Gen Z se comig-outu nebojí. K LGBT+ se hlásí stále více mladých

Heterosexuálů ubývá

Data společnosti Gallup odhalují, že počet lidí, kteří se identifikují jako LGBT+ se neustále zvyšuje. Za posledních deset let se skupina lidí, kteří se hlásí ke queer identitě, zdvojnásobila. Zatímco v roce 2012 se podíl otevřeně LGBT+ osob pohyboval kolem 3,5 %, loni to bylo už 7,2 %. Největší podíl z toho patří bisexuálům. Lidé, kteří se s LGBT+ orientací ztotožňují nejčastěji, jsou příslušníci generace Z. K jiné, než heterosexuální orientaci se hlásí až čtvrtina mladých od 14 do 18 let. Do výzkumu analytické společnosti Gallup se zapojilo přes deset tisíc účastníků. Vyšlo z něj najevo, že LGBT lidé se nejčastěji, a to až v 58 % případů považují za bisexuály. „Po nich následují gayové s 20% podílem, lesby s 13% podílem a transgender osoby, které tvoří zhruba 9% podíl LGBT+,“ popisuje výsledky expert na lidskou sexualitu Adam Durčák. 

Olympionici, kteří se nebojí, aneb LGBT hrdinové sportu

elle.cz

Vede generace Z

S jinou než heterosexuální orientací se v posledních letech ztotožňuje mnohem více lidí a nejvíce je jich mezi mladší generací. Z výše zmiňovaného výzkumu společnosti Gallup vyplývá, že nejvíce těch, kteří se hlásí k LGBT+, pochází z generace Z, tedy z lidí, kterým bylo v roce 2022 mezi 18 a 25 lety. Připadá na ně téměř 20procentní podíl. Asi desetina LGBT+ lidí pochází z generace mileniálů. Nejvíce je mezi nimi bisexuálů, což platí pro příslušníky obou generací. Dá se čekat, že v budoucnu se počet těch, kteří se nebojí přiznat svou odlišnou sexuální identitu nebo orientaci, ještě zvýší. Společnost Gallup ze svého výzkumu odhaduje, že v příštích letech LGBT+ lidé ve společnosti překročí hranici 10 %. Rčení, že někdo patří mezi „čtyřprocentní“, už tedy dávno neplatí. K jiné genderové nebo heterosexuální identitě tíhne velkému množství mladších členů generace Z a starších příslušníků generace Alfa, kteří ještě nejsou plnoletí a do průzkumů zatím nejsou zahrnuti. „Podle dat americké federální agentury Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) z roku 2021 se jinak, než jako heterosexuální, identifikuje téměř 25% zvíce než 17,5 tisíce dotazovaných středoškoláků ve věku 14 až 18 let,“ upřesňuje Adam Durčák.

Generace Z verus Mileniálové: jak prožívají svou sexualitu a vztahy?

elle.cz

Pryč s předsudky

Jak je to možné? Je těch, kteří jsou LGBT+ skutečně stále více? Nebo je více jen těch, kteří se o sobě už nebojí ostatním přiznat pravdu? I když je podle odborníků v České republice stále silně zakořeněná homofobie, queer problematika se pomalu ale jistě stává součástí běžných životů. Téměř každý z nás má queer kamaráda či kamarádku a naše osobní zkušenost pomáhá odbourávat předsudky, které ve společnosti stále jsou, ale které díky bohu pomalu mizí. Empatie vůči queer lidem se zvyšuje a laťka toho, co je a není přijímané, se posunuje. Dochází k tomu především díky médiím, které nám stále častěji předkládají příslušnost k LGBT+ jako zcela běžnou věc. I seriály, které jsou v poslední době tak oblíbené, pracují s odlišnou sexuální orientací jako s naprosto normální záležitostí. And Just Like That, Glamorous, Emily in Paris, Sexuální výchova, atd. představují téma LGBT+ příslušnosti naprosto přirozeně a dělají skvělou osvětu. To, co se před pár lety zdálo jako nemožné, se pomalu stává běžným. Mladí, ale i ti, kteří se celý život museli přetvařovat, stále častěji nacházejí odvahu, aby byli ve společnosti sami sebou. Ať už se to týká jejich genderového statementu, nebo sexuální orientace. Vyvíjí se nová generace, která je tolerantnější a otevřenější.

Nejpoužívanější zkratky a slang ze sociálních sítí, které musíte znát

elle.cz

Zdroj: Gallup.com, ruzovyslon.cz