Nepřítel příjemného snění, spánková paralýza! Jak se jí zbavit?

 

Co je spánková paralýza?

Spánková paralýza je stav identifikovaný krátkou ztrátou svalové kontroly, známou jako atonie, k tomu dochází těsně po usnutí nebo probuzení, když mozek nedokáže rozeznat stav mezi bdělostí a snem, a tak vyšle do těla varovné signály. Proto jsou kromě atonie častým příznakem takového stavu i halucinace.

Spánková paralýza je kategorizována jako typ parasomnie. Parasomnie je označení shrnující abnormální chování během spánku. Vzhledem k tomu, že je spánková paralýza spojena s fází REM spánkového cyklu, je považována za REM parasomnii.

Standardní REM spánek zahrnuje živé snění i atonii, která pomáhá předcházet tomu, že naše tělo na podněty snů reaguje - jednoduše ono zablokování svalů nás také chrání před náměsíčností. Za normálních okolností však atonie končí probuzením, takže si člověk tuto neschopnost pohybu nikdy neuvědomí.

Co způsobuje spánkovou paralýzu?

Přesná příčina spánkové paralýzy není známa. Studie zkoumající její původ přišly povětšinou se smíšenými výsledky. Na základě toho vědci věří, že na vyvolání spánkové paralýzy se podílí více faktorů. Poruchy spánku a další problémy se spánkem ukázaly některé z nejsilnějších korelací s izolovanou spánkovou paralýzou. Vyšší míra spánkové paralýzy je hlášeno lidmi s obstrukční spánkovou apnoe (OSA), tedy poruchou spánku s opakovanými výpadky dýchání. Bylo také zjištěno, že spánková paralýza se častější vyskytuje u lidí s nočními křečemi nohou.

Vědci uvádí, že i příznaky nespavosti, jako je obtížné usínání a nadměrná denní ospalost, mohou být spojeny s paralýzou. A ve hře jsou také určité podmínky duševního zdraví. Zdá se, že lidé s úzkostnými poruchami, včetně panické poruchy, mají větší pravděpodobnost, že budou trpět tímto nepříjemným stavem. Paralýza může také souviset s posttraumatickou stresovou poruchou, nebo vysazením alkoholu či antidepresiv.

Studie také zjistily vyšší riziko u lidí s rodinnou anamnézou spánkové paralýzy, ale nebyl identifikován žádný konkrétní genetický základ. Jiné průzkumy zas odhalují, že jedinci, kteří vykazují rysy představivosti a fantazie mají rovněž větší pravděpodobnost zažít stav mezi sněním a bděním.

Jaká je léčba spánkové paralýzy?

Prvním krokem při léčbě spánkové paralýzy je promluvit si s lékařem, abyste identifikovali a řešili základní problémy, které mohou přispívat k frekvenci nebo závažnosti epizod. Například by to mohlo zahrnovat léčbu narkolepsie nebo kroky k lepšímu zvládnutí spánkové apnoe. Celkově existují omezené vědecké důkazy o optimální léčbě spánkové paralýzy. Mnoho lidí neví, že tento stav je relativně běžný, a proto se po epizodách považují za blázny nebo se za svoji zkušenost stydí. V důsledku toho může být prospěšné i pouhé uznání a normalizace jejich příznaků lékařem.

Kvůli spojení mezi spánkovou paralýzou a obecnými problémy se spánkem je zlepšení spánkové hygieny běžným cílem při prevenci spánkové paralýzy. Spánková hygiena se týká prostředí ložnice a denních návyků, které ovlivňují kvalitu spánku. Příklady tipů na zdravý spánek, které mohou přispět k lepší spánkové hygieně a důslednějšímu nočnímu odpočinku, najdete na každém rohu. Zkuste si je jednou přečíst důsledně a následovat je.

Pro spánkovou paralýzu byla vyvinuta specifická forma CBT (tedy Cognitive behavioral therapy), ale k ověření její účinnosti je zapotřebí další výzkum. CBT má zavedenou historii při řešení stavů duševního zdraví, jako je úzkost a psychické poruchy, které mohou být faktory ovlivňující riziko spánkové paralýzy. Je také známo, že některé léky potlačují REM spánek, a tak mohou pomoci paralýzu zastavit. Tyto léky však mohou mít vedlejší účinky. Takovému řešení se proto raději vyhněte.

Předplaťsi & Ušetři

Elle cover
REKLAMA