Rozhovor s Michaelem Vasku: Budoucnost světla v temných dobách

Michael Vasku se narodil v Rakousku českým rodičům a žije ve Vídni, je spoluzakladatelem sdružení Czech Design a stejnojmenného webového portálu. Mluví německy, anglicky a česky. Od roku 2016 je polovinou kreativního vedení tradičního výrobce svítidel Preciosa Lighting. Společně s Andreasem Klugem jsou zároveň spoluzakladateli studia Architecture & Design Studio Vasku & Klug. Michael vystudoval architekturu a stavebnictví ve Vídni, Šanghaji a Londýně. V světově uznávaných světelných instalacích využívajících špičkové technologie dokáže unikátním způsobem spojit tradici lustrů s moderními novinkami. 

 

Jak se po tomto zvláštním jaru cítíte? Jste zpět v normálních kolejích?

Ta současná situace ještě zdaleka neskončila, ale já ji vnímám jako další nečekaný zvrat, co se týče paradigmat a aspektů, které mohou přinášet úplně nové příležitosti a možnosti. Jako designér je člověk vždy součástí změn, takže se snažím hlavně sledovat aktuální stav, být co nejlépe připraven na jakékoliv budoucí příležitosti, být zvědavý, co přijde, a těšit se na vše nové.  

Co způsobila pandemie ve sklářském oboru? Je tento obor křehký?

V žádném případě si nedovolím hovořit za celé odvětví sklářského průmyslu. Naším segmentem jsou luxusní křišťálová svítidla, takže stejně jako u jakékoliv jiného luxusního zboží, je to velice křehký byznys, jehož se jakékoliv makroekonomické změny – pozitivní či negativní – dotknou ze všech nejdříve.  

 

Poznejte příběh interiéru na obálce podzimní Elle Decoration

elle.cz

Pracoval jste jako pedagog na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, angažujete se ve vzdělávání dále? Co vás k tomu vedlo?

V tuto chvíli jako pedagog nepůsobím, protože se plně věnuji svojí práci. Myslím, že se jednoho dne k výuce vrátím, ale určitě jiným způsobem, než to bylo na UTB. Na UTB jsem se vlastně nikdy nechoval jako klasický učitel, rozumějte tak, že bych ve třídě „kázal jako kněz“. Byl jsem v téměř stejném věku jako moji studenti, a kromě svého oboru výzkumu jsem neměl mnoho životních zkušeností. Takže jsem spíše přijal roli moderátora diskuze se studenty různých oborů v interdisciplinárním ateliéru designu. Kromě toho moderování bylo mým cílem zažehnout ve studentech podobnou vášeň a zvědavost pro všechny aspekty designu, jakou mám já. Výuka je úžasná hra založená na dávání a přijímání.  

Lidské bytosti jsou ze své podstaty odjakživa přitahovány světlem.

 

 

Breath of Light / Preciosa

Pražská vila z třicátých let se dočkala citlivé rekonstrukce

elle.cz

 

V čem tkví budoucnost sklářství? 

Opět nemohu mluvit za celý sklářský průmysl, pouze o dekorativním osvětlení. V tomto odvětví existují určité společenské, politické a technické výzvy, které pandemie poněkud urychlila. Z politického hlediska by se kulturní aspekt měl proměnit v udržitelný ekonomický koncept, sociálně je třeba přestat se přeceňovat a překonat tendenci průmyslu ignorovat dopady na země s levnou pracovní silou.  Z technického hlediska bychom si měli konečně více všímat ekologického aspektu. Vnímání sebe sama jako země původu výrobku by mělo být v centru naší pozornosti, měli bychom na něj klást důraz – ať už při vyprávění příběhu a historie našich produktů či vnímání přidané metafyzické hodnoty, kterou značka „vyrobeno ve středu Evropy“ rozhodně má.    

Kdybyste měl porovnat sklářství v Česku a Rakousku, liší se nějak?

Úplně obecné porovnání není možné.  V Rakousku neexistuje sklářský průmysl, jak jej známe tady – postavené z větších nadnárodních i menších lokálních výrobců. Na rakouském trhu je pouze několik velkých, globálních, hráčů a ti jsou obvykle velice úzce specializovaní. Česká republika má oproti tomu celý ekosystém malých a středně velkých podniků, které jsou poměrně flexibilní ve výrobě, ale zároveň se tolik nezaměřují na další přidanou hodnotu, ani na nejnovější aspekty spotřebního chování.

 

 

Jednou z předností Preciosy jsou imerzivní svítidla, která reagují na pohyby lidského těla nebo nejrůznější zvuky. Kam tato tendence směřuje, stanou se lustry dominantnější a interaktivní součástí interiérů?

Dekorativní svítidla jsou a vždycky byla luxusním produktem a vyjádřením společenského statusu, takže opravdu mnohdy dominují celému prostoru.  Vzhledem k aktuálním sociálním a technologickým změnám se však vnímání luxusu poněkud posouvá. Místo zaměření se na prezentaci bohatství je dnes u produktů důležitější mít něco unikátního, získat jedinečnou zkušenost či zážitek a prezentovat se v neobvyklých situacích a sdílet z nich fotografie – to je nový význam slova luxus. Naše poznání a pochopení této nově definované cílové skupiny vyústilo v rozhodnutí zaměřit se na imerzivní světelné instalace. Tohle je náš pohled jako designérů. Z pohledu umělců je naším cílem probudit zvědavost lidí a zlákat k emotivnímu a hravému prozkoumávání našich instalací. 

 

Materiál a světlo je smyslem a zároveň prostředkem, médiem komunikace, jak sdělit lidem nějaké pocity a emoce – stejně jako třeba slova a písmena pro básníka.

 

Je pro vás lákavější světlo nebo tma?

Světlo. Protože lidské bytosti jsou ze své podstaty odjakživa přitahovány právě světlem. 

Jedno z témat, o kterém se v rámci sklářského průmyslu poměrně málo mluví, je problematika udržitelnosti při výrobě, která je obecně náročná na zdroje. Cítíte nějaký tlak, vnější i vnitřní, jako kreativní hlava firmy s celosvětovou působností? Odráží se to nějak při vaší tvorbě?

Samozřejmě. Jednak je to tlak zvenčí, jednak i náš interní cíl. Jak jsem už zmiňoval, v kontextu našeho specifického průmyslu je to jedna z věcí, které zkrátka bude potřeba technologicky vyřešit. Z mého pohledu je to však naprosto striktní: žádné kompromisy z hlediska kvality za účelem dosažení dlouhodobé udržitelnosti. Dobrý produkt má dlouhou životnost, mnohdy i po staletí, a to je podle mě ta nejlepší forma udržitelnosti. I proto je potřeba udržet výrobu výhradně v České republice, trvat na kvalitě, posouvat hranice a upevňovat svoji pozici jednoho z lídrů na trhu zejména v kontrastu k zemím s nižšími náklady na pracovní sílu a také nižšími nároky v ekologických aspektech.  

Na který z vašich projektů jste skutečně pyšný?

Je celá řada projektů, na které jsem pyšný, ale ze všeho nejvíc mě těší vidět, jak se vyvíjí členové našeho týmu a také jak roste znalost a úspěch značky Preciosa.  Nicméně pokud bych měl zmínit nějaký konkrétní projekt, byl by to určitě Breath of Light. Považuji ho za milník v naší tvorbě směrem k imerzivním světelným instalacím. Toto svítidlo se totiž aktivuje dechem člověka a ten se převádí na světlo, které se pohybuje prostorem.   

 

Nahlédněte do domu sběratele umění Oldřicha Uttendorfského

elle.cz

 

Člověk se učí chybami – vzpomenete si na ty své, které vás zpětně něco naučily?

V podstatě pořád dělám nějaké chyby. Nejzásadnější je vždy ta poslední, kterou jsem si uvědomil a poučil se z ní. 

Na čem aktuálně pracujete a na co se těšíte? 

Pokaždé se těším na to, až představíme nějaký nový design. Zajímají mě reakce lidí. Právě teď připravujeme další imerzivní světelnou instalaci, která opět posune hranice o úroveň výš.  

Kdybyste měl navrhnout svítidlo, které je odrazem dnešní doby, jak by ve vašich očích vypadalo a z jakého materiálu by bylo vyrobeno?

To je svým způsobem otázka, kterou si klademe u každého nového projektu, na kterém pracujeme, a vede nás právě k interaktivním a imerzivním světelným instalacím, které nás proslavily. Pro nás je materiál a světlo smyslem a zároveň prostředkem, médiem komunikace, jak sdělit lidem nějaké pocity a emoce – stejně jako třeba slova a písmena pro básníka.

 

Preciosa