Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, začátek nového týdne Vám umožní rozvinout své přirozené dary a o něco mít neodolatelný zájem. Nepřímo si můžete vytvářet podmínky pro to, něco zajímavého si vyzkoušet a pocitově tím přijímat emoce nadšení a zvídavosti. Příchozí zpětné vazby by Vás měly zahrnout štědrostí a umožnit Vám cítit se jako Bohyně. Na poslední chvíli se můžete rozhodnout prodloužit si víkend či jinak vnímat zvýšenou potřebu o něčem se samostatně a svobodněji rozhodnout. Dopřejte si vpustit do života tajemno a okouzlující magii léta. Zajímavá pocitová nová zkušenost na Vás čeká. Osamělí Berani si nenechají do ničeho mluvit a sami pro sebe něco udělají.

Heslo týdne: Nemusím, ale můžu

Štastný den: Pátek

Býk

Milí Býci, půlka prázdnin přináší příjemné povzbuzení a příležitost dopřát si to, co Vám i pocitově mohlo scházet. Pondělí Vás může navádět k sebepoznání a to i tím, co Vám druhý sdělí. Potěší Vás i to, co se mohlo dát do většího pořádku a co i Vám více vyhovuje. Více se můžete zabývat konkrétní organizační záležitostí, která Vás ovšem může i v něčem omezovat. Pátek Vám tak přispěchá na pomoc a umožní Vám něco si vybrat podle svého a tím i nepřímo něco vítaně změnit. O víkendu budete moci zaznamenat, co je možné si po domácku vyrobit a na čem tím také ušetřit. Osamělí Býci se mohou vydat za novým poznáním, které mají v plánu a pomaloučku se seznamovat s něčím, co je i pro ně nové a obohacující.

Heslo týdne: Sebepoznání

Štastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, začátek týdne může být pro Vás velmi příznivě nakloněn. Čekat na Vás může svěží poznání a příliv úžasných wau momentů. Vracet se Vám tím může i to, co si přejete a na co delší dobu myslíte. Svým přístupem nezapomenete na někoho z blízkého okolí, kdo očekává Vaši upřímnou pozornost. Bystře odhadnete následující vývoj situace a prakticky to také směle využijete. Pátek nabízí zajímavé úkazy, které Vám napoví, o co byste se měli také zajímat. Pocítit můžete i neodolatelnou potřebu z něčeho se vypsat či někoho o něčem dosud skrytém informovat. Víkend může být pro Vás ochutnávkou něčeho magického a neskutečného. Osamělí Blíženci si mohou vzít inspiraci od těch, kteří je upřímně podporují a které jim přejí vše dobré.

Heslo týdne: Neuvěřitelný týden

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, začátek nového měsíce přináší příjemné povzbuzení a zvýšenou potřebu věnovat se i praktickým povinnostem, které souvisí se společným plánováním. Bystře prohlédnete důležitý detail, který se bude muset zajistit. Příchozí informace mohou být pro Vás zbytečně zavazující a mohou Vás učit nepřebírat odpovědnost druhých na sebe samé. Páteční situace mohou přinést až nevysvětlitelné náhody a pomoci Vám něco příjemně změnit a něco nového nečekaně poznat. Sobotní čas nabízí magický zážitek a zaznamenání krásy tam, kde jste to dosud nemuseli postřehnout. Osamělí Raci se mohou více zabývat profesními povinnostmi a upřesnit si i to, co chtějí nadále podnikat.

Heslo týdne: Detaily

Štastný den: Sobota

Lev

Milí Lvi, v období Vašich narozenin můžete také prohlédnout, jaká očekávání jsou Vám na škodu a čemu byste měli dát volný průběh. Vesmír Vám posílá příjemnou inspiraci a důvod k tomu, vyvinout a projevit Vaše přirozené dary a talenty. Pokořit tím můžete i určité vnitřní nastavení, které Vám dosud bránilo proniknout do vyšších frekvencí. Neuvěřitelný nášup zajímavých náhod a informací Vám nabídne letní víkend. Vyžádat si to z Vaší strany může i nutnost nesedět doma a někam se vydat. Téma sebelásky a sebehodnoty se tento týden více projeví a umožní Vám pocitově se cítit skvěle. Osamělé Lvi potěší projevená upřímná přízeň blízkých a vyjádřená štědrost vůči nim.

Heslo týdne: Udělat první krůček

Štastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, tento týden může být pro Vás více významný a to i tím, na co se hned při pondělku sami zaměříte. Rozjíždět tím můžete něco nového a citlivěji tím reagovat i na to, co je pro Vás dosud neznámé. Vyžadovat si to z Vaší strany může i dávku odvahy a sebeodhodlání. V určitém směru můžete mít zvýšenou touhu v něčem se seberealizovat a začít tím zkoumat nové oblasti. Aniž byste to očekávali, Vesmír Vám sám nabídne prostor k tvůrčímu jedinečnému projevu. Podpořit Vaši vnitřní sílu a odhodlání může i nastávající letní víkend, který v sobě ukrývá tajemství, které čeká na Vaše odhalení. Osamělé Panny si mohou v dobrém slova smyslu striktně něco vyžadovat a to i v souvislosti se společnými plány.

Heslo týdne: Seberealizace

Štastný den: Neděle

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, hned při pondělku Vás mohou zajímat čerstvé novinky a to i ohledně toho, v čem se potřebujete přesněji orientovat. Potěšit Vás může i nová praktická věc či možnost něco si v lehkosti zapůjčit a tím i na něčem ušetřit. Objevit se může i milý důvod k tomu, něco organizačně zajistit a něco si předem připravit či objednat. Pátek přináší i nečekanou příležitost od něčeho se uvolnit a umožnit si tak širší výběr aktuálních možností. O víkendu se více projeví i to, co si druhý prozatím nechával pouze pro sebe a co je i příznivou změnou. Více se také projeví, kdo Vám upřímně přeje a kdo má radost z toho, co i Vás těší. Neděle může připomenout, v čem případně neopakovat stejnou chybu. Osamělé Váhy se mohou více zaměřit na profesní povinnosti a na to, v čem se chtějí uplatnit.

Heslo týdne: Příznivá změna

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, začátek nového měsíce Vás může mile upozornit na to, co byste si také měli pořídit a co se Vám i prakticky vyplatí. Týkat se to může i podnikatelské sféry a konkrétního nového začátku. Týden pro Vás může být významnější a to i vzhledem k příchozímu postavení Luny, která se o víkendu bude pohybovat Vaším znamením. Instinktivně můžete vytušit, jaké důležité téma se aktuálně pro Vás odkrývá a jaká případná změna na Vás čeká. Změna je pohyb a k tomu můžete být tento týden jemně vedeni. Potěšit Vás tak může i to, od čeho se osvobozujete a umožňujete si více rozšířených možností, které vedou k novému poznání. Osamělí Štíři mohou prožívat nové vjemy a intenzivněji reagovat na to, co je pro ně dosud neznámé či nevyzkoušené.

Heslo týdne: Změna je život

Štastný den: Pátek

Střelec

Milí Střelci, začátek nového týdne vnáší do života nutnost něco si prakticky zajistit a více tím zohlednit osobní povinnosti před zábavou. Zaznamenat můžete i to, v čem si zbytečně přitěžujete a kdo Vám může i s něčím pomoci. Více se může projevit téma nové zkušenosti a potřeby v něčem se osamostatnit. Příchozí vjemy a situace Vás mohou navádět k tomu, prověřit svůj um a své vnitřní dary. Víkend je zahalen magií a tajemstvím, které čeká na Vaši pozornost. Nedělní postavení Luny ve Vašem znamení Vám může připomenout i zdravotní prevenci a umožnit Vám o něčem se ujistit. Předávat můžete druhému i důležitou informaci, která podpoří jeho zdravotní stav. Osamělí Střelci mohou být vedeni k tomu, opustit komfortní zónu a připravit si tím pomyslný luk a šíp k přesně řízenému novému záměru.

Heslo týdne: Nová příznivá zkušenost

Štastný den: Neděle

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, začátek nového týdne Vám může vracet konkretní téma k dořešení. Budete si moci něco dát do pořádku a mít radost z toho, o co se již nemusíte zajímat. Příchozí informace a situace Vás mohou jemně provokovat k tomu, dopřát si to, co Vám chybí a co si také osobně zasloužíte. Citlivěji můžete reagovat na to, kdo Vás o něco požádá a již to bere jako samozřejmost. Přenastavit si tím můžete i to, co je pro Vás dobrou vůlí a co již nebudete podporovat. Otevírat se tak můžete novému poznání a nepřímo si tím umožnit cítit se právem svobodněji. Víkendové energie napomáhají prohlédnout nastávající děj a tím se i předem o něčem ujistit. Osamělí Kozorozi se mohou více zabývat zajištěním a prakticky využít týden k tomu, co jim dává záruku vnitřního klidu a jistoty.rozi mohou být i nečekaně pozváni na akci či mít možnost dopřát si letní dovolenou. Lákat je může i horská příroda.

Heslo týdne: Osvobození se od pomyslných závazků

Štastný den: Neděle

Vodnář

Milí Vodnáři, půlka prázdnin přináší příjemnou vzpruhu a příjemné očekávání na to, co si tento týden umožníte. Pondělí přináší milý důvod k tomu, něco si upřesnit a organizačně sladit. Čekat Vás mohou důležité schůzky a náznak toho, co je i pro Vás nové. Pátek může i něco nečekaně změnit a přinést Vám vítanou zprávu či jiné zajímavé překvapení. Potěšit Vás může i to, co se blízkému dosud nepodařilo uskutečnit a již je to na dobré cestě. Neděle přináší lákavý impuls k tomu, zabývat se zahraniční tématikou a to i ve spojení s novým kontaktem. Osamělí Vodnáři mohou mít zvýšenou tendenci něco se prakticky přiučit a nepřímo tím i druhému pomoci.

Heslo týdne: Příjemné očekávání

Štastný den: Sobota

Ryby

Milé Ryby, začátek srpna přeje novým úhlům pohledu a přináší zajímavé situace, které Vám potvrdí správnost Vašeho rozhodnutí. Něco se bude moci vyvíjet ve Váš prospěch a tím Vás i příjemně potěšit. Mile překvapit Vás může i vyjádřená štědrost blízkého a snaha vzájemně se inspirovat. V průběhu týdne přestanete nad něčím váhat a o něčem se ujistíte. Pátek přináší nečekanou svobodu tam, kde to nebylo dosud možné. Prohlédnete následující vývoj situace a instinktivně se podle toho zařídíte. Více se projeví i Váš vztah k sebelásce a projevené laskavosti vůči sobě. Máte se na co těšit. Osamělé Ryby mohou začít zkoumat to, co mají v plánu a tím si dát i něco do pořádku.

Heslo týdne: Vzájemná inspirace

Štastný den: Pondělí

REKLAMA