Provokace jménem feminismus. Co za ním skutečně stojí?

Mýtus č. 1: Feministky nenávidí muže

Názor, že feministky nenávidí muže, jde proti samotnému jádru feminismu, který citlivě usiluje o rovné příležitosti a práva pro všechny jedince. Zdá-li se vám, že se ženám v tomto ohledu dostává více pozornosti, je to jednoduše proto, že jejich hlasy byly historicky utlumeny a jejich pozice je výrazně znevýhodněná. Skutečnost, že feminismus usiluje o odstranění diskriminačních praktik na ženách, ale neznamená, že je jiná skupina ve stejném ohledu brána jako sekundární. 

Feminismus svým záběrem chrání i muže. Genderové stereotypy dělají z žen křehká emocionální stvoření určená k domácí péči o rodinu, zatímco muži jsou pravým opakem - chladnými racionálními lídry, kteří fungují ve veřejném prostoru a budují kariéru. Feminismus svou kritikou genderových stereotypů upozorňuje na společensky vykonstruované charakteristiky, které neakceptují citlivé muže a ženy toužící po kariéře. Účinně tak bourá sociální bariéry, jež znevýhodňují i muže, kteří vypadávají z typicky maskulinního vzorce. 

Právo na potrat ve 21. století? V celé Evropě samozřejmostí není

elle.cz

Mýtus č. 2: Feministky si nenechají ani podržet dveře

Žádná definice feminismu se nevymezuje vůči laskavým gestům ze stran mužů. Ve stovkách let starých dílech sice podobné výroky zazněly, ale v dobách, kdy ženy odmítaly „gentlemanská“ gesta z prostého důvodu - že se jimi zastírala nerovná pozice, v níž se nacházely. Ženy sice byly stavěny na piedestal a opěvovaly se romantickými písněmi, neměly však přístup k základním právům, do nichž patřilo vzdělávání, profesní život nebo možnost volit. 

Rádoby gentlemanské kroky tak byly jednoduše kritizovány proto, že měly naoko představovat respekt k ženám, které ale ve skutečnosti trpěly absencí základních práv. Zvolání typu: „Nejsem feministka, ráda si nechám podržet dveře,“ tak nemají v současnosti žádný reálný základ a jen zbytečně vzbuzují nenávist vůči feminismu, který ve skutečnosti proti nenávistným projevům bojuje.

ELLE 100 Woman Change Makers: ženy, které mění svět k lepšímu

elle.cz

Mýtus č. 3: Feministky jsou proti ženám v domácnosti

Feministky jsou také nezřídka vnímány jako ženy, které odmítají rodinné zázemí a místo toho urputně usilují o kariéru. Jedním z největších mýtů je proto názor, že se aktivně staví proti ženám v domácnosti. Feminismus ale neusiluje o vytvoření jednoho setu osobnostních rysů, které se hodnotí jako „správné“. Snaží se naopak sociálně vytvořené homogenní skupiny rozbít. Fokus je na respekt k rozdílnosti, který by měl být podpořen stejnými právy. 

Feminismus tedy jednoduše říká, ať si každý dělá, co chce – k čemuž je ale potřeba přístup ke svobodnému rozhodování a reálným možnostem. Chcete budovat kariéru? Správně. Chcete být v domácnosti, starat se o děti a nechat manžela nebo manželku, ať vydělává? Také správně. Je na čase přestat hledat důvody, proč je potřeba feminismus zastavit, a snažit se místo toho rozpoznat diskriminační praktiky v každodenním životě, které lidem upírají možnost žít život založený na vlastních hodnotách, snech a rozmanitosti.  

Zdroje: A Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft, Everydayfeminism.com