Co se děje za zdmi paláce Aneb přísná etiketa britského dvora

Vždy povstat

Když vejde hlava monarchie do místnosti, všichni od ostatních členů královské rodiny po řadové občany, musí povstat. Stejně tak se musí všichni zvednout, pokud povstane i panovník. Britové by měli krále uctít úklonou hlavy, Britky by při setkání s panovníkem měly udělat pukrle, tedy dát chodidlo jedné nohy za druhé lehce podřepnout a sklonit hlavu. Od cizinců tento projev úcty vyžadován není, ale určitě se jím nic nezkazí.

Podání ruky

Jako společensky nejvýše postavená osoba podává svému protějšku ruku jako první hlava královské rodiny. Není to ale jediná věc, která se k tomuto bodu etikety vztahuje. Důležité je odpovědět panovníkovi podáním ruky ve správném úhlu a se žádoucí intenzitou – pravici nesmíte stisknout ani mdle, ale ani příliš intenzivně, jako to má ve zvyku například Donald Trump. Přípustné je pouze jedno, maximálně dvě potřesení, více už nepřichází v úvahu.

Podání ruky královně

Pravidla konverzace

Se zahájením konverzace je také nutné vyčkat na první krok ze strany krále. Začít konverzaci jako první by bylo velkým společenským trapasem. Stejně tak Jeho Veličenstvo určuje, o jakých tématech se bude hovořit. Ptát se panovníka na osobní nebo politické záležitosti je nemyslitelné. Ostatně, když se král rozhodne, že rozhovor už byl dostatečně dlouhý nebo začíná být nepříjemný, sám jej ukončí. Traduje se, že královna Alžběta konec hovoru naznačovala své ochrance tím, že otáčela snubním prstenem. Uvidíme, jestli stejné znamení zvolí i nový král Karel III.

Nedotýkat se, prosím

Panovníka se během veřejných i soukromých audiencí nesmí nikdy nikdo dotknout. Jedinou výjimkou je podání ruky, které ovšem vždy musela iniciovat sám král. Lidé se v tomto u královny Alžběty II. často dopouštěli faux pas, i když dobře míněných. Prezident Havel vzpomínal, jak během královniny návštěvy Brna v roce 1992 se jí lehce dotknul rukou, aby ji správně nasměroval a okamžitě byl napomenut členem královské stráže, aby toho nechal. S úsměvem pak o svém zážitku vyprávěl: „Už jsem si myslel, že ten chlap po mně sekne!“ Stejného prohřešku se dopustila i Michelle Obama, která královnu objala kolem ramen. Přesto, že byla tehdejší první dáma USA u veřejnosti jinak velice oblíbená, tento prohřešek jí byl dlouho vyčítán.

Neotáčet se zády

Dlouho byla zapovězeno se při odchodu od Jejího či Jeho Veličenstva otočit zády. Hosté se tedy vzdalovali čelem a drobnými úkroky dozadu. Toto pravidlo bylo změněno a od hlavy monarchie je možné odejít normálním způsobem. Během blízkého kontaktu nebo rozhovoru se ale nesluší k členům monarchie otáčet zády. Ostatně – to se nesluší při rozhovoru s kýmkoli.

Správné oslovení

Jak oslovit někoho, kdo nemá ani příjmení? U krále a královny zní oslovení „Vaše Veličenstvo“, ostatní členové královské rodiny slyší na oslovení „vaše královská výsosti“.V případě, že se o členech monarchie mluví ve třetí osobě, stačí se omezit na „madame“ a „sir“. Jedinou výjimkou je údajně princ William, který si přeje, aby byl jednoduše oslovován svým jménem.

Distingované sezení

Dát si nohu přes nohu nebo si jinak familiérně ulevit, zatímco sedíte ve společnosti monarchy, by nebylo právě dobrou vizitkou. Ženy by si měly dát pozor na to, aby uhlídaly svůj rozkrok a zvolit nejlépe posed v podobě kolen a nohou držených pevně u sebe a lehce překřížených v oblasti kotníků. Působivě vypadá lehké naklonění nohou do strany, které si osvojily princezna Diana i vévodkyně z Cambridge Kate. Díky tomu vypadaly jejich nohy delší a držení těla působilo skromně a pokorně.

Elegantní posed vévodkyně Kate a královny Elizabeth II.

Stolování

Ať už jsou během královských večeří servírovány sebelepší delikatesy, každý musí s jídlem přestat ve chvíli, kdy panovník odloží příbor. Naštěstí jak královna Alžběta II, tak král Karel III vždy dopřáli svým hostům dostatečně dlouhý čas, aby si několikachodové menu mohli jaksepatří vychutnat. Také pravidla konverzace u stolu se řídí jasnými pravidly. Během prvního chodu hlava monarchie hovoří se sousedem po své pravici, při druhém chodu přijde s konverzací řada na souseda po levici.

Přísný dresscode

Požadavky na oděv jsou v pozvánce sdělovány především mužům – od dam se očekává, že se přizpůsobí své polovičce. Dámy by měly nosit klobouky nebo pokrývky hlavy při formálních královských příležitostech, ale jakmile odbije šestá večerní, mohou klobouky odložit úplně nebo je nahradit diamantovými tiárami. I jejich nošení má ale svá pravidla – na hlavu si je smí vzít pouze královské nevěsty nebo vdané členky královské rodiny. Zajímavé je také to, že ať jednou členové královské rodiny kamkoli, musí s sebou v zavazadle povinně mít černý oděv pro případ, že by museli vstoupit do smutku. Jak smutně aktuální je toto pravidlo v posledních dnech…

Vévodkyně Kate s pokrývkou hlavy.

Čas na čaj

I samotné držení příboru nebo vychutnávání si šálku čaje či kávy má ve společnosti královské rodiny svá pravidla. Doporučuje se v pravé ruce držet nůž a v levé vidličku a to tak, aby její hroty směřovaly dolů. Jídlo by se nemělo na vidličku napichovat, ale nožem nasunout na zadní stranu vidličky a vložit do úst. Jistými pravidly se řídí i čajové dýchánky. Šálek s čajem se drží následovně: palec a ukazováček svírají horní část ouška šálku, zatímco prostředníček podpírá jeho spodní část. Pije se stále ze stejného místa šálku, aby jeho okraj nehyzdily případné stopy od rtěnky. A opravdu nikdy se během popíjení čaje či kávy nezvedá malíček.

Zdroj: Lidovky.cz, Parade.com, RD.com