Přejít k hlavnímu obsahu

Egyptský horoskop: Které z prastarých znamení ovlivňuje váš osud?

Amon / Re

30. leden - 1. březen

Amon je jedním z nejvýznamnějších egyptských božstev. Jeho jméno je překládáno jako Skrytý, Neviditelný nebo Tajemný. Původně představoval vládce vzduchu, později byl spojen se slunečním bohem Reem. Býval uctíván jako bůh plodnosti a jako prvotní Stvořitel a Král bohů. Jeho manželkou byla bohyně Mut.

Ti, co přicházejí na svět pod vládou boha Amona, jsou dětmi štěstěny. V životě je potká mnoho příležitostí a opakovaných šancí. Jsou obdařeni prozíravostí a bývají tělesně zdatní a odolní. Mají svou hlavu a za svými cíli si jdou s mimořádným zápalem. Jsou tvůrčí a vynalézaví, nechybí jim originalita. Proto je často láká věda a inovace. V citech ale bývají rezervovaní a v partnerství opatrní. Jejich výraznou vlastností je spolehlivost. K jejich kladům patří také čestnost, poctivost a věrnost ve vztazích.

Mut

2. březen - 3. duben

Mut je jednou z nejstarších egyptských bohyň, která byla uctívána jako božská matka. Byla ženou boha Amona a matkou Chonsua. Nespravedlností osudu však nebyla přijata na výsluní božského panteonu. Stala se tak ochránkyní všech ukřivděných, jimž dává do vínku neohroženého a moudrého ducha, houževnatost a dar hlubokého vcítění.

Chráněnci bohyně Mut jsou bystří a ovládají umění dobře uplatnit to, čemu se naučí. Výborně se orientují v mezilidských vztazích, jsou praktičtí a organizovaní a dokáží maximálně vytěžit nové možnosti. Jsou obdařeni šarmem a bývají přitažliví. V lásce a citech jsou štědří. Potřebují ale uznání druhých. Slabou stránkou jejich povahy je prchlivost a přílišná dychtivost.

Posvátný indický horoskop: Poznejte svou karmu a to, co o vás vypovídá

elle.cz

Eset / Ísis

4. duben - 6. květen

Eset je jednou z nejznámějších a nejuctívanějších bohyň starověkého Egypta. Je mocným božstvem hojnosti a plodnosti. Byla sestrou a manželkou boha Usira a matkou boha Hora.

Lidé, kteří přicházejí na svět pod vládou bohyně Eset, bývají stálí, vlídní a šlechetní. Jsou to silní a odolní jedinci, pro něž jsou nejdůležitějšími hodnotami rodinné zázemí a vztahy. Potřebují  rovnováhu a pohodu. Bývají shovívaví, vytrvalí a zároveň spolehliví. Na svět nahlížejí s důvěrou a humorem. Mívají všestranné nadaní a oplývají kreativitou. Mnohdy proto bývají aktivní v umělecké sféře.

Horus / Hor

7. květen - 8. červen

Horus je synem bohyně Eset a boha Usira. Je božstvem nebes a podle mýtu jsou Slunce a Měsíc jeho očima. Horus symbolizuje boj světla proti temnotě a je záštitou spravedlnosti.

Ti, kteří na svět přicházejí pod vládou tohoto božstva, jsou jedním slovem volnomyšlenkáři. Zároveň ale bývají rázní a činorodí. Ovládají umění obratné komunikace, jsou nenucení, všímaví a pohotoví. K životu potřebují společnost. Touží se prosadit a rozvíjet. Jejich nedostatkem bývá ovšem přílišná lačnost a nesoustředěnost. Ve vztazích bývají přelétaví.

Geb

9. červen - 12. červenec

Geb coby božské zosobnění Země představuje boha úrody. Byl dárcem kovů a vládcem podzemních tvorů. Zároveň je také bohem mateřství a plodnosti, býval patronem porodů.

Lidé narození ve znamení boha Geba jsou nevyléčitelní snílkové a romantici. Jejich silnou stránkou je spolehlivost. Jsou hluboce rodinně založení, touží po harmonickém domově a bývají obětavými rodiči. V práci jsou poctiví a pečliví. Jejich ctností je skromnost. V lásce bývají zdrženliví a často bohužel žijí ve strachu ze zklamání. Nevěří si a jsou příliš ostýchaví.

Prastarý perský horoskop: Co napoví o vašich vlastnostech a osudu?

elle.cz

Sachmet

13. červenec - 14. srpen

Mocná Sachmet je strážkyní podsvětí. Na jedné straně nezná slitování, zároveň však ctí spravedlnost. Má ničivou sílu a moc sesílat na zem zlé posly v podobě ran a nakažlivých nemocí. Současně je ale i mocnou léčitelkou. Dohlíží na to, aby v životě panoval řád.

Lidé narození ve znamení Sachmet jsou vitální. Mají silné odhodlání, jsou houževnatí a mimořádně všímaví. Sebejistě si jdou za svými cíli. Žijí i pracují naplno a bývají nároční na sebe i na své okolí. Proto také často zastávají vysoké funkce. Oplývají osobním kouzlem a bývají přitažliví. Ve vztazích se chovají až příliš panovačně a majetnicky.

Thovt / Džehuti

15. srpen - 16. září

Spravedlivý bůh Thovt s hlavou ptáka ibise byl považován za původce božské moudrosti a poznání a rovněž za vynálezce písma. Později byl uctíván i jako bůh magie a léčitelství. Coby  strážce pohybu těles na obloze byl také patronem astrologů.

Lidé zrození pod ochranou boha Thovta srší nápady a vynalézavostí, zároveň jsou schopni své myšlenky i realizovat, neboť jsou praktičtí a tvůrčí. Nadto bývají nanejvýš zodpovědní a vytrvalí. Mají tak vynikající předpoklady stát se ekonomy, matematiky či bankéři. Naprosto si věří a nesnášejí, pokud o nich někdo pochybuje nebo jim něco vytýká. Mívají své vrtochy a občas mohou být až podezíravý, na druhé straně jsou ale obětaví a ochotně pomáhají druhým. Třebaže jsou schopni hlubokých citů, vztahy navazují opatrně a nesměle, mnohdy působí až nevyzpytatelně.

Sutech / Seth

17. září - 20. říjen

Sutech byl bratrem boha Usira a podle mýtu jej ze žárlivosti připravil o život a vládu nad jeho říší. Usirův syn Horus se se Sutechem utkal, aby svého otce pomstil. Sutech byl poražen a po svém pádu bloudil jako vyhnanec světem. Je božstvem pouští, zla, bouře a války, pánem chaosu. Je zosobněním hněvu, ve svém pozitivním aspektu ovšem i symbolem svobody a nezávislosti.

Lidé zrození pod vládou tohoto boha prahnou po rovnováze a klidu, ale nedaří se jim jich dosáhnout. Mají hluboký smysl pro spravedlnost a brojí proti útisku. Bývají neskromní a neústupní, mnohdy žijí v tísnivém napětí a obavách. Neuznávají kritiku a jen velmi neradi připouští vlastní omyl. Obvykle se však výborně orientují v mezilidských vztazích a ovládají umění vyjednávat a proto se dobře uplatňují v diplomacii.

Romský horoskop: Objevte svůj symbol a poodhalte budoucnost

elle.cz

Usir / Osiris

21. říjen - 25. listopad

Usir je bohem plodnosti a úrody, přírody a vegetace. Současně ale také božstvem zemřelých, králem podsvětní říše, kde mrtvé duše žijí věčným životem. Byl symbolem vzkříšení a obnovy života. Staří Egypťané jej spojovali se souhvězdím Orionu. Usirovou sestrou a obětavou manželkou byla bohyně Eset.

Ti, kteří přicházejí na svět pod Usirovou ochranou, bývají silní, schopní a vitální. Usir jim nadělil i štědrou dávku inteligence. Jsou vynalézaví, neustále se pídí po nových souvislostech, lákají je záhady a tajemno. Jsou odvážní, vytrvalí a houževnatí. Krom toho oplývají vůdčími schopnostmi a díky tomu často obsazují vedoucí pozice. Dokáží výborně skrývat své pocity a na okolí tak působí záhadně a nevypočitatelně. Jsou to perfekcionisté, partnerství s nimi bývá náročné. Jsou nepoddajní a křivdy a újmy nepromíjejí.

Anubis / Anup

26. listopad - 28. prosinec

Anubis byl uctíván jako soudce duší a vládce temnot. Byl průvodcem zemřelých do podsvětí a bohem balzamování. Zároveň symbolizoval naději, neboť mohl vrátit život mrtvým.

Lidé, kteří přicházejí na svět pod vládou Anubise jsou neklidné povahy. Přitahuje je nebezpečí, potřebují riskovat, prahnou po nových zážitcích a zkušenostech. Neradi se podřizují konvencím, jsou svérázní. Někdy se chovají až nerozvážně. Mají hrůzu z ustrnutí a potřebují neustálý vzruch. Jsou to rození optimisté, kteří vždy srší dobrou náladou. Ve vztazích bývají upřímní a velmi vášniví, někdy mívají sklony k sobectví, jejich ctností je zato ale věrnost.

Hathor

29. prosinec - 29. leden

Bohyně matka Hathor byla původně kraví bohyní, která symbolizuje hojnost a prosperitu. Byla spojována se sexualitou a vášní, s hudbou, tancem, oslavami a popíjením. V tomto aspektu ženství byla uctívána i jako božstvo mateřství a porodů. Zároveň byla i strážkyní pohřebišť a říše mrtvých.

Lidé narození pod vládou bohyně Hathor mívají zvláštní a komplikovanou povahu. Bývají plní protikladů a chovají se nevyzpytatelně. Chráněnci Hathor jsou obvykle nevšední, výrazné osobnosti, které zaujmou na první pohled. Jsou to lidé činorodí, vynalézaví a důvtipní. Nastřádané zkušenosti dokáží přetavit v moudrost, navíc mají široký rozhled. Snaží se být originální a odlišit se od ostatních. Bývají šlechetní a velkodušní. Fyzicky ale nebývají příliš zdatní.

 

Zdroj: Autorský článek