Kdy mají ženy nejlepší sex?

Nejlepší sex v životě si ženy začnou užívat od 36 let výše. Proč to tak je, je celkem pochopitelné: S přibývajícími roky zná žena své tělo stále dokonaleji a stále jasněji zjišťuje, co se jí líbí a co ji vzrušuje. Souvisí to třeba i se sebevědomím, které s věkem stoupá. Ženy jsou také ochotné více v sexu experimentovat a obecně platí, že jsou co se týče erotiky a sexuality stále uvolněnější a otevřenější. 

Studie: Kdy ženy prožívají nejlepší sex?

Ale podívejme se na to podrobněji. Studie, která byla vypracována pro platformu Natural Cycles, se zúčastnilo 2600 žen, které pomocí dotazníku odpovídaly na otázky týkající se sexuálního chování i jejich pohledu na sexualitu vůbec. Respondentky byly rozděleny do tří věkových kategorií: Do 23 let, 23-36 let a starší než 36 let. V rámci studie odpovídaly mimo jiné na následující otázky: Jak často máte sex? Jak jste spokojená se svým sexuálním životem? Jak často máte orgasmus? Užíváte si sex naplno? Za jak atraktivní samu sebe považujete?

Výsledek? 86% žen nad 36 let uvedlo, že v posledních čtyřech týdnech měly skvělý sex. Oproti tomu v kategorii 23-36 let si dobrý sex užilo 76% a v nejmladší kategorii jen 56%. 

Také v kategorii týkající se ženského sebevědomí a spokojenosti se sebou samotnou vedly ženy nad 36 let: 8 z 10 uvedlo, že se cítí být aktraktivní. Pro srovnání: Ženy 23-36 let uvedly, že jako přitažlivé se vnímají 4 z 10 a mezi ženami do 23 let se považuje za atraktivní 7 z 10 žen. 

A ještě jeden podstatný detail je dobré zmínit. 6 z 10 žen nad 36 let potvrdilo, že při sexu mají více a mnohem lepších orgasmů, než když byly mladší.