vytvářet a to i se získaným novým úhlem pohledu. K vyjádření intenzivnější autentické tvůrčí aktivity můžete využít i mocný vliv Lví brány, která otevírá další nové příležitosti a čeká na Váš připravený nový záměr. Pocítit můžete příliv originální invence a znovunapojení na Vaši vnitřní sílu a její úžasný a jedinečný potenciál. Více se může projevit i to, co již nepřipustíte a o co již nemáte zájem.

Info ikona
cara

Beran

Milí Berani, srpnové letní dny Vám umožní něco důležitého příznivě ovlivnit a více si všimnout i toho, k čemu jste momentálně vnitřně vedeni a jak to souvisí s Vaším posláním. Zahrnuti můžete být něžnou péčí blízkých a radovat se z toho, co si vzájemně umožňujete prožívat. Srpen Vám nabídne příležitost setkat se s někým, kdo mohl být součástí Vašeho minulého života či Vám více zviditelnit téma spojené s osudovostí a zajímavými náhodami. Konec měsíce přináší klasické starosti a povinnosti, které se týkají zářijových příprav. Osamělí Berani se mohou vydat za dobrodružstvím a využít letní měsíc k příjemnému novému poznání.

Téma měsíce: Prohlédnutí vlivu na druhé

Býk 

Milí Býci, srpnové dny Vám připomenou, na co jste neměli čas v lehkosti si prožít a čím se potřebujete i emočně naplnit. Potěšit Vás tak může správné načasování a vytvoření perfektních podmínek k načerpání doplňující blahodárné životní energie. Citlivěji můžete reagovat na to, od čeho si potřebujete odpočinout a tím i blízkému naznačit, co je příčinou konkrétní nespokojenosti. Umožnit tím můžete druhému pohotově na to reagovat a projevit Vám vstřícné gesto. Srpenové události Vám mohou pomoci něco si dát do pořádku a to i ohledně úřední záležitosti. Konec měsíce Vám upřesní blížící se novou zkušenost. Osamělí Býci mohou být konfrontováni s tím, co nového nejsou ochotni přijmout a zda si tím neubírají nové příznivé poznání.

Téma měsíce: Potřeba konkrétního odpočinku

Blíženci

Milí Blíženci, měsíc srpen Vás může jemně připravovat k něčemu, co je i pro Vás nové a posílat Vám postupné vzkazy a vhledy, kterým rozumíte jenom Vy. Sledovat tak můžete zvláštní úkazy a nepřímo si vytvářet podmínky k zaznamenání něčeho zvláštního a magického. Záležet tak bude čistě na Vás, čemu budete věnovat pozornost a na co se budete moci ve volném čase soustředit. Vaši pozornost si mohou vyžádat i hvězdy a téma spojené s vesmírem. Intenzivněji můžete vnímat i to, co je Vám osudově dané a pro Vás správně načasované. Osamělé Blížence čeká dávka romantiky, pokud si ji sami umožní.

Téma měsíce: Horizont událostí

Info ikona
cara

Rak

Milí Raci, průběh měsíce srpna více poukáže na nové začátky Vašich blízkých a nepřímo Vás tím navede k něčemu, co je i pro Vás nové a obohacující. Potěšit Vás může i to, na co sami přijdete a jakou kreativní vášeň to ve Vás vyvolá. Více se projeví, na co nejste sami a kdo Vás nepřímo podporuje. Něco pro Vás důležitého se uvede na správnou míru a podpoří tím i to, na čem Vám záleží. Pocítit můžete i splnění si karmického zadání a správný směr Vaší životní cesty. V určitém směru se můžete více zabývat účetnictvím a dokumenty, které aktuálně potřebujete získat. Konec srpna Vám poskytne čas na pečlivou přípravu do dalšího období. Osamělí Raci prohlédnou, co by měli ve větší lehkosti začít přijímat od svých blízkých a v čem si umožnit s projevenou odvahou něco nového začít podnikat.

Téma měsíce: Správný směr

Lev

Milí Lvi, srpnové události Vás mohou provokovat k převzetí odpovědnosti ohledně příznivé potřeby intenzivněji projevovat Vaše přirozené dary a talenty. Vyžadovat si to může z Vaší strany i odvážný krok a vědomé opuštění konkrétní komfortní zóny. Období Vašich narozenin Vám připomene, na co je příhodný čas a co můžete v lehkosti začít podporovat, aniž by Vás to stálo mnoho sil. Téma životní rovnováhy a citlivého přístupu vůči ní je tématem tohoto měsíce. Podařit se Vám může něco obdivuhodného a pro Vás duchovně naplňujícího. Začít můžete tkát novou osudovou nit a zaznamenávat tím i to, v čem Vám jde Vesmír naproti a v jaké oblasti Vám i okolní vlivy pomáhají a přejí. Osamělé Lvi čeká příjemná změna, přátelská setkání a společenské aktivity.

Téma měsíce: Pozornost věnovaná vnitřnímu vedení

Panna

Milé Panny, letní dny Vám dopřejí příjemné potěšení a více příležitosti dopřát si to, co Vám ještě chybí k vnitřní spokojenosti a vyjádření radostných emocí. V určitém směru budete moci něco rozvážně přehodnotit a poupravit si tím osobní priority. Více se projeví i to, v jakém směru si chráníte své osobní hranice a nepřímo tím podporujete životní rovnováhu. Velmi bystře prohlédnete, jaké úřední záležitosti jsou před Vámi a co je možné si předem zajistit. Srpen Vám odhalí, na co jste vnitřně připraveni a čemu jdete i na podvědomé úrovni vstříc. Dopřejte si romantické procházky a večerní pohled na hvězdy. Probouzet tím můžete něco úžasného z doby dávno minulé. Osamělé Panny mohou více bilancovat a zkrášlovat své království. Potěšit je může i nečekaný dar či jiné příjemné velkorysé gesto od někoho z blízkých.

Téma měsíce: Osobní hranice

Info ikona
cara

Váhy

Milé Váhy, měsíc srpen Vám umožní zužitkovat dary přírody a nabírat tím i nové zkušenosti. Pocítit můžete zvýšenou potřebu stihnout konkrétní naplňující zážitek, který si ovšem může z Vaší strany vyžadovat i zdravé prosazení. Co se Vám bude zdát organizačně více složité, to se i příznivými okolními vlivy podaří zajistit. Citivěji můžete reagovat na to, co jste druhému půjčili a zda je Vám to také včas navráceno zpět. Téma šetření a úspor vnáší do letního měsíce téma přehodnocení konkrétní investice a společných priorit. Pocitově můžete být vedeni k tomu, upřednostnit relaxační odpočinek před praktickými aktivitami, které souvisí s tím, komu chcete pomoci, aniž by to sám potřeboval či Vás o to požádal. Osamělé Váhy se mohou spontánně rozhodnout změnit vizáž a celkově mít zvýšenou snahu něco pro sebe udělat.

Téma měsíce: Dary přírody

Štír

Milí Štíři, letní dny Vás mohou prověřit v tom, co je zdravé prosazení a co je již pro druhé nepříjemným tlakem. Učit se tím můžete větší shovívavosti a dopřání většího svobodného prostoru pro druhé. Některé věci se budou moci rozjet příjemným tempem, pokud necháte něco plynout přirozeným životem. Téma životní rovnováhy se může více projevit i skrze potřebu myslet a tvořit za sebe, aniž byste k tomu potřebovali potvrzení či pozornost blízkých.Určitou projevenou rebelií blízkého se zviditelní i to, kdo k něčemu dozrál a potřebuje získat osobní novou zkušenost. Potěší Vás i to, co druhý pochopil a v čem Vám začíná více rozumět. Osamělí Štíři odhalí, jaký mentální vzorec sebeobrany jim již neslouží a v čem se začínají více autenticky projevovat. Nepřímo se tím mohou otevírat něčemu novému, co je zatím skryté a dosud nepoznané.

Téma měsíce: Porozumění

Střelec

Milí Střelci, druhá půlka prázdnin Vás může nepřímo nutit intenzivněji myslet na nedostatky a tím odvádět Vaši pozornost od toho, jaké dary a příjemné potěšení Vám chtějí letny dny nabídnout. Více se zviditelní letošní vliv rodinných změn a přirozeného vývoje a jaká nová oblast se před Vámi otevírá. Citlivěji můžete reagovat na to, co bylo přehlíženo a čemu jste nedávali větší význam. Velmi bystře prohlédnete právě se vytvářející progres a také toho chytře využijete pro sebe i pro své blízké. Nezapomenete na svůj přirozený a léčivý optimismus a něco tím v sobě pokoříte. Konec srpna Vám nabídne společenskou událost a milý důvod k vyjádření upřímné štědrosti a radosti. Osamělí Střelci si více uvědomí, co již chtějí sdílet s druhými a za co jsou také vděční. Více mohou hovořit o tom, co je posílilo a co jim pomohlo.

Téma měsíce: Dobrosrdečnost

Info ikona
cara

Kozoroh

Milí Kozorozi, měsíc srpen Vám umožní prohlédnout, v jakém směru je zapotřebí podpořit vnitřní rovnováhu a co je možné si přirozeněji nastavit, upravit a to i vůči konkrétní setrvačné tendenci, která Vám nemusí být prospěšná. Pomaloučku a polehoučku můžete získávat nové vjemy, které Vás k něčemu příjemně popostrčí a umožní Vám dodat si více optimismu a tvůrčí blahodárné invence. Dopřát si budete moci to,co Vám i pocitově mohlo chybět a co potřebujete ještě toto léto prožít. V profesní oblasti můžete přijmout novou odpovědnost a intenzivněji zaznamenávat i to, jakou novou zkušeností si procházíte. Osamělí Kozorozi zaznamenají, co jim také dělá radost a k čemu novému jsou vedeni.

Téma měsíce: Vnitřní rovnováha

Vodnář

Milí Vodnáři, čeká Vás příliv tvůrčí energie a zamyšlení se nad tím, co nového a prospěšného si dopřejete poznávat a jakou zkušenost tím i s vyjádřenou ochotou přijímáte. Nepřímo tím můžete i něco porovnávat a zaznamenávat tím i to, jakou formou podporujete vnitřní rovnováhu a jaké reakce to vyvolává u Vašich blízkých. Povšimnout si můžete i toho, jaký vnitřní dar máte a to i v souvislosti s výchovou dětí a mládeže. Více se projeví i to, co byste si měli zaslouženě dopřát a v jakém směru přestat být v něčem vůči sobě tolik skromní. Osamělé Vodnáře čeká určité zúčtování a vnitřní bilance, která jim pomůže odhalit i to, v jakém směru upřednostnit své zájmy a své přirozené potřeby.

Téma měsíce: Nárůst vnitřní síly

Ryby

Milé Ryby, v měsíci srpnu můžete intenzivněji prožívat i to, v jakém směru se Vám navrací to, co Vám právem náleží a jakým přístupem to vědomě také podporujete. Za závojem letního měsíce je ukrytá osudovost a náměty spojené se zvláštními náhodami a k čemu jste také vesmírnými energiemi vedeni. Citlivěji můžete reagovat na to, zda se Vám zpětně dostává to, co vydáváte a nabízíte blízkým osobám. Potěší Vás navýšení vnitřní vyrovnanosti a uvědomění si vlastní ochoty rozšířit si obzory v propojení s hlubšími emočními prožitky. Konec měsíce více zviditelní, na čem Vám také záleží a co Vám chybělo k určitému vnitřnímu naplnění. Osamělé Ryby se mohou více věnovat dětem a mládeži a citlivěji vnímat propojení s vlastním vnitřním dítětem a léčením si bolavého místečka.

Téma měsíce: Prospěšná tvůrčí aktivita vůči sobě

REKLAMA