Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, začátek týdne podpoří Vaše ambice a smysl pro odpovědnost. K zaznamenání určitého deficitu Vám může pomoci i mocný vliv Luny ve Vašem znamení, který odstartuje nový týden. Zabývat se tak můžete něčím, na co Vám dříve nezbýval čas. Intenzivněji můžete vnímat souvislosti se zvýšenou potřebou dostát svým závazkům a příjemným slibům, které jste dříve někomu dali. V průběhu týdne můžete zaregistrovat i to, co také potřebujete a co nového si tím budete moci pořídit. Chystat se můžete na dovolenou a na aktivity, které jsou pro Vás odměnou. Osamělí Berani se mohou v horkých letních dnech s někým novým nečekaně seznámit.

Heslo týdne: Zasloužená odměna

Štastný den: Úterý

Býk

Milí Býci, začátek týdne Vám umožní dopřát si i to, co Vám mohlo delší dobu chybět a jaké radostné pocity z toho také můžete mít. Zaznamenat můžete příjemnou novinku či se více zabývat určitým deficitem. Tropická vedra Vás mohou nepřímo nutit k tomu, něco si pořídit a prakticky to začít využívat. Koncem týdne se bude měsíc pohybovat Vaším znamením a může Vám přinést i nečekanou návštěvu, rodinnou oslavu či příležitost být milým středem pozornosti. Citlivěji můžete vnímat i to, ke komu chcete být více štědří a velkorysejší. Osamělí Býci mohou být pozváni na společenskou akci nebo se zabývat letní dovolenou.

Heslo týdne: Štědrost a velkorysost

Štastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, druhá půlka měsíce července směruje ke zvýšené ohleduplnosti a to i vůči tomu, co chcete společně zažívat a vzájemně sdílet. Středa může i za Vás rozhodnout, jaký nový společný plán na Vás čeká a jak to souvisí i s Vaším partnerským vztahem a ochotou upřednostnit společné zájmy. Důvěřujte své intuici a umožněte si dopřát si překrásné víkendové chvíle, které se Vás mohou i hlouběji emočně dotknout. Osamělí Blíženci se budou moci za někým vydat a zaznamenat tím pro ně dosud skryté poznání. V určitém směru se mohou učit zvažovat, jaká jejich projevená spontánnost se jim vyplatí a jaká ne.

Heslo týdne: Důvěra a požehnání

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, tropické letní dny Vás mohou nepřímo navádět k nápravě toho, co Vám poslední dobou chybělo. Znenadání se tak můžete k něčemu rozhodnout a intenzivněji tím zaznamenávat i to, co opravdu chcete. Týkat se to může i Vašich ambic a profesní oblasti. Citlivěji můžete reagovat na někoho z Vašich přátel a to i ohledně konkrétního, právě se vytvářejícího příjemného závazku. Konec týdne nabízí zajímavé vjemy a prohlédnutí nového poznání. Více se můžete zabývat i tím, co je pro Vás stabilní a na co se můžete spolehnout. Osamělí Raci mohou v letních horkých dnech zažívat pocity euforie a dopřát si tím i novou zkušenost.

Heslo týdne: Odvážnému štěstí přeje

Štastný den: Sobota

Lev

Milí Lvi, začátek červencového týdne Vám může i skrze příchozí zaznamenané pocity pomoci odhalit určitý deficit a nepřímo Vás tím nutit napravit jej. V průběhu týdne se bude moci něco zdárně ukončit a to i ohledně toho, co již sami chcete mít za sebou. Potěšit Vás může i to, co máte sami v plánu a jaké svěží nové nápady a náměty Vám to také přinese. Intenzivněji se můžete soustředit na přátelské vztahy a společné letní aktivity. Projeveným zájmem si můžete podvědomě vytvářet i nový závazek či novou stabilní dohodu. Víkend nabízí spotánní rozhodnutí, které Vás však může i něčemu učit. Osamělí Lvi se o něčem důležitém ujistí. Více se mohou zabývat i určitým alternativním řešením.

Heslo týdne: Přátelské vztahy

Štastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, v dobrém slova smyslu na Vás může čekat perný týden. Začátek nového týdne nabízí příležitost prohlédnout určitý nedostatek či disharmonii a možnost v lehkosti si s tím poradit. Středa může být klíčem k vyřešení konkrétní záležitosti a to i ohledně toho, co si chcete společně dopřát a umožnit. Konec týdne Vás může motivovat k pravidelnější aktivitě, která i nepřímo podpoří rodinnou stabilitu a vztah k domovu. Víkend nabízí společenské aktivity a více prostoru pro přátelskou a obohacující komunikaci s druhými. Osamělé Panny mohou prožívat zajímavou změnu a těšit se z toho, co aktuálně prožívají.

Heslo týdne: Vztah k domovu

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, tento týden můžete intenzivněji zaznamenávat téma letní dovolené a mít zvýšenou tendenci něco nového poznávat. Začátek týdne tak může i o něčem důležitém rozhodnout a přímo Vás motivovat k příjemnému kroku. I když Vás může tropické počasí v něčem omezit, velmi bystře si poradíte. Potěšit Vás může i to, co Vás samotné napadne a co tím můžete i vítaně změnit. Víkend Vám může přinést i určité milé poselství, nové seznámení a obohacující kulturní prožitek. Sobotní okolní vlivy Vám umožní něčemu dát třešničku na dortu a sklidit tím i zasloužený obdiv. Osamělé Váhy si mohou více uvědomit, jaký vliv na ně mají jejich blízcí a přátelé.

Heslo týdne: Příjemná změna

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, tropické letní dny Vás mohou vyzývat k aktivitě, která by Vás dosud nemusela napadnout. Začátek týdne nabízí téma něčeho nového a možná i zcela neočekávaného. Soustředit se můžete na konkrétní plánování a mít tendenci něco spontánně změnit. Více se může zviditelnit příjemný závazek a to i ve spojitosti s nutností organizačně se něčemu přizpůsobit. Pocítit můžete i zvýšenou touhu někoho mile překvapit. Čekat na Vás může i vítaná změna prostředí a možnost čerpat nové podněty a nechat se jimi obohatit. Osamělí Štíři se mohou spolehnout na to, co si předem domluvili. Potěšit je může i vyjádřená přízeň přátel a známých.

Heslo týdne: Příjemné organizační záležitosti

Štastný den: Neděle

Střelec

Milí Střelci, i když se může více probírat téma letních dovolených, paradoxně můžete být vedeni k aktivitám spojených s rodinou a domovem. Týdenní situace Vás mohou i nepřímo navádět ke zvýšené potřebě brát upřímný ohled na své blízké a organizačně něčemu i ustoupit. Čekat na Vás může milá odměna, kterou Vám Vaši blízcí spontánně připraví. Něco se bude moci změnit a tím Vám projevit i nové svěží poznání. Překvapit Vás může i vlastní snaha něco nového se naučit či mít o něco neočekávaného zájem. Osamělé Střelce potěší skvělé zprávy a přátelská pozvání.

Heslo týdne: Milé překvapení

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, příchozí tropické dny Vás mohou i nepřímo navádět k pratickému nákupu či k pořízení si novinky, která se Vám vyplatí. Měnit můžete i něco starého za nové a nepřímo se tím i něčemu novému učit. Pociťovat můžete i zvýšenou potřebu upřednostnit společné zájmy a to i ohledně námětu, který jste dříve nemuseli zaznamenat. Konec týdne nabízí upevnění rodinných jistot a to i tím, na čem se společně domluvíte a na co se budete moci příjemně spolehnout a těšit. Osamělí Kozorozi mohou být i nečekaně pozváni na akci či mít možnost dopřát si letní dovolenou. Lákat je může i horská příroda.

Heslo týdne: Vliv tropického počasí

Štastný den: Sobota

Vodnář

Milí Vodnáři, červencový týden nabízí svěží prohlédnutí nové zkušenosti, kterou si procházíte a která Vás samotné mohla překvapit. Více se zviditelní efekt Vašeho tvořivého potenciálu ve spojení s Vaší osobní odpovědností a případnými přechodnými novými závazky. Středa může o něčem příjemném rozhodnout a to i v souvislosti s tím, co si Váš blízký zajistí. Víkend může být velmi obohacující na společné zážitky a to i ve společnosti komunity či přátelské skupiny, které jste součástí. Zaznamenat můžete probouzející vnitřní smysl, který jste dosud nemuseli vnímat a cítit. Osamělí Vodnáři se mohou soustředit na to, čím vylepšit domácí prostředí a jaký společný nebo přímo pouze jejich majetek si říká o pozornost.

Heslo týdne: Překvapující nové poznání

Štastný den: Středa

Ryby

Milé Ryby, červencový týden pro Vás přichystal překvapující nové zjištění, ke kterému můžete být sami vedeni a to i tím, co Vás napadne a co intuitivně přitáhne Vaši pozornost. Otevírat se můžete něčemu novému a intenzivněji tím projevovat i to, co chcete a co určitě nechcete. Čtvrtek může i o něčem důležitém rozhodnout a dát Vám tím i zajímavý podnět k tomu, zabývat se tím, co se bude pravidelněji opakovat. Víkend vnáší do společných chvil zvýšenou potřebu po novém poznání, které se může projevit i skrze nečekaný a neopakovatelný zážitek. Osamělé Ryby se mohou v parních letních dnech na první pohled zamilovat či se těšit z blízkostí lidiček, které mají rádi. Dozvědět se mohou i to, kdo se bude vdávat či se chce zasnoubit.

Heslo týdne: Osobní odpovědný přístup vůči tomu, co si přejete

Štastný den: Pátek

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA