Ve vinařství na Moravě obléká moderní design organickou podobu

Zelený dům vevinohradu

Z dálky si stavby téměř ani nevšimnete, neboť je efektivně zasazena do středu vinic a navržena v symbiotickém souladu s okolní krajinou. S prostředím zelené vinice dokonale splyne především díky řešení tvaru budovy mírným obloukem, který navazuje na sousední pahorky. Celý objekt je citlivě začleněn do terénu, a to nejen v architektonicky, ale i prostřednictvím extenzivní vegetační střechya zasazenými stromy, které prostupují jejími otvory a s uplynulými léty ještě umocní nenápadnost celé stavby. Budovu navíc bezprostředně objímají vysázené keře a další zeleň, která tlumí zdánlivou hrubost soužití novostavby s tamní vegetací.

Organický design

Samotná stavba je dvoupatrová a využívá železobetonové konstrukce. Podzemní část slouží k výrobě, ležení a archivování vína, zatímco přízemí je vyhrazeno pro degustace, posezení a prodej. Vinařství má také k dispozici dva apartmány věnované příležitostnému nocování. Poetický výhled do krajiny zajišťuje velkoplošné prosklení, které do prostoru vnáší vzdušnost, zároveň se pro pobyt venku nabízí prostorné terasy i pochozí střecha. Pro vinařství tradiční zasazení stavby do země kontrastuje s nadčasovým designem, který obléká organickou formu v podobě materiálů jako pohledový beton, sklo, kov a dřevo.

Ani venku, ani uvnitř. Přenocujte v impozantních Casa VO a Casa WO

elle.cz

Akcentovaná udržitelnost

Díky tomu, že vinařství leží přímo ve vinohradu, se podařilo minimalizovat nutnost přepravy surovin a pracovníků v rámci provozu vinařství. Samotné prostory pro výrobu vína byly umístěny pod úrovní terénu, zatímco místa určená pro hosty mají velká prosklená okna směrem ke slunci, což umožňuje využití přirozené sluneční energie. Pro ochranu před vysokou teplotou horkých letních měsíců byla použita trojskla s tepelnou izolací, doplněná dřevěnými dubovými lamelami, velkým přesahem obloukové střechy a pergolou s plachtami. Pro vytápění objektu se využívá tepelné čerpadlo vzduch-voda, což přispívá k energetické úspornosti. Dešťové vody jsou systematicky zachycovány v akumulační nádobě a později využívány pro závlahu vinohradu. Tímto způsobem se stavba nejen integruje do krajiny, ale také šetrně zachází s přírodními zdroji a přispívá k udržitelnosti celého vinařství.

Vinařství Gurdau se zároveň snaží podporovat růst vinařské a turisticko-vinařské kultury v Česku. Jeho koncepce se zakládá na tradici setkávání člověka s vínem a krajinou. Společenské události, romantické chvíle a tichá kontemplace nad sklenicí vína najdou své místo v prostorách tohoto vinařství

Prohlédněte si vinařství Gurdau

Zdroj: LINKA, Wikimedia Commons