Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, příznivý vliv Lví brány nabízí příjemný impuls k načerpání blahodárné životní energie a příležitosti pozvednout své osobní vibrace na další úroveň. Podvědomě tak můžete odcházet od nepříjemností a od osob, které s Vámi již nerezonují a které jsou Vám zbytečnou přítěží. V průběhu týdne se může více projevit i to, jaká zásadní změna si říká o Vaši pozornost. Potěšit Vás může i to, co se stačilo dořešit, napravit a významně posunout správným směrem. Dny v tomto týdnu Vám mohou splnit i Vaše přání a pomoci Vám určit si přesný záměr ohledně toho, čím si co nejdříve udělat radost. Osamělí Berani mohou intenzivněji zaznamenávat zvýšenou potřebu věnovat si dar či osobní odměnu. Pocitově mohou být vedeni přestat podporovat někoho, kdo si to z jejich strany nezaslouží.

Heslo týdne: Splněné přání

Štastný den: Pátek

Býk

Milí Býci, hned při pondělku můžete být více zaměstnáni tím, za co máte osobní odpovědnost a to i vůči tomu, na co přestáváte mít jednostranný úhel pohledu a nepřímo tím navyšujete své vnitřní vibrace. Ponoukat Vás k určité zásadní změně může i mocný vliv Lví brány a její schopnost načerpat vyšší poznatky a principy. V průběhu týdne tak můžete intenzivněji reagovat na to, co Vám brání v tom, uplatnit svobodnou vůli a posílit tím i to, na co máte osobní právo. Co mohlo být i z Vaší strany podvědomě přehlíženo, to se samo projeví a příznivými okolnostmi Vám nabídne i možnost tímto se zabývat. Víkend Vám pomůže citlivěji reagovat na to, co je Vaší nádhernou podstatou a jakou projevenou dobrosrdečností ovlivňujete i charakter druhého. Osamělí Býci mohou být vedeni k tomu, přijmout samotu, jako významnou příležitost k osobnímu rozvoji a posílení samostatnosti.

Heslo týdne: Vyšší princip

Štastný den: Pátek

Blíženci

Milí Blíženci, začátkem týdne můžete zaznamenat, v jakém směru Vám i okolní příznivé vlivy napomáhají posílit vnitřní rovnováhu a v jakém směru ji také sami rádi podporujete. Potěšit Vás může i projevená štědrost blízkého, za kterou také stojí Váš láskyplný přístup k sobě samé. Věnovat se budete moci tomu, na co Vám i dlouhodoběji nemusel zbývat čas. Víkend může být více náročný a to i vůči závazkům, které máte a které se týkají celkového materiálního zajištění rodiny. Osamělí Blíženci mohou být vedeni k zásadní změně či osudovému kroku, který jim bude přínosem a i určitou osobní výzvou.

Heslo týdne: Láskyplný přístup k sobě samé

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, efekt pondělní Lví brány Vás může nepřímo vybízet k tomu, přestat se scházet s tím, kdo s Vámi již nerezonuje či Vám přestává rozumět. Vysoké vibrační pole Vás může i nepřímo navádět k nečekané změně, která může být až osudově daná. Sami můžete citlivěji reagovat na to, jaké situace Vám ubírají životní energii a jakým způsobem je eliminovat a osobně za ně převzít odpovědnost. V průběhu týdne tak budete moci něco přínosně ovlivnit a tím si pomoci více regulovat vnitřní životní rovnováhu. Blahodárné energie tohoto týdne Vám umožní zaznamenat úspěch tam, kde to je i pro Vás z dlouhodobějšího hlediska přínosem. Osamělí Raci mohou i druhé upozornit na to, v jakém směru by na sebe měli brát větší ohled a dopřát si kvalitní péči o své zdraví.

Heslo týdne: Citlivé reakce vůči zdravé rovnováze

Štastný den: Pátek

Lev

Milí Lvi, čekat na Vás může i významný krok a to i ohledně posílení Vaší životní síly a energie. Pondělní silný vliv Lví brány Vás může ponoukat k tomu, něco okamžitě změnit a navýšit tím i osobní vibrační systém. K vědomé tvorbě vyšších vibrací Vás mohou navádět i intenzivněji zaznamenané podněty a impulzy od někoho z Vašich blízkých. V určitém směru je po Vás vyžadována i větší otevřenost vůči tomu, co si opravdu myslíte a jakým přímým jednáním to začínáte dávat najevo. Týkat se to může i společného majetku a případného spravedlivého vyrovnání. Potěší Vás příjemná narozeninová oslava a překvapující milé dárečky. Osamělí Lvi mohou citlivěji reagovat na to, kdo jim chce nezištně pomoci a jakou dobrou vůli tím vůči nim vyjadřuje. Týden připomíná i rodové záležitosti spojené s předky a získanými přirozenými dary a dědictvím.

Heslo týdne: Vzájemné obdarování

Štastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, vítá Vás velmi příznivý týden a příležitost zaznamenat i to, co Vám také bude moci udělat radost. Skrze vyjádřené podněty a impulsy druhého budete moc zaregistrovat, čím se nechat příjemně nasytit a tím i nepřímo posílit vnitřní rovnováhu. V průběhu týdne tak můžete citlivěji reagovat na to, co jste si nechali ujít a na co je teď také ideální čas. Letní víkend může více zviditelnit i to, jaké rodinné situace se Vás více dotýkají a nepřímo Vás nutí k nezištné pomoci blízkému. Potěšit Vás může i tradiční víkendový program, který se koná pouze jednou za rok. Osamělé Panny mohou intenzivněji zaznamenávat, jaké okolnosti a projevené situace je navádí k určitému osudovému kroku.

Heslo týdne: Podpora vnitřní moudrosti

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, srpnový týden spolu s mocnou silou Lví brány otevírá náměty spojené se zachováním životní rovnováhy a tím Vás může i na něco důležitého upozornit. Potěšit Vás může i to, co se tento týden stihne zajistit a jaký závazek tím budete moci i směle odškrnout. V určitém směru se více projeví osudový vliv a zvlášní shody náhod, které mohou i něco nečekaně posunout k lepšímu. Intenzivněji můžete vnímat i to, co bude zapotřebí pravidelněji regulovat a na co dohlížet. Citlivěji můžete reagovat na to, co Vašemu tělu chybí a jaká výživa duše si žádá o Vaši pozornost. Víkend nabízí tradiční rodinné náměty a citlivější přístup vůči tomu, co je zapotřebí i emočně si zpracovat a nalézt tím i přínosný posilující vliv na Vaši psychiku. Osamělé Váhy může čekat i výrazná změna či posun, na který sami čekali a který je již možný.

Heslo týdne: Zaznamenání příznivých okolních vlivů k osobnímu rozvoji

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, srpnové pondělí Vám může pomoci nasměrovat pozornost hlavně vůči sobě samé a to i v souvislosti s tím, jakou přemíru péče věnujete ostatním a na sebe nemyslíte. V průběhu týdne tak můžete zaznamenat i podněty k tomu, udělat v konkrétní záležitosti radikální řez a něco tím i příznivě ovlivnit. Povšimnout si můžete i toho, co se tím i vůči Vám vyrovnává a má tendenci dodat Vám přesně to, co Vám mohlo delší dobu chybět. Sobota a neděle může být i pracovně více zatížená a to i ve směru závazků, na kterých jste se společně předem domluvili. Osamělí Štíři si budou moci více uvědomit i to, jaký progresivní začátek se rýsuje a jak jej i začít podporovat.

Heslo týdne: Radikální řez

Štastný den: Sobota

Střelec

Milí Střelci, srpnový týden nabízí prohlédnutí a prozření ve věci, která je Vám osudově daná a kterou budete moci vítaně sami podpořit. Pondělní mocný vliv Lví brány nabízí i možnost upravit si své osobní hranice vůči druhému a tím projevit i to, v čem také přebíráte osobní odpovědnost a již se nenecháte ovlivnit okolnostmi druhých. Více se projeví i to, co nemůžete mít pod kontrolou a čemu tím dát i volnější průběh a projevenou důvěru. Týden přináší i zázračné zlepšení konkrétní situace. Citlivěji tak můžete vnímat i to, kdo má tendenci něco správně nastavit, usměrnit a vyjádřit tím i dobrou vůli. Osamělí Střelci mohou i spontánně něco změnit a již na nic nečekat.

Heslo týdne: Osobní hranice

Štastný den: Pátek

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, letní týden Vám umožní dosáhnout radostných pocitů z toho, co mohlo být dlouhodoběji dosud nejasné a již je to na dobré cestě. Příznivé okolní vlivy Vás mohou nepřímo upozornit na to, čím si také nechat udělat radost a za co se i zaslouženě odměnit. Více se zviditelní i to, kdo koho využívá a co si druhý nechává líbit. Pomoci tak můžete druhému odhalit, čemu by již měl udělat přítrž a jak tím posílit vlastní životní rovnováhu. Víkend také upozorňuje na to, jaká pravidelná rodinná aktivita může přinést i omezující pocity a zda je možné v tomto směru najít schůdnější řešení pro všechny zúčastněné. Osamělí Kozorozi již mohou o něčem novém uvažovat a přesnými řízenými kroky to i více dávat najevo. Více si mohou uvědomit i to, co již nelze vzít zpět a jak tomu sami rozumí a také to směle podporují.

Heslo týdne: Uvolnění karmické zátěže

Štastný den: Sobota

Vodnář

Milí Vodnáři, tento týden skrývá určitou osudovost a zázračné prozření. Intenzivněji můžete prožívat i to, čím se již nenecháváte ovlivnit a jak to souvisí i s konkrétní osobou. Téma vyrovnávání a ochrany životní energie je na pořadu tohoto týdne. Dopřejte si potěšení a kvalitní radostné aktivity, které si zasloužíte a které Vám dodají potřebnou vyživující energii a to i po duchovní stránce. Nepřímo tím můžete zvyšovat své vibrace či jim více vědoměji jít naproti. Zajímat Vás mohou pyramidy a hudební frekvence, které jste dosud nemuseli zaznamenat. Víkend nabízí i příjemnou euforii a citlivější přístup vůči prožívání a sdílení společných zájmů. Čekat Vás může i pracovně více náročný víkend. Osamělí Vodnáři mohou mít radost z toho, co obnovují a jaké retro postřehy je duševně vyživují.

Heslo týdne: Ochrana životní energie

Štastný den: Sobota

Ryby

Milé Ryby, všechno špatné je pro něco dobré. Pocítit můžete tento týden příjemnou euforii z toho, co se Vám podařilo a v jakém směru vědomě podporujete osobní přístup k dosažení životní rovnováhy. Více se může projevit i to, co si již nenecháte líbit a jak si tím také upravujete své osobní hranice. Potěšit Vás může i to, co si sami dovolíte a jakou štědrost tím projevíte vůči sobě. V průběhu týdne můžete zaznamenat, jaká minulá životní zkušenost je provázána i s konkrétním aktuálním novým začátkem a jaké vnitřní pocity dosažených vnitřních jistot Vám to také nabízí. Osamělé Ryby mohou citlivěji reagovat na to, v čem by si měli více věřit a důvěřovat své intuici.

Heslo týdne: Příznivá změna směru větru

Štastný den: Sobota

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA