Týdenní horoskop pro všechna znamení

Beran 

Milí Berani, říjnový týden si může z Vaší strany vyžadovat i zvýšenou ohleduplnost vůči tomu, v jakém směru se cítíte unaveni či jinak zdravotně oslabeni. Úterní mocný Úplněk v zemském znamení Býka přináší téma životní rovnováhy a to i tam, kde mohlo být něco zanedbáno a co Vašemu tělu také chybí. Potěšit Vás může i to, co se konečně podařilo vyřešit či jinak zdárně ukončit či vyřídit. Čekat na Vás může i významnější společenská událost spojená se Svatomartinskou tradiční akcí. Víkend vnáší do společných aktivit duchovní povzbuzení a příležitost více projevit přirozené talenty. Osamělí Berani mohou být i pracovně více zatíženi a posuzovat tím i to, v jakém směru zpomalit a dopřát si prodloužený víkend.

Heslo týdne: Předcházení stresového napětí

Štastný den: Sobota

Býk

Milí Býci, vítá Vás významnější období, které bude umocněno i velmi silným Úplňkem ve Vašem znamení, které bude provázět i magické zatmění. Pociťovat můžete i výkyvy nálady či citlivěji zvažovat, v jakém směru je čas něco již završit či o něčem důležitém rozhodnout. Vyzýváni můžete být i k tomu, k něčemu změnit přístup či si něco přestat brát tolik k srdci. Otevírat se tím můžete i něčemu novému a dosud neprozkoumanému. Čekat Vás může i nové seznámení či setkání s někým, kdo Vás svým sympatickým vzhledem a projeveným charakterem zcela okouzlí. Víkend může být i společensky více bohatý a to i v souvislosti se Svatomartinským svátkem. Osamělí Býci mohou procházet intenzivnější vnitřní proměnou a hlouběji tím poznávat sami sebe.

Heslo týdne: Vnitřní proměna

Štastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, začátek nového týdne může být pro Vás v určitém směru vysilující a upozornit Vás tím i na to, jaké preventivní péči se věnovat. Čeká Vás silný Úplněk v zemském znamení Býka, který může připomenout i to, co ještě nebylo završeno a již je k tomu příhodný čas. Týkat se to může i otázky bydlení či jiné prakticky nutné záležitosti. Konec týdne Vám může projevit i to, co ještě nemáte vyzkoušené a co je i pro Vás svěží výzvou. Potěší Vás Svatomartinské svátky a sympatická společnost. Osamělí Blíženci mohou být směrováni ke zpomalení a k včasnějšímu spánku.

Heslo týdne: Praktické nutné povinnosti

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, citlivěji můžete v tomto období prožívat i to, co by již mělo být završeno a od čeho je již nutné se i odpoutat. Mocný Úplněk v zemském znamení Býka spolu s magickým zatměním Měsíce nutí k prohlédnutí vnitřní pravdy a racionálnímu zvažování toho, k čemu jste vnitřně v tento čas vedeni. Zaznamenat můžete i to, co nelze vzít zpět a jaké hluboké vnitřní pocity to i provází. Potěšit Vás může i to, jaké pocity nedostatku odeznívají a jaké vnitřní posílení Vám to také dodává. Milý důvod ke společenské odměně Vám poskytnou i tradiční Svatomartinské slavnosti. Víkendové dny příjemně podpoří i vliv Luny ve Vašem znamení. Na starost můžete mít i hlídání domácího mazlíčka či zaznamenat nový druh péče. Vynikne Vaše galantnost a zdvořilý přístup. Osamělí Raci si začnou více věřit a zasadí nové semínko naděje.

Heslo týdne: Vzestup duchovní síly

Štastný den: Sobota

Lev

Milí Lvi, podzimní počasí a změna času Vás mohou podvědomě navádět k hlubšímu zamyšlení a vnitřní introspekci. Mocný Úplněk v zemském znamení Býka spolu s magickým zatměním Měsíce Vás mohou navádět k tomu, přiznat si pravdu tam, kde jste ji dříve nemuseli chtít vidět. Dovolit si tím můžete prohlédnout i to, co jste dosud neprozkoumali a jaký talent tím můžete v sobě začít probouzet. Splnit se Vám může i Váš sen. Víkend tak pro Vás může být pocitově kouzelný a obdarovat Vás velmi příjemným zážitkem. Osamělí Lvi potěší projevená přízeň blízkých a změna přístupu tam, kde se cítili osamocení. Čekat je může i nové nevšední seznámení.

Heslo týdne: Znovuobnova

Štastný den: Pátek

Panna

Milé Panny, začátek nového týdne může také zkoušet Vaši trpělivost a nepřímo tím vytvářet smíšené pocity. Za určitým vnitřním napětím může stát i mocný vliv Úplňku v Býku spolu se zatměním Měsíce. Citlivěji můžete reagovat i na to, co nelze vrátit zpět a jak to souvisí i s nutností něco již vnitřně uzavřít. Týkat se to může i toho, přijmout i určité pocity nedostatku a uznat tím i to, co se Vám dostává a za co jste vděční. Potěšit Vás může i příjemné osvěžení v podání Svatomartinských oslav a setkání s rodinou či přáteli. Osamělé Panny mohou pocítit i určité oslabení a upřednostnit tím osobní potřeby před okolními vlivy.

Heslo týdne: Laskavost vůči sobě samé

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, z kraje týdne můžete zpozorovat určitou přechodnou změnu, která Vás může i nepřímo navádět k tomu, něco již završit a na něco tím také prakticky aktivně reagovat. Úterní Úplněk v zemském znamení Býka spolu s tajemným zatměním Měsíce poukazují na hlubší bilanci a zúčtování. Pocitově můžete být vedeni k tomu, najít ten správný úhel pohledu, který Vám umožní nevracet se zpět tam, kde to zavání nedůvěrou či nenaplněným očekáváním. Zaznamenat můžete sebeobnovující vnitřní proměnu a osvobození se od určitého nedostatku. Víkend přináší překvapující obdarování a příjemné zážitky spojené se Svatomartinským svátkem. Osamělé Váhy mohou pocítit zvýšené pocity osamělosti a opuštění a tím nalézt klíč k ukončení těchto případných pocitů.

Heslo týdne: Vnitřní bilance

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, tušit již můžete, v jakém směru je pro Vás tento týden významný a jaké vnitřní posílení a sebeobnovu Vám tím nabízí. Paradoxně může úterní magický vliv Úplňku v zemském znamení Býka vytvářet určitý pocitový extrém a tím Vám dát i přesvědčivou motivaci k tomu, přestat již myslet na konkrétní zklamání či pocit nedostatku. Probíhající ozdravné a léčivé transformační energie týdne Vám posílají náruč požehnání a nových příležitostí. Vaše zkušenosti mohou druhému pomoci zbavit se určité obavy či strachu. Sami můžete být vedeni k tomu, poodhalit někomu blízkému konkrétní zkušenost a tím se i podělit o to, čím jste si sami procházeli. Osamělí Štíři mohou být i nepřímo nuceni uzavřít pocity sklíčenosti tam, kde se jim nedostalo zpětné vazby a určitého naplnění.

Heslo týdne: Ozdravný transformační proces

Štastný den: Sobota

Střelec

Milí Střelci, zajímavý týden přináší i zajímavý Úplněk, který bude provázet i zatmění Měsíce. Zažívat tak můžete rozporuplné pocity a nepřímo tím být nuceni vnitřně uzavřít to, co Vás mohlo v minulosti ranit či zklamat. Rozpouštět tím můžete i případné pocity nedostatku, nenaplnění či sklíčenosti. V průběhu týdne tak můžete zaznamenat příjemné zlepšení konkrétní situace a na něco začít pohlížet zcela jinak než dříve. Potěšit Vás může i milý důvod ke společenské akci a to i v souvislosti s příchozími Svatomartinskými slavnostmi. Víkend navyšuje empatii a citlivý přístup vůči tomu, v jakém směru se přizpůsobit podzimnímu počasí a změně času. Ozvat se Vám může i někdo z dřívějších přátel. Osamělí Střelci mohou být směrováni k dodání si moudrého životního nadhledu tam, kde je ovlivňovalo pouto minulosti.

Heslo týdne: Navýšení pozorovacích schopností

Štastný den: Neděle

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, začátek nového týdne přináší více praktických povinností a to i ohledně toho, co v tento čas je zapotřebí završit a na co tím i navázat. Úterní Úplněk v zemském znamení Býka svým vlivem vyhání skeptismus a napomáhá najít správný úhel pohledu i na to, co Vás mohlo poslední dobou zklamat. Začít se můžete více oceňovat a citlivěji si všímat maličkostí, kterými se budete moci odměnit. Tušit již můžete i to, v jakém směru je tento týden i více osudový a jaká významnější víkendová událost na Vás čeká. Potěšit Vás může i to, kdo Vám přinese dárek či Vás jinak upřímně obdaruje. Osamělí Kozorozi mohou pocítit neklid a vnitřně se začít intenzivněji ptát na to, co jej způsobuje a jaký jejich přístup to může také vytvářet.

Heslo týdne: Upřímné přijetí skutečnosti

Štastný den: Pátek

Vodnář

Milí Vodnáři, říjnový týden nabízí skvělou příležitost ke společenským aktivitám a k osobní prezentaci. Střed týdne může být pro Vás v určitém směru zlomový a to i ohledně získání nových kontaktů a rozšíření si zajímavých možností. Svatomartinské slavnosti Vám mohou zvolit i možnost někoho pozvat a vyjádřit tím i to, na koho Vám osobně záleží a koho si velmi ceníte. Povšimnout si můžete i toho, jaké Vaše úvahy jsou i emočně bohatě provázány a co nového tím na sobě sami objevujete. Neděle může být i aktivačním bodem ke konkrétním pravidelným novým aktivitám. Osamělí Vodnáři mohou zaznamenat citovou nabídku opačného pohlaví a kdo má o ně upřímný zájem.

Heslo týdne: Úctyhodné úmysly

Štastný den: Čtvrtek

Ryby

Milé Ryby, říjnový týden může být pro Vás v určitém směru pocitově velmi zajímavý a může Vás také vyzkoušet v tom, jakým vlivům a názorům druhých již nedáváte takovou moc. Mocný Úplněk v zemském znamení Býka spolu s magickým zatměním posílí Vaše vnímání vůči skryté manipulaci a něco Vás tím i naučí. Překvapit Vás může i to, co si sami sobě přiznáte a jaké vnitřní téma tím také završíte. Svatomartinský svátek může v určitém směru intenzivněji projevit, jaké osudové téma či záležitost právě řešíte a k jakému rozhodnutí či příznivé změně Vás navádí. Osamělé Ryby již mohou mít podstatný podnět k tomu, ukončit minulost a na něco nového tím navázat.

Heslo týdne: Sebepoznání

Štastný den: Sobota

Předplaťsi & Ušetři

Elle cover
REKLAMA