ELLE KVÍZ: Domluvíte se doma cizími slovy?

V dnešní době je používání cizích výrazů v českém jazyce běžnou praxí, ať už se jedná o anglická slova či o výrazy z jiných jazyků. Často se stává, že cizí slova jsou použita jako synonyma k existujícím českým slovům, a to z různých důvodů. Jedním z nich je globalizace a mezinárodní komunikace, které nám přinášejí nová slova a výrazy z jiných jazyků. Dalším faktorem je stále rostoucí vliv zahraničních médií, jako jsou filmy, seriály a hudba. V neposlední řadě je tu i snaha lidí být moderní a trendy a používat slova a výrazy, které jsou považovány za cool. A vidíte, anglické slovo. Některá slova jsou populárními díky internetu, médiím nebo kulturním trendům, a pronikají tak do každodenního jazyka. Důvod je prostý – znějí zkrátka lépe, než jejich český protějšek. Mnoho lidí se tak cítí být více in... pokud použije anglický nebo jiný výraz místo nudnějšího českého. Starší generace má důvod o trochu jiný. Nepotřebuje svým vrstevníkům dokazovat, jak je moderní a cool, ale spíše chce předvést úroveň své inteligence. Česká slova ve své mluvě nahrazuje cizími termíny, protože to zní lépe a inteligentněji. Tedy za předpokladu, že je použije správně.

Vztahy v roce 2023: Slovníček nejdůležitějších pojmů

elle.cz

Čeština nestíhá

Dalším důvodem je snaha popsat něco, co nelze pojmenovat pomocí českého slova, či vyjádřit se přesněji pomocí cizího výrazu. Některé výrazy v češtině buď neexistují, nebo nejsou obecně známé. V takovém případě je často jednodušší a rychlejší použít cizí slovo, které je již běžně používané a srozumitelné pro všechny. Například v oblasti IT jsou anglická slova nezbytná, protože mnoho technologií a softwarů má anglické názvy, hesla a úkony. A cizí, hlavně anglické termíny, se používají i v dalších odvětvích – třeba v módě, kosmetice a především v tématech souvisejících se sociálními sítěmi. Pokrok v češtině zkrátka není tak rychlý, aby stačil tempu vývoje těchto fenoménů.

Nicméně, používání cizích slov a výrazů v češtině může být problematické, pokud nejsou použity správně a nebo jsou používány v nadměrné míře. Ten, kdo jimi mluví, sice předvede svou inteligenci a znalost, ale jeho posluchači mohou být zmatení a nerozumět tomu, co je jim sdělováno. Celý rozhovor tak ve výsledku nikam nevede.Vyzkoušejte si v našem kvízu, zda cizím slovům rozumíte, a jestli je umíte také vhodně používat...

Zdroj: Autorský článek