Přejít k hlavnímu obsahu

Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara

Beran 

Milí Berani, svěží lednový týden přináší zajímavé novinky a informace, které mohou být pro Vás příjemnou inspirací a také určitou osobní výzvou. K rozšíření si profesních zkušeností Vás může nepřímo vyzývat příznivý vliv Luny, která se tento týden bude pohybovat Vaším znamením. Více se můžete soustředit na školní povinnosti dětí v souvislosti s koncem pololetí a přípravou na jarní prázdniny. Všimnout si můžete i toho, kdo má stejný nápad jako Vy a čerpá ze stejného zdroje. Těšit se můžete na napínavý průběh prezidenstkých voleb a na celkové výsledky. Zaznamenat můžete blížící se konec platnosti konkrétního průkazu či voucheru. Osamělí Berani se mohou také zabývat konkrétní zdravotní prevencí a citlivěji přistupovat ke svému tělu a fyzické kondici.

Heslo týdne: Profesní výzvy

Šťastný den: Čtvrtek

Býk

Milí Býci, lednový týden přináší důležité téma prezidenstkých voleb. Více o tom můžete hovořit a vzájemně si předávat různé poznatky a názory. Týden je také o školním pololetí a plánování jarních prázdnin. Víkendový příznivý vliv Luny ve Vašem znamení podpoří Vaše ambice a společné rodinné investice. Zamýšlet můžete nový projekt či se rozhodnout ke spontánní změně. Neděle přináší vítané uvolnění a to i tím, o čem již budete mít jasnou představu. Osamělí Býci mohou zazamenávat zvýšenou pozornost od někoho z rodiny, přátel či známých. Připomínat se jim může i to, v jakém směru již ukončit konkrétní minulost a případně tím i někomu odpustit.

Heslo týdne: Rodinné plány

Šťastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, dny po Novoluní Vám mohly předávat zajímavé nápady, vhledy a originální inspiraci, kterou budete moci v průběhu týdne přenášet do reálné podoby. Hned při pondělku můžete citlivěji zvažovat, co je perspektivní a v jakém směru sami chcete dát o sobě více vědět. Týden je více soustředěn na rodinnou výchovu a to i ohledně pololetí a školních povinností dětí. Potěšit Vás může i to, komu budete moci vyjít vstříc, aniž by Vás to stálo mnoho sil. Zvažovat můžete, zda se účastnit konkrétní společenské akce či si dopřát poklidnější víkendové aktivity. Sobota Vám může opět nabídnout napínavé chvíle v souvislosti s prezidentskými volbami. Osamělé Blížence může čekat více rodinné spolupráce a vzájemné výpomoci. Neděle jim něco podstatného objasní.

Heslo týdne: Nadhled a odstup

Šťastný den: Čtvrtek

cara

Rak

Milí Raci, lednový týden nabízí zajímavý průběh druhého kola prezidenstkých voleb a příležitost společně jej také podpořit. Povšimnout si můžete navýšeného elánu a motivace k obohacení osobního záměru. Potěšit Vás mohou projevené sympatie blízkých a v jakém směru si vzájemně předáváte svěží inspiraci. Napadnout Vás může nevšední či jinak bláznivý nápad, který Vám bude moci rozšířit obzory a nové možnosti. Vnitřní vnuknutí Vás může provokovat k tomu, dát o sobě více vědět a každý den Vás motivovat k objevování možností tam, kde jste to dříve nezaznamenali. Osamělí Raci prohlédnou, v jakém směru se jim otevírají dveře k novému poznání a jaké kroky k tomu sami podnikli a Vesmír na to začíná reagovat.

Heslo týdne: Co je příznivě osudově dáno

Šťastný den: Sobota

Lev

Milí Lvi, lednový týden přináší svěží rodinnou inspiraci a zajímavé novinky, které Vám pomohou začít něco nového podnikat, zkoumat a vylepšovat. Dny po Novoluní Vám nabídly spoustu kreativní energie, kterou budete moci postupně prakticky skvěle využívat. Důležitý pro Vás může být i průběh druhého kola prezidenstkých voleb a Vaše účast na volbách. Sobotní energie dne tak přesně vyjádří, co je osudově dáno a jaké zasloužené vítězství je tím projeveno. Osobně můžete mít milý důvod k tomu, zaznamenat úspěch v osobní či profesní oblasti. Víkend může mít slavnostnější charakter a umožnit Vám skvěle prezentovat sebe či Vaší rodinu. Osamělí Lvi se mohou začínat seznamovat s novou metodou, novým projektem či jinak zažívat příliv motivace ke společným aktivitám.

Heslo týdne:  Svěží rodinná inspirace

Šťastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, tento týden Vás může více přesvědčovat k tomu, změnit konkrétní rutinu a dát něčemu nový háv. Vymýšlet můžete nový projekt pro někoho známého či přátele. Vaše praktické zkušenosti Vám pomohou něco vylepšit a organizačně vhodně skloubit. Čekat Vás mohou i náměty spojené s pololetím dětí a jarních prázdnin. Více můžete hovořit o důležitosti účasti na druhém kole prezidenstkých voleb. Sobota také zviditelní, co je osudově dáno a kdo se může začít radovat ze zaslouženého vítězství. Neděle přináší vítané uvolnění a ukončení rozvážného plánování konkrétní rodinné investice či návrhu. Osamělé Panny mohou zaznamenávat zvýšenou pozornost od svých kolegů a v jakém směru potřebují znát jejich know-how a originální nápady.

Heslo týdne: Osudové prozření

Šťastný den: Neděle

cara

Váhy

Milé Váhy, tento týden přináší opět zajímavý a napínavý příběh, který může být provázán i druhým kolem prezidentských voleb. Více času můžete strávit sledováním různých diskuzí a posuzovat, kdo s něčím přehání či využívá konkrétní neznalost druhého ke svému prospěchu. Potěšit Vás mohou také detailní přípravy na společenskou událost, která se může týkat i plánovaného plesu či přátelského pozvání. Volat Vás mohou hory a horský čistý vzduch. Sobota ukončí polemiky nad tím, co je osudově dáno a co bude také dlouhodoběji následovat. Nedělní situace může případně vyřešit určitou patovou situaci. Osamělé Váhy mohou mít příjemné důvody ke společné rodinné výpomoci a k volné zábavě.

Heslo týdne: Napínavý příběh

Šťastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, vítá Vás velmi zajímavý týden, který Vám může i v profesní oblasti nabídnout určitou vítanou změnu či příležitost využít příhodné načasování k originálnímu zlepšováku. Více se zviditelní přínos vzájemné spolupráce a rodinné pospolitosti. Čekat Vás může i menší stěhování či výpomoc pro někoho ze vzdálené rodiny. Zaznamenat můžete milý důvod k tomu, naplánovat si společně program ohledně jarních prázdnin. Víkend nabízí opět napínavý příběh, který může být spojen i s 2. kolem prezidenstkých voeb. Osamělí Štíři mohou být k nezastavení a to i ohledně toho, komu chtějí projevit velkorysé gesto a milou pozvánku.

Heslo týdne: Vítaná zajímavá možnost

Šťastný den: Pátek

Střelec

Milí Střelci, druhá polovina ledna Vám bude moci upřesnit, do čeho nového začít vkládat svůj tvořivý potenciál a jak k tomu využít příjemnou spolupráci rodiny. Organizačně si můžete zařizovat rodinný program, který může souviset s příchozími jarními prázdninami dětí. Středa přeje vstřícné rodinné výpomoci a pomoci tam, kde druhý nemá takové možnosti jako Vy. Potěšit Vás může i účast na plese či víkendové dopřání si toho, co jste sami chtěli v lednu uskutečnit. Neděle podpoří to, co společně chcete mít již hotové a uzavřené. Osamělí Střelci mohou podnikat rychlou změnu ve věci, která je již možná realizovat.

Heslo týdne: Svěží rodinná spolupráce

Šťastný den: Sobota

cara

Kozoroh

Milí Kozorozi, lednový týden Vás může lákat do hor či Vás motivovat k účasti na společenské události či plese. Více starostí můžete mít s dětmi a dohlédnutím nad pololetními výsledky. Zaznamenat můžete i jarní inspiraci a předem si něco postupně plánovat. Získané informace Vám mohou předávat příjemný důvod k tomu, od něčeho se osvobodit a celkově mít nad něčím svěží nadhled. Osobitým přístupem splníte občanskou povinnost a to i vůči druhému kolu prezidenstkých voleb. Společně můžete sledovat napínavý průběh a těšit se na celkové výsledky. Osamělí Kozorozi mohou mít spoustu práce s novým záměrem a jak příznivě využít i nápomoc blízkých a přátel.

Heslo týdne: Společenské události

Šťastný den: Sobota

Vodnář

Milí Vodnáři, dny po významném Novoluní ve Vašem znamení Vám mohou předávat další úžasnou inspiraci, kterou budete moci prakticky skvěle využívat i pro někoho z blízkého okolí. Zaznamenat můžete impuls k nové spolupráci či se sami zajímat o něco, co stojí za prozkoumání. Získávat můžete nové kontakty a těšit se na další vývoj konkrétní aktivity. Citlivěji můžete zažívat určitý konec cyklu a co nového se pro Vás právě vytváří. Potěšit Vás může viditelný úspěch někoho z rodiny či přátel. Víkendové dění také ovlivní finální průběh prezidenstkých voleb, který si nenecháte ujít. Osamělí Vodnáři mohou spontánně o něčem zásadním rozhodnout či si umožnit ve větší lehkosti vnitřně uzavřít jednu minulou éru. Více mohou začít projevovat odstup ke konkrétní osobě.

Heslo týdne: Pokrok a osobní růst

Šťastný den: Sobota

Ryby

Milé Ryby, tento týden na Vás může čekat velké WAU či vítaný osvobozující AHA moment. Skrze příchozí situace a vnitřní vnuknutí Vám jej může předávat mocný vliv Luny ve Vašem znamení, který odstartuje nový lednový týden. Zaznamenat můžete impuls ke spolupráci a to jak v rodinném prostředí, tak v profesní oblasti. Více si můžete uvědomovat, jaký příznivý vliv máte na druhé a v jakém směru sami dohlížíte na dosažení úspěšných výsledků Vašich bližních. Důležitá pro Vás může být i účast na volbách druhého kola prezidentských voleb. Sobota více zviditelní význam a sílu svobodných voleb. Neděle podpoří to, co chcete mít hotové a jaký doplňující detail projevenou aktivitou nepřehlédnete. Osamělé Ryby mohou být vyzývání k odvážnému kroku, který sami chtějí projevit a jsou k tomu intuitivně vedeni.

Heslo týdne: Osobní moc a příznivý vliv na druhé

Šťastný den: Sobota