Přejít k hlavnímu obsahu

Horoskop od 11. září: Panny čeká rozhodování, Střelce náročné chvíle

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Je známo, že mysl je úzce spojena s tělem a z dlouhodobého hlediska se naše myšlení a emoce projeví také na fyzické úrovni. Jsme-li zahlceni negací, opakovaně prožíváme strach, smutek nebo zlost, se kterými nedokážeme pracovat, může se to neblaze projevit na zdraví. V krajním případě dokonce onemocníme nebo si „vysloužíme“ nejrůznější (i) chronické bolesti. Způsob myšlení a psychohygiena jsou i vaše aktuální témata pro nadcházející týden. Odpovězte si v této souvislosti na následujíc otázky:

 • Pokud se zamyslím, jaké byly mé myšlenky během posledních několika minut, co převažuje? Jsou spíše radostné, nebo negativní?
 • Zažila jsem už někdy situaci, kdy se mé myšlenky, resp. negativní emoce s nimi spojené, projevily i na fyzické úrovni?

Býk (21. 4. – 21. 5.)

V životě je stále co objevovat. A přestože se domníváme, že nás už nic nepřekvapí, opak je pravdou. Na život se totiž připravit nelze, resp. nikdy nemůžeme být připraveni na všechny možné alternativy jeho vývoje. Co ale máme plně pod kontrolou, je náš životní postoj. Život můžeme vítat a oslavovat jeho rozmanitost, těšit se z nových výzev, anebo se neustále obávat, že se věci změní v náš neprospěch. Nadcházející týden vás bude s popsaným tématem konfrontovat. Zamyslete se v té souvislosti nad těmito otázkami:

 • Jak se dívám do budoucnosti – bojím se jí, nebo se těším na to, co nového přinese?
 • Jsem spíše optimista, nebo pesimista?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Existují lidé, kteří opakovaně řeší svůj vzhled a proporce. Je to jejich velké téma, mnohdy zdaleka převyšující všechna ostatní. Na druhé straně jsou jedinci, kteří naopak své tělo opomíjejí, protože jsou přesvědčeni, že není důležité, jak vypadají, ale co nosí uvnitř. Jenomže tělo je chrámem duše a péče o oboje by měla být vyvážená. Žádný extrém ale není dobrý… Je to i vaše aktuální téma k zamyšlení. V té souvislosti najděte odpovědi na následující otázky:

 • Nakolik pečuji o své tělo – nepřeháním to příliš, nebo naopak patřím k těm, kteří mu nevěnují žádnou zvláštní pozornost?
 • Co dělám pro svůj osobní rozvoj – zúčastnila jsem se někdy nějaké kurzu, navštěvuji příležitostně přednášky na toto téma, případně čtu nějakou – na osobní rozvoj zaměřenou – literaturu?

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Matka je obvykle první osobou, se kterou si v životě utvoříme pouto. Jeho „kvalita“ se následně stává vzorem pro každý další vztah, který navážeme, proto je jeho pochopení zásadní. Představuje klíč k odpovědím na řadu otázek týkajících se našich postojů a reakcí, pocitů a zakořeněných představ. Porozumění tomuto vztahu je zároveň cestou ke spokojenému životu, nezávisle na tom, jak celkově na své dětství v souvislosti s matkou pohlížíme. Vztah s matkou je i vaše aktuální téma. Zamyslete se v té souvislosti nad těmito otázkami:  

 • Přála jsem si jako malá být jako moje matka? A jak se na to dívám s odstupem času?
 • Vnímám u sebe nějaké reakce, které původně patří mé matce?

Horoskop na září: Berani mají věřit instinktům, Býci nesoudit druhé

elle.cz

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Občas si můžeme připadat jako člověk stoupající po temném schodišti ve snaze dostat se nahoru. Lopotíme se, snažíme udržet tempo, ale nad námi je stále tma. Prozatím nejsme schopni dohlédnout na konec a na odměnu, která se nachází nahoře, a ani nemáme úplnou jistotu, že ji tam skutečně najdeme. Přesto je třeba pokračovat v cestě a věřit, že to, oč usilujeme, získáme. Víra v dobré konce je v životě důležitá a je i vaším aktuálním tématem. Odpovězte si v této souvislosti na následující otázky:

 • Věřím v dobré konce? A vyplácí se mi můj životní postoj, ať je jakýkoli?
 • V jaké části schodiště se momentálně nacházím – dohlédnu na konec? A jaká je případně odměna po zdolání schodů?

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Život je plný nejrůznějších rozhodování. Některá zvládáme s přehledem, jiná nás stojí hodně přemýšlení a občas přijdou i ta, která provázejí slzy. Přestože některé kroky bolí a nechce se nám do nich, zároveň víme, že jsou nevyhnutelné a v konečném důsledku prospěšné. Nadcházející týden vás bude s tématem rozhodování konfrontovat. Snažte se rozhodovat v souladu se svým vnitřním nastavením a nedovolte, aby vás druzí ovlivnili ve svůj osobní prospěch. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Patřím k lidem, kteří se rozhodují snadno, nebo často váhám a nevím, jak se zachovat?
 • Jaké těžké rozhodnutí mě v dohledné době čeká?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Obvykle žádné zrození nebývá úplně snadné. Doslovný porod provází spolu s radostí z dítěte i neuvěřitelná bolest a nové nápady a projekty s sebou nesou mnohdy bolavé změny. Jen těžko si za takových okolností lze představit, že to, co se děje, může být v konečném důsledku naše výhra. Přesto je dobré věřit (a zkušenost nám často dává zapravdu), že všechno má svůj dobrý smysl a správný čas. Jde zároveň o vaše aktuální téma. Nalaďte se na přirozenou hybnost věcí a životní cykly a naučte se s nimi pracovat. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Uvědomila jsem si někdy v poslední době na něčem konkrétním, jak důležité je správné načasování?
 • Mívám někdy pocit, že mi ujíždí vlak? Při jakých příležitostech a co mě k tomu vede?

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Duchovní růst je široký pojem zahrnující řadu nejrůznějších aspektů. Smíření se s pocitem viny a studu je jeho součástí, podobně jako sebepochopení a sebepřijetí. Pro naplněný život je nutné poznat především sami sebe a přijmout se takoví, jací jsme. Nelhat sobě ani druhým o tom, kdo jsme a co cítíme, a být upřímní i v okamžicích, kdy by bylo pohodlnější pravdu schovat nebo upravit. Sebepřijetí je i vaše současné téma. Buďte sama sobě oporou, hrdá na svou jedinečnost. Odpovězte si v té souvislosti na následující otázky:

 • Co mám na sobě nejraději – co obdivuji?
 • Je něco, co sama sobě zatím nedokážu odpustit – a proč to tak je?

Horoskop: Každé znamení zvěrokruhu říká „miluji tě“ svým způsobem

elle.cz

Střelec (23. 11. – 21. 12.)                                                                     

Každý z nás má své stinné stránky, temná zákoutí duše, kam obvykle nechce nahlížet. Jenomže zákeřnost toho, co číhá zdánlivě zapomenuto v ústranní, spočívá právě v dlouhodobém ignorování problému. Daleko přínosnější, i když často velmi náročné, je pokusit se přijmout svého draka a kultivovat jeho temnotu tak, aby nás už nepřekvapovala a v životě dále nebrzdila. Jde zároveň o vaše aktuální téma. Nahlédněte do své třinácté komnaty a odpovězte si na tyto otázky:

 • Uvědomuji si, co ukrývá má třináctá komnata? Jak se k tomu, co je uvnitř, stavím?
 • Kdy naposledy jsem byla konfrontována s tématem, o kterém předstírám, že neexistuje, přitom jde naopak o (pro mě) velmi citlivou věc?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Radost je velmi individuální záležitost. To, z čeho se jeden raduje, může být druhému lhostejné, nebo dokonce nepříjemné. Pocit radosti se vyvíjí v souvislosti s věkem, životními zkušenostmi a aktuálními okolnostmi; nikdy bychom však neměli zapomínat na to, že k vlastní radosti nepotřebujeme svolení druhých, a nemusíme se cítit provinile ani v okamžiku, kdy druhý šťastný není. Radost je i vaše aktuální téma. Připomeňte si, jak jste se dokázala radovat v dětství, a odpovězte si na následující otázky:

 • Kdy naposledy jsem se od srdce zasmála, cítila se šťastně a uvolněně alespoň několik hodin?
 • Dokážu si vybavit tři věci, které mě v dětství přinášely radost? Jak je to s nimi dnes?

Vodnář 21. 1.20. 2.)

Někdy se můžeme dostat do situace, ve které je nám zle. Cítíme se jako ve vězení, sešněrováni okolnostmi a bez nápadu, jak z toho ven. Možná nechceme ublížit druhému, proto raději ubližujeme sobě tím, že ve stavu paralýzy setrváváme. Trpí naše duše i tělo, trpí celá naše bytost. V konečném důsledku to ale odnášejí i ti, kterým ublížit nechceme… Nadcházející týden vás bude s podobným stavem konfrontovat. Žádná situace není tak zlá, jak na první pohled vypadá. Zamyslete se v té souvislosti nad následujícími otázkami:

 • Čeho se momentálně nejvíc bojím – proč se nedokážu pohnout z místa?
 • Dokážu si vybavit situaci, kdy se ukázalo, že jsem se nějakého kroku bála zbytečně?

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Jen z pevného základu můžeme dosáhnout nebes, jen bezpečně zakořeněný strom odolá i té největší bouři. Proto je zásadní mít své pevné místo v životě a stabilní ukotvení. Neméně důležité však je znát i půdu, v níž jsme vzklíčili a která nás od našeho počátku živila. Vědět alespoň něco o svých kořenech, protože právě v nich bývá uložena ta největší moudrost a odpovědi, které stále neumíme najít. Kořeny jsou i vaše aktuální téma. Zamyslete se nad svou původní rodinou a odpovězte si na následující otázky:

 • Co vím o svém původu? Tuším, co řešily generace žen přede mnou?
 • Jak pevně jsem v životě ukotvena – jaké je moje zázemí?

Zdroj: Autorský článek