Proč se po pandemii neumíme intimně sblížit?

 

Za poslední měsíc zveřejněná statistika randící aplikace Badoo odhalila, že 63% dotázaných uživatelů pociťuje úzkost při pomyšlení, že si budou intimně blízcí, před sebou zranitelní či provozovat sex a dalších 43% přiznalo, že se necítí dostatečně komfortně proto, že nemají potřebnou praxi po izolačním výpadku. Jak je možné, že zapomínáme řemeslo sexuální intimity?

Zdraví coby poklad

Zmíněný on-line průzkum dokázal, že se bojíme před novým partnerem svléci a sdílet s ním naší nahotu z důvodu jakési nově nabyté a nadměrné úzkostné péče o naše zdraví. Ve veřejném prostoru jeho ochrana rezonovala všemi kanály. „Stali jsem se svědky reálného ohrožení, v jehož rámci se krize lidských znalostí v kontrastu s novým onemocněním projevila v intimním vnímání našeho těla. Dostali jsme strach, nejen z toho někomu podat ruku, ale i z toho vyslyšet naší touhu a jen tak se k někomu přitulit,“ vysvětluje ve svých textech britská vztahová terapeutka Kate Moyle. Dodává ale, že si aktuálně ani my, ani terapeutická obec zatím neví rady, jak takový blok překonat. Jedná se totiž o nový fenomén stanovující dosud nezažitý precedens. „Je možné, že tyto podmínky budou definovat náš nový vztah k tělu,“ říká Kate.

I sexem hýbou trendy. Pro některé navštivte terapeuta

elle.cz

Podle dat WHO se v následujícím desetiletí pravděpodobně (následkem pandemie) zvýší výskyt chronických plicních a srdečních onemocnění. S tím se dá očekávat zvýšená poptávka po nových standardech zdravého životního stylu obyvatel větších měst. Je možné, že tato úzkost postihne i to, jak budeme zkoumat a přemýšlet nad zdravím našich sexuálních návyků? „Budeme si víc vybírat, budeme zvažovat každou volbu, která se týká našeho těla,“ předvídá pro americkou Elle psycholožka Monica Herwald a upozorňuje: „Sex pro nás představuje zdravotně bezpečností riziko již od propuknutí nákazy HIV, je možné, že projdeme, sice menší, ale podobnou proměnou prioriti s vzrůstem sebepéče po pandemii tolik citované.“    

Nový stud

Do hry o naši post-covidovou intimitu vstupují samozřejmě i nepostradatelné sociální sítě a jejich nezměrný vliv. Není jednoduché jej nahmatat, přestože je tak zřejmý. Monica Herwald v této souvislosti zmiňuje termín „nový stud“, který začne dominovat uživatelským preferencím v soukromém životě, neb na sítích začneme brzy, mladé generace obzvlášť pociťovat přesycení erotickou a sexuální energií.

 

Najděte si pohodlnou pozici, srovnejte se s novou situací a jděte po stopách toho, co vám v minulosti bylo příjemné.

 

„Kultura zobrazování nás v tomto ohledu posunula dál, než si dokázala poválečná generace a generace boomers představit. V dnešním digitálním prostoru vlastně pojem lehká erotika už nedává smysl,“ dodává. Začneme se tedy před sebou více a více stydět? Je to možné, semínko je zaseto už v generaci Z a mileniálové se s touto tendencí mohou dodatečně svézt rovněž. „I když zažili éru, kdy v pop music a masové kultuře docházelo k boření důležitých mýtů, nejsou na standard hypersexualizované společnosti zvyklý,“ přitakává Moyle, když analyzuje sexuální interakce svých dnes zhruba třicetiletých klientů.

Nové hodnoty

Černé scénáře o budoucnosti bez sexu je však třeba odložit. Podle Kate Moyle i Monicy Herwald se spíš v následujících desetiletích promění naše návyky a při zpětném hodnocení budeme hledat příčinu a hybatele těchto změn v prvním roce druhé dekády nového milénia. Nebude to revoluce, ale jakási evoluce. Reset hodnot a nastolení nové povahy sexuálních výměn. Nemůžeme však ani očekávat návrat dob, kdy jen odhalený ženský kotník představoval skandál. Půjde spíš o stále intenzivnější míchání kulturně-národnostních preferencí a společenského vývoje, v němž jednoduše lidově řečený zářez v podobě post-covidové úzkosti nelze opomenout.

Všichni o něm mluví, ale co to vlastně je? Týká se vás gaslighting?

elle.cz

Osobní hledisko

Pokud ale hledáte východisko pro svoji vlastní úzkost, nedbejte prognóz. Tato má sloužit čistě informativním účelům, protože, jak psychologové radí, každý blok je důležité upřímně přijmout. Se znalostí problému se vám bude snáze hledat řešení. „Snažte se propojit s tou částí vaší osobnosti, která v tomto ohledu neměla žádné výraznější zábrany. Snažte se rozpomenout na sebe samé, hledejte detaily, které vám usnadnily se s druhou polovičkou sblížit v minulosti a po těch opatrně nakročte k novému a snadnému nabytí intimity s partnerem,“ radí Kate. AMEN!