Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, školní povinnosti a organizační nutné záležitosti Vás mohou v tomto týdnu více zaměstnat a pocitově Vám i něco z minulosti připomínat. Potěšit Vás může i to, komu spontánně poradíte a kdo Vaše zkušenosti také upřímně ocení. Bystře prohlédnete, z jakých možností si zvolit tu nejvhodnější a jaké upřesnění každodennosti Vám to i dá. Zajišťovat můžete svým dětem zájmový kroužek či mít možnost podpořit jejich umělecké nadání. Osamělí Berani mohou zaregistrovat nový impulz k tomu, znovu se otevřít novému začátku a nechat tím minulost za sebou.

Heslo týdne: Ocenění Vašich zkušeností a poznatků

Štastný den: Sobota

Býk

Milí Býci, pondělí přináší příjemnou změnu, která Vám i nečekaně s něčím pomůže. V průběhu týdne si můžete povšimnout toho, na co Vaše děti již dozrály a v jakém směru se Vám tím prodlužuje i Vaše osobní volno. Zabývat se můžete i tématem spojeným se zajištěním konkrétní péče a to i v souvislosti se začátkem nového školního roku a hlídáním. V určitém směru bude nutné s předstihem být někde dříve a tím si zaručit i vhodnější organizační sladění. Víkend může být emočně více provázaný a nepřímo tím otevřít i určité zásadní téma. Potěší Vás příznivé okolní vlivy, které nepřehlédnete a prakticky je skvěle využijete. Osamělí Býci mohou být více ochotni přijmout to, co je pro ně nové a je součástí i konkrétní změny.

Heslo týdne: Děti a nový školní rok

Štastný den: Středa

Blíženci

Milí Blíženci, hned při pondělku můžete prožívat něco neobvyklého a pocítit tím i to, v jakém směru se pro Vás i něco mění. Zasáhnout do určité podstatné záležitosti mohou i okolní vlivy a umožnit Vám prohlédnout, v jakém směru jste měli růžové brýle a jakého prozření jste se dočkali. Pravda může být někdy bolestná, ale na druhou stranu i velmi osvobozující. Měli byste mít možnost organizačně si něco vhodně skloubit a citlivěji vnímat i to, jaký talent někoho z blízkých podpořit a jaká nová investice Vás tím i čeká. Osamělí Blíženci přestanou s něčím vnitřně bojovat a smíří se s tím, co nemohou sami ovlivnit.

Heslo týdne: Něco za něco

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, první zářijový týden vnáší do rodiny zvýšenou potřebu organizačně vše vhodně skloubit a to tam, kde se pro Vás něco nového vytváří a již máte příhodné podmínky k možnému uskutečnění. Cíleně tak můžete vyhledávat širší výběr možností a dovolit si vybrat si to, co je pro Vás příjemnější a dává Vám i možnost růstu a příznivého progresu. Potěšit Vás může i nová spolupráce či možnost s někým z přátel rozvíjet své sportovní zájmy. Velmi bystře zpozorujete, v jakém směru se věnovat svému zdraví a případné prevenci. Osamělí Raci mohou být vedeni více se věnovat sobě a vztahu k sebelásce. Je možné, že si citilvěji všimnou i toho, v jakém směru již neopakovat konkrétní životní zkušenost.

Heslo týdne: Širší výběr možností

Štastný den: Sobota

Lev

Milí Lvi, citlivěji můžete tento týden reagovat na konkrétní nutný nový začátek a na to, v jakém směru bude zapotřebí něčemu se přizpůsobit a kde je možné i časově něco příznivě ovlivnit a organizačně vhodně skloubit. Týden může být více informativně zatížen a přinést Vám více nových poznatků a informací, které Vám mohou pomoci i o něčem zásadnějším rozhodnout. Sobotní vliv Luny v citlivých Rybách může vytvářet i změnu nálad a nepřímo Vás vyzývat k trpělivosti a zvýšenému ohledu vůči blízkým a jejich potřebám. Potěší Vás i to, s čím s Vámi bude druhý souhlasit a co Vám tím i potvrdí. Osamělí Lvi bystře prohlédnou, jakou šanci či příležitost jim první zářijový týden nabídne.

Heslo týdne: Nutný nový začátek

Štastný den: Pátek

Panna

Milé Panny, první zářijový týden může být pro Vás trochu rozlítaný a to i tím, co vše budete potřebovat pro sebe i pro své blízké zajistit. Velmi bystře prohlédnete nový potenciál a jak ho i prakticky dobře začít využívat. Nutné nákupy i ohledně začátku školního roku Vás mohou nepřímo lákat pořídit i to, co jste neměli v plánu a co aktuálně nepotřebujete. Víkend Vám může pomoci odhalit, co druhého emočně více zatěžuje a zda je možné tomu i projevenou ochotou zamezit. Osamělé Panny mohou zaregistrovat svěží podnět k nové aktivitě či k novému zájmu, který sami uvítají.

Heslo týdne: Rodina a nový začátek

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, první zářijový pracovní týden Vám upřesní, do čeho také investovat a co je nutné také zajistit Vašim dětem. Týkat se to může i zájmové činnosti Vašich dětí a nutnosti organizačně vše skvěle skloubit. Potěšit Vás může i to, v čem můžete získat více času či prostoru k vytváření něčeho, co je pro Vás přínosem a obohacující tvorbou. Co se mohlo zdát náročné, to se bude moci i týdenními situacemi usměrnit. Osamělé Váhy mohou zažívat pocity, které jsou pro ně nové a které se mohou i o víkendu více projevit.

Heslo týdne: Organizační rodinné záležitosti

Štastný den: Pátek

Štír

Milí Štíři, energie prvního zářijového týdne podporuje příznivé změny a napomáhá také je zaregistrovat a pohotovými reakcemi je prospěšně i využít. Více se projeví i to, co Vám dává větší smysl a do čeho nadále investovat. Zaznamenat můžete více nečekaných námětů a podnětů, které Vás mohou učit nenechat se tolik ovliňovat okolními vlivy a upřednostnit tím to, co je pro Vás perspektivní a důležité. Osamělí Štíři mohou zaznamenat určité osudové téma, které se může intenzivněji projevit i tím, co jim víkendové dění samo nabídne.

Heslo týdne: Prohlédnutí potenciálu nového začátku

Štastný den: Čtvrtek

Střelec

Milí Střelci, začátek nového týdne Vám může pomoci i nečekaně najít jiné řešení a něco tím i příznivě ovlivnit. Více se můžete zabývat tím, jaký talent Vašeho dítěte podpořit a jak to i šikovně organizačně skloubit s aktuálními rodinnými aktivitami a potřebami. Zaznamenat můžete i to, v jakém směru máte na něco více času či s jakým novým prostředím se právě detailněji seznamujete. Energie týdne napomáhají něco důležitého si upřesnit a to i ve věci, kterou nemůžete sami ovlivnit. Osamělí Střelci mohou být vedeni ke změně, která jim umožní v něčem si přilepšit či něco i cíleně posunout vítaným směrem.

Heslo týdne: Svěží navázání na nové začátky

Štastný den: Pátek

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, Vaše smělé plány a projevené odhodlání hned zkraje nového týdne příznivě podpoří i mocný vliv Luny ve Vašem znamení. Intenzivněji tak můžete prožívat i to, co nového na Vás čeká a jakou projevenou pozorností podpořit i to, čím se chcete osobně pravidelněji zabývat. Více se můžete soustředit i na to, jaký talent a přirozený dar u dětí podpořit a co pro to také s vyjádřenou radostí udělat. Potěší Vás i to, co jste si upřesnili a v jakém směru je již viditelná jistá pravidelná aktivita, se kterou budete moci počítat a dle toho i něco přizpůsobit. Osamělí Kozorozi se mohou soustředit na to, co je pro ně výzvou a perspektivní vyhlídkou.

Heslo týdne: Pravidelné aktivity

Štastný den: Sobota

Vodnář

Milí Vodnáři, zářijový týden přináší svěží podporu do nových začátků a novou příležitost, která může i nepřímo ovlivnit konkrétní dlouhodobější rodinnou pravidelnost. Velmi pohotově zaregistrujete, kde se vyplatí být mezi prvními a co tím pro sebe i získáte. Je možné, že Vás osloví i možnost být členem spolku či jiného sdružení. Koncem týdne se Luna přehoupne do Vašeho znamení a může Vám svým vlivem i skrze konkrétní činnost posílat zajímavou nabídku či upřímnou pozvánku k tomu, společensky se v něčem angažovat a tím se zajímat o něco, co je i pro Vás nové a obohacující. Týden Vás může vyzývat i ke konkrétní preventivní péči, k lázeňskému pobytu či k pravidelné sportovní aktivitě. Osamělí Vodnáři se mohou o něčem více radit či se zabývat důležitou úřední záležitostí.

Heslo týdne: Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Štastný den: Pátek

Ryby

Milé Ryby, tento týden se může více projevit i to, co je pro Vás zásadní či osudové a v jakém směru na Vás čeká i nový začátek. Luna se o víkendu přehoupne do Vašeho znamení a může Vám již v průběhu týdne signalizovat téma, které si může vyžádat i významnější rozhodnutí či Vás předem upozornit na blížící se změnu, o které sami budete moci rozhodnout. Povšimnout si můžete i toho, na co reagujete citlivěji a jaká oblast zájmu Vás vede k novému poznání. Osamělé Ryby čeká určitá vnitřní sebereflexe a upřesnění si toho, co je pro ně aktuálně důležité a jaká osobní výzva je za tím ukrytá.

Heslo týdne: Vnitřní rozšíření vědomí

Štastný den: Sobota

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA