Proč bojovat proti ageismu právě teď?

Termín ageismus se poprvé objevil v roce 1968 v článku publikovaném v deníku The Washington Post od amerického psychiatra Roberta Butlera, který pojem o pár let později rozvinul v knize „Why Survive? Being Old in America“. Pojmenování problematiky, která se zabývá stereotypizací a diskriminací lidí na základě věku, tak konečně otevřelo téma, jež bylo dlouhodobě přehlíženo. 

Všichni známe posměšné karikatury důchodců, kteří si jen stěžují a jsou na obtíž. K nechvalně známému cíli však vede dlouhá cesta, která postupně vylučuje starší generace z aktuálních i potenciálních pracovních a veřejných pozic. Vychází se při tom ze stereotypních předpokladů, že starší lidé budou pomalejší, nepřizpůsobiví ke změnám a neschopní naučit se nové techniky. Zvláště poslední bod je pak v současném digitálním boomu extrémně problematickým stereotypem, který může způsobit ještě dramatičtější vylučování lidí ze společnosti.

Peklo v práci: jak vyjít s nadřízeným, se kterým se nesnášíte?

elle.cz

You can’t sit with us

Stejně jako se při pracovních pohovorech nesmí ptát zaměstnavatel ženy na plány ohledně založení rodiny, stejné tabu je (oficiálně) i otázka věku. K diskriminačním praktikám však dochází i jinými způsoby, jež přímou konfrontaci obchází a dochází k ní možná i nevědomky. Stačí do inzerátu uvést, že hledáte zaměstnance do mladého dynamického týmu a diskriminace je na světě.

Negativní konotace stáří, které je spojováno s chudobou a zbytečností, a tlak na mládí a jeho vizuální formu pak žene nespočet lidí i k drastickým estetickým zákrokům, jež mají prodloužit nejen jejich mladistvý vzhled, ale hlavně jejich relevanci. Socioložka Lucie Vidovićová definuje ageismus jako „…proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“ Jen v České republice se počet lidí nad 65 let blíží čtvrtině obyvatelstva. Ve společnosti však převládá jasná rovnice – čím vyšší věk, tím nižší sociální status.

Jak si říct o vyšší plat? 5 tipů, jak přesvědčit nadřízené

elle.cz

Na obtíž

Zacházení se staršími lidmi v nemocnicích a pečovatelských ústavech je pak kapitolou samo o sobě. Dostáváme se zde totiž do té nejosobnější možné roviny. Začíná to už při příjmu či během komunikace s lékařem, kdy stále – jako za starého režimu – převládá požadavek, aby pacient přišel do ordinace či k jakémukoliv potřebnému vyšetření sám, a to i přesto, že každý má nárok na doprovod, který by komunikaci i psychickou podporu ve zranitelné pozici poskytnul.

Ve fázi, kdy už je potřeba pomoct i s mobilitou a základními úkony v nemocnici či pečujících ústavech, pak důstojné zacházení nezřídka zcela mizí. Jako by nestačilo, že se člověk bojující s nemocí a nástrahami stáří musí smířit s tím, že si nezvládne sám obstarat základní potřeby a nerozhoduje o tom, co bude jíst, kdy se ráno probudí nebo kdo ho bude sprchovat. Velmi problematickým aspektem je i skutečnost, že se na člověka v dané situaci nahlíží, jako by to pro něj bylo vzhledem k jeho věku přirozené, a tedy i v pořádku. Takový stereotyp je v současné společnosti těžce normalizován a oprošťuje starší lidi od jakýchkoliv relevantních emocí a pocitů. Málokdo si ale uvědomuje, jak poníženě se každý z nich v těchto situacích cítí.

Gaslighting, neboli plíživá manipulace: Zjistěte, zda se neděje i vám

elle.cz

Ageismus se týká každého jednoho z nás

Problematický je i zaběhnutý narativ ve stylu „my vs. oni“, který vyvolává dojem distance, jehož důsledkem je i absence zodpovědnosti k vyvolání diskuze a aktivní změně zacházení se staršími lidmi, ale i způsobu, jakým se na ně nahlíží. Je potřeba si uvědomit, že mezi „nimi“ a „námi“ je jediný rozdíl – pár let.

Staří lidé nemají jiné potřeby, touhy ani pocity než kdokoliv jiný. Ageismus se proto týká každého jednoho z nás. Budeme-li participovat na vytváření a udržování podmínek, které starší lidi znevýhodňují a vyvolávají stereotypní obraz neschopného a nepotřebného člověka, můžeme v našem vlastním pozdějším věku očekávat jediné - stejné zacházení, proti němuž jsme v mládí nebojovali či ho dokonce (nevědomky) podporovali.

Pracujete až příliš? Naučte se konečně říct dost

elle.cz

Zdroj: Ageismus.cz, Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh