Struktury prostoru…

Návštěvníci mohou shlédnout více než sto pláten mapujících malířův vývoj od jeho prvotin z doby, kdy ještě žil v Ostravě, až po nejnovější díla z cyklu Golden Samples.

Návštěvníkům výstavy se tak nabízí nevšední zážitek, který umožňuje proniknout do světa fantasie umělce, který si již vydobyl své jméno nejen v uměleckém světě.

Autor, kterého většina lidí zná především díky jeho realizaci jedné z vystavovaných soch Cow Parade nebo zapůjčení obrazů do filmu s božskou Angelinou Jolie, zde odhaluje veřejnosti svůj niterný svět ztvárněný dokonalou malířskou technikou.

Autor: archiv GVU v Mostě

Nejstarší obrazy Dominika Mareše Pocházejí z doby, kdy žil ještě v Ostravě. Odráží se v nich syrovost industriálního prostředí, výrazné struktury a primitivní piktogramy reflektují dědictví výtvarného umění, které ve spojení s neonovými barvami zprostředkovává hluboce prožité osobní sdělení.

Následující období malířovy tvorby ovlivnilo cestování. Dalo by se parafrázovat, že tak jako francouzští impresionisté odjížděli na jih, aby se jim vyčistila paleta, odjel Dominik Mareš do východní Asie a jeho práce nabrala nový směr. Ozvěny asijských cest se v průběhu let objevují v Marešových obrazech ve stále nových podobách.

V období nazvaném Cities na sebe Mareš nechává působit velkoměsto, jeho roztříštěnost pohybu nebo naopak soulad tvarů. Červená barva už jen místy pulsuje. Nově se objevuje zlatá, plně rozvinutá v obrazech z cyklu Golden Samples. Zlatá barva připomíná laskavé odlesky slunce na střechách a oknech nebo naopak nejrozžhavenější část plamene.

Marešovu výstava Struktury prostoru… si zájemci mohou prohlédnout v Galerii výtvarného umění v Mostě do 31. srpna 2009, denně mimo pondělí, od 9 do 17.30 hodin.