Květen: Měsíc zdravých nehtů

Příčina může být například ta, že problém nedoléčíte nebo se léčíte špatně.

V České republice se předpokládá až 400 000 osob s infekčním onemocněním – plísní nehtů. Pouze 5% z nich se však efektivně léčí. A protože máme právě v květnu do léta a páskových sandálků už jen krůček, byl tento měsíc vyhlášen ’měsícem zdravých nehtů’. Akce probíhá pod patronací Mykologické sekce České dermatovenerologické společnosti, a to tak, že na informační lince (tel. 844 111 156) nebo na webových stránkách www.zdravenehty.cz, zjistíte kontakt na nejbližšího dermatologa zapojeného do tohoto projektu a ten vám pak pomůže nemoc diagnostikovat a úspěšně léčit.

MUDr. Zuzana Kulíková z ambulance dermatovenerologické kliniky Nemocnice Královské Vinohrady potvrzuje, že plísňová onemocnění nehtů (onychomykózy) jsou nejčastěji se vyskytující chorobou nehtů vůbec. Zároveň dodává, že pacientů, kteří se chtějí léčit přichází velmi málo. ’Stále mezi nimi panuje obava z chirurgického řešení onychomykóz. To ale patří minulosti. Základem moderní léčby je nyní ve většině případů podávání systémových antimykotik ve formě tablet‘, radí MUDr. Kulíková.

Tip: Na již zmiňovaných webových stránkách najdete informace nejen o tom, jak plísňová onemocnění vypadají a jak je léčit, ale také jak jim předcházet.

Předplaťsi & Ušetři

Elle cover
REKLAMA