Císařské lázně ožívají. O důvod víc, proč se teď vydat do Varů

Velkolepý lázeňský dům z roku 1895 postavili slavní vídeňští architekti Fellner a Helmer a po celou dobu svého provozu byly Císařské lázně symbolem té nejlepší péče. Mramorové chodby, zlacené ozdoby a nádherné dřevěné sály navštívily tisíce významných osobností – císařové, králové, knížata, ale i generálové a filmové hvězdy.

Lázně, které předstihly svou dobu

V době svého vzniku nabízela budova veškerý dostupný komfort. V časech, kdy většina lidí sdílela ve svých domech toaletu, v lepším případě s celým patrem, nabízely Císařské lázně splachovací záchody v každé koupelně a v každé veřejné části budovy. Zatímco většina obyvatel topila pouze v jedné místnosti v domě, tak v Císařských lázních se mohli návštěvníci procházet po vyhřívaných podlahách.

Císařské lázně

 

Z nuly na sto

Budova Císařských lázní sloužila svému původnímu účelu dlouhých sto let, až do přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy byl lázeňský provoz postupně utlumen a následně úplně zrušen. Od té doby budova chátrala a byla příležitostně využívána pro kulturní účely. V roce 2019 zahájil vlastník stavby, Karlovarský kraj, celkovou konverzi Císařských lázní. Během téměř čtyřleté obnovy byla budově vrácena její historická podoba a do lázní se opět vrátil život.

Multifunkční prostor pro všechny

Císařské lázně byly pro veřejnost opětovně otevřeny v létě 2023 a fungují jako objekt na hranici památky, kulturního domu a kongresového centra. V rámci prohlídky budou mít návštěvníci možnost projít si veřejně přístupné prostory celé stavby, poznat nejen uměleckou výzdobu, ale seznámit se i s původní unikátní technologickou stránkou provozu a také se současnou moderní vestavbou multifunkčního sálu v bývalém obslužném atriu. Tento sál nabídne kapacitu až 338 návštěvníků a slouží zejména k pořádání koncertů, konferencí, videoprojekcí a ve své spodní části nabízí také prostor pro pořádání výstav. Součástí prohlídkového okruhu jsou i reprezentační prostory Zanderova sálu, stejně jako bývalých čekáren a odpočíváren v prvním patře.

Císařské lázně

 

Proč se právě teď vydat do Karlových Varů

Velkým lákadlem pro návštěvníky je moderní muzejní expozice v prostorách bývalých koupelen v přízemí. V rámci této části interiéru se můžete seznámit s dějinami lázeňství a balneologie jako s kulturním a dějinným fenoménem, ale také s významnými návštěvníky lázní a s léčivými a minerálními prvky, které místní lázně po staletí využívají. Největší chloubou budovy je samozřejmě samotná Císařská koupelna, tedy luxusní lázeňský prostor vybudovaný pro císaře Františka Josefa I. Tato koupelna je vzhledem ke svému významu, a hlavně vzácnému vybavení, přístupná jen v doprovodu průvodce.

Císařské lázně