Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, nový týden přináší i zajímavé čerstvé novinky a zprávy, které Vám příjemně přiblíží, co se kolem Vás také děje a kdo z Vašich přátel či blízkých se případně zamiloval či má nový vztah. Středeční mega Úplněk v zemském znamení Kozoroha Vás o něčem ujistí a umožní Vám uzavřít jedno vnitřní téma. Potěšit Vás může i to, čím se necháte inspirovat a jaké nové obzory si tím sami dopřejete poznávat. Nepřímo si tím můžete vytvářet podmínky pro novou životní zkušenost, na kterou jste již připraveni a která Vás samotná volá. Víkend může být více emotivně provázaný a to i ve spojitosti s tím, k čemu jste láskyplně připoutáni a je Vám to příjemné. Osamělí Berani mohou zaregistrovat spřízněnou duši či mít milý důvod k tomu, věnovat se také romantickým záležitostem.

Heslo týdne: Letní naladění

Štastný den: Sobota

Býk

Milí Býci, pondělní situace Vám mohou přiblížit, jak přirozeně reagujete na své blízké okolí a vyjadřujete tím gesta, které druhé pohladí na duši. Týdenní energie napomáhají citlivěji registrovat tzv. zrcadlový efekt ve vztazích a tím si předávat i to, co nelze popsat. Středeční mega Úplněk v zemském znamení Kozoroha svým vlivem uzavírá jedno téma a umožňuje prohlédnout, co nového je perspektivní a reálné. Konec týdne Vám tak nabídne zajímavé novinky a svěží osobní inspiraci, která může i Vaše blízké nečekaně překvapit. Zaznamenat můžete i to, jaká nová zkušenost je za něčím ukrytá a jaké vnitřní poznání se Vám dostalo. Emočně provázaný víkend Vám může přinést i vzpomínku či navyšovat tendenci k melancholii. Osamělí Býci mohou být jak vyměnění a sršet optimistickou náladou.

Heslo týdne: Vnitřní poznání

Štastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, blíží se půlka měsíce a tím také navyšující touha po novém poznání. Nový týden Vám tak může pomoci soustředit se na to, co sami chcete příjemného prožívat a jak to celkově spojit s potřebami rodiny a Vašich přátel. Středeční Úplněk v zemském znamení Kozoroha Vás může směrovat k tomu, zaujmout k něčemu přesvědčivý postoj a tím uzavřít i případný náznak polemiky u druhého. Konec týdne přináší také aktivity, které Vás mohou emočně více zasáhnout a to v dobrém slova smyslu. Osamělí Blíženci se nenechají přemlouvat či ovlivňovat a něčeho tím i vnitřně dosáhnou. Přímo omámit je může vyjádřená přízeň a charisma sympatické osoby.

Heslo týdne: Příjemné plánování

Štastný den: Pátek

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, nový letní týden Vám umožní vstřebat do sebe zážitky, které Vás poslední dobou provázely. Citlivěji tak můžete vnímat potenciál nového začátku, který si sami vytváříte a který si může říci o uzavření něčeho, co sami již máte vnitřně uzavřít. Pomoci Vám k tomu může i mocný vliv středečního Úplňku v zemském znamení Kozoroha. Napomáhá opustit iluze a nereálné představy, které sami bystře prohlédnete. Konec týdne tak můžete začít pozorovat pomyslnýma novýma očima a vnímat tím i to, co bylo pro Vás dosud zahalené a nedostupné. Máte se na co těšit. Osamělí Raci mohou intenzivněji pociťovat efekt probouzejícího vědomí a jaký blahodárný vliv to na ně má.

Heslo týdne: Prozíravost a bystré vnímání

Štastný den: Čtvrtek

Lev

Milí Lvi, nový týden si od Vás může vyžadovat i určitou změnu úhlu pohledu a potřebu od něčeho se vnitřně osvobodit. Více se může projevit i to, co za Vás druhý neudělá a k čemu Vás i týdenní podněty vyzývají. Středeční Úplněk v zemském znamení Kozoroha Vám může pomoci zbavit se nereálných představ a tím se odpoutat od toho, co Vám bylo nepříjemné. Konec týdne nabízí vítané uvolnění a příležitost nechat se obohatit tím, co Vám neskutečný potenciál přítomného okamžiku sám nabídne. Emočně provázaný letní víkend otevírá i téma nové příjemné zkušenosti. Osamělí Lvi se mohou více zabývat tím, čím se profesně aktuálně zabývají a jak to souvisí i s volnočasovými aktivitami.

Heslo týdne: Změna úhlu pohledu

Štastný den: Pátek

Panna

Milé Panny, nový letní týden přináší povzbuzení k tomu, pokořit v sobě přístup k novému začátku, který se sám hlásí o slovo a který si může z Vaší strany vyžádat i nový úhel pohledu. Povšimnout si můžete i toho, v jakém směru příjemně váháte a zda se Vám i určitá vyjádřená akčnost také vyplatí. K vítanému uzavření jedné záležitosti Vám může pomoci i příznivý vliv středečního Úplňku v zemském znamení Kozoroha. Závěr týdne posílí Vaši citilvost a to i vůči tomu, jakou nečekanou novou životní zkušeností si procházíte. Osamělé Panny mohou zaznamenat, v jakém směru jim letní období prospívá a co po nich také momentálně žádá.

Heslo týdne: Efekt probuzení

Štastný den: Pátek

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, svěží letní týden Vám nabídne příležitost k prohlédnutí toho, v jakém směru jste mohli potlačovat inspirativní nový začátek a jaký lákavý podnět Vám to může i vnitřně manifestovat. Mocný vliv středečního Úplňku v zemském znamení Kozoroha navyšuje sílu vnitřního muže a progresu, který ve Vás dřímá. Paradoxně Vás to může navádět k intenzivnějšímu projevení ženské přirozenosti a to i vyjádřeným tancem, nošením sukní a letních šatiček. Vynikne Vaše elegance a citlivý přístup vůči okolním vlivům a vzájemně projeveným láskyplným gestům. Osamělé Váhy se mohou osmělit a využít letní dny ke společenským a kulturním aktivitám.

Heslo týdne: Žena Bohyně

Štastný den: Čtvrtek

Štír

Milí Štíři, začátek nového týdne může pro Vás i něco měnit a umožnit Vám prohlédnout, v jakém směru Vám Vesmír vychází vstříc a napomáhá Vám citlivěji reagovat na neustálý přítomný okamžik a to i v souvislosti s tím, na co myslíte a co si přejete. Středeční vliv mocného Úplňku v zemském znamení Kozoroha roztáčí pomyslné kolo štěstí a to i tím, co jste si odpustili a co jste upřímně nechali za sebou. Víkendové energie jemně navýší Vaši citlivost a to i tam, kde sami nechcete či to v sobě podvědomě potlačujete. Osamělí Štíři si mohou intenzivněji zaznamenávat, v jakém směru se mění a jak to souvisí také s jejich blízkými vztahy.

Heslo týdne: Ochota projevit akčnost tam, kde to mohlo váznout

Štastný den: Sobota

Střelec

Milí Střelci, aniž byste to předem tušili, nový týden otevírá nové svěží téma a umožní Vám pocítit efekt lehkosti bytí. Pomoci Vám k tomu může i příznivý vliv Luny ve Vašem znamení, který Vám při pondělku může přinést i zajímavou novinku. Na pořadu týdne jsou nové začátky a dopřání si zážitků, které Vás budou moci obohatit a přinést Vám i nevšední inspiraci. Nechte se sami překvapit tím, co pro Vás vítaně končí a jaký blahodárný efekt Vám to přinese. Víkend Vás může i pocitově navádět k nové zkušenosti a to i ve směru toho, komu chcete sami nezištně pomoci. Překvapit Vás mohou hlubší prožívané emoce v souvislosti, která byla pro Vás dříve nepodstatná. Osamělí Střelci mohou začít citlivěji navazovat na to, co je i pro ně nové.

Heslo týdne: Nový úhel pohledu

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, čeká Vás významný týden a příležitost uzavřít jedno dlouhodobější téma, které Vás mohlo vnitřně omezovat či jinak limitovat. Pomoci ke svěžímu novému začátku i ve směru toho, co si sami chcete vyzkoušet a objevovat, Vám může pomoci i příznivý vliv středečního Úplňku ve Vašem znamení. Odstartovat tím může i to, co bylo dosud Vaším toužebným přáním a snem. Pokořit tím můžete i tendenci být na sebe příliš přísní a usilovní tam, kde je to pro Vás již také extrém. Konec týdne Vám nabídne emotivní příjemné zážitky, které blahodárně podpoří i Váš vnitřní klid a mír. Osamělí Kozorozi mohou pocítit zvláštní šimrání po těle a nárůst nadšení a vzrušení nad tím, co aktuálně prožívají.

Heslo týdne: Nečekané nové poznání

Štastný den: Pátek

Vodnář

Milí Vodnáři, tento týden může i trochu zamíchat kartami a vnést Vám do léta novou zkušenost, na kterou jste již připraveni a sami jí podvědomě přivoláváte. Učit se tím můžete něco pro Vás nového a zjišťovat tím i to, jaké detailnější informace Vás začínají zajímat. Středeční mega Úplněk v zemském znamení Kozoroha nabízí úplné a přesvědčivé uzavření jedné oblasti a to i v návaznosti na to, co chcete nadále podnikat a věnovat tomu pozornost. Čtvrteční vliv Luny ve Vašem znamení může být pro Vás i aktivačním bodem k tomu, překonat určitý stereotyp či setrvačnost, která Vás samotné již nebaví. Čekat Vás tak může i téma sebelásky a Vaší láskyplné podpory. Víkendové programy Vám mohou připomenout i vzpomínky z dětství a nepřímo tím vytvářet případnou přecitlivělost či melancholii. Osamělí Vodnáři mohou cítit v kostech blížící se nový vztah či se již zabývat právě se rodícím novým vztahem.

Heslo týdne: Umění využít potenciál léta

Štastný den: Sobota

Ryby

Milé Ryby, nový týden Vám vyjde v ústrety a to ve věci, která Vás zajímá a kterou chcete sami poznávat. Pondělí Vám umožní něco krásně nakombinovat a nepřímo si tím vytvářet příjemné podmínky pro to, co Vás těší a dodává pocity radosti. Středeční mocný Úplněk v zemském znamení Kozoroha uzavírá jednu oblast a umožňuje dosáhnout reálných a perspektivních vyhlídek. Konec týdne Vás může příjemně provokovat k nové životní zkušenosti, která může být i emočně silněji provázena. Osamělé Ryby mohou uvítat i změnu zaměření a příliv nové letní inspirace spojené s láskou a něhou.

Heslo týdne: Poznávám a tvořím

Štastný den: Neděle

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA