Proč předplatitelky nedostaly svou ELLE včas?

Dubnový výtisk s taškou na notebook šel kvůli větším rozměrům přes Českou poštu. Její rychlost bohužel neovlivníme. Předplatitelky by ve svých schránkách měli najít oznámení o zásilce a tu si následně vyzvednout na České poště. Bohužel se občas stává, ze ČP nedá oznámenku do schránky. Zkuste se zastavit na poště, zda tam časopis není. Pokud jste oznámenku neobdrželi, kontaktujte distribuční firmu Mediaservis na e-mailu HF2000@mediaservis.cz nebo na lince 844 187 188. Kontakty jsou uvedeny v tiráži.

EBC promo