Týdenní horoskop pro všechna znamení

cara
Info ikona

Beran 

Milí Berani, začátek týdne přináší významnou událost, která se týká pohřbu královny Alžběty II. Spolu s postavením Luny ve vodním znamení Raka ve Vás může vyvolávat zvýšené a zesílené pocity smutku, které Vám mohou i vnitřně sdělovat Váš osobní zármutek, který by měl být postupně propouštěn a to i s ohledem na léčení oblasti Vašeho srdce. Střed týdne a přechod Luny do ohnivého Lva, Vám tak může pomoci prohlédnout, jaký nepřímý vliv na prožívání Vašich emocí a pocitů má někdo z Vašeho blízkého okolí a v jakém směru se tím již nenechat tolik ovlivňovat. Páteční Podzimní rovnodennost navádí k přijmutí toho, co se i Vám případně nelíbí, ale již je to dané. Osamělí Berani mohou zaznamenat svěží odhodlání a odvážný přístup ve věci, kterou chtějí mít v pořádku a již se tím nechtějí zatěžovat.

Heslo týdne: Ohleduplnost vůči srdeční oblasti

Štastný den: Sobota

Býk

Milí Býci, pondělní pohřeb královny Alžběty II. spolu s citlivou Lunou ve vodním znamení Raka ve Vás mohou vyvolávat intenzivnější pocity smutku a tím Vám pomoci zaregistrovat, jaká Vaše osobní záležitost si žádá o vlídnější přístup vůči sobě samé a vůči Vaší srdeční oblasti. Moudrý odkaz tohoto týdne umocní i příznivý vliv Podzimní rovnodennosti, který více zviditelní určitý přirozený poločas a co se tím i pro Vás uzavírá a nabízí se k obnově. Trochu náročnější Novoluní v Panně Vám tak může dát i pomyslné razítko k tomu, prozřít konkrétní nepříjemnou zkušenost a uchopit její potenciál k tomu, v čem si udělat jasno či pořádek. Osamělí Býci mohou být vedeni citlivěji vnímat vnitřní pravdu a již si něco případně přestat nalhávat.

Heslo týdne: Respekt vůči sobě samé

Štastný den: Sobota

Blíženci

Milí Blíženci, pondělní pohřeb královny Alžběty II. a mocný vliv citlivé Luny v Raku může prohlubovat Váš osobní zármutek a nepřímo Vás tím nutit prohlédnout, jakou bolestnou zkušenost druhého si tím i podvědomě přebíráte na sebe samé a zda k tomu máte i tendenci. Střed týdne Vám umožní uvolnit ze sebe zátěž a vlídněji tak začít přistupovat k Vašim srdečním pocitům. Příznivý vliv Podzimní rovnodennosti spolu s nedělním Novoluním v pečlivé Panně Vám umožní ujasnit si Vaše osobní priority a přestat se zatěžovat tím, co nemůžete sami ovlivnit. Osamělí Blíženci naberou vnitřní sebeúctu a přestanou pomáhat tam, kde není znatelná ochota druhého sám si pomoci.

Heslo týdne: Prozření vedoucí ke změně přístupu

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Rak

Milí Raci, z kraje týdne zesílí Vaše prožívání vnitřních pocitů také vliv Luny ve Vašem znamení. Pomoci Vám může zaznamenat, jakou učební lekcí jste si sami prošli a co jste s projevenou elegancí zvládli. Citlivěji můžete reagovat na to, jaká vnitřní moudrost se právě teď ve Vás probouzí a k čemu Vás také vede. Již jste mohli zjistit, jaké Vaše přání či očekávání není možné realizovat a kudy vede cestička. Významná Podzimní rovnodennost podpoří Vaši ochotu ctít vnitřní pravdu a osobní intuitivní vedení. Nedělní Novoluní v pečlivé Panně může otočit bolestnou zkušenost ve Váš prospěch a pomoci Vám na něco již mít osvobozující úhel pohledu. Osamělí Raci mohou zaznamenat, jakou tendenci mají k truchlení a k zármutku a jaký podnět to také může aktivovat.

Heslo týdne: Vnitřní vedení

Štastný den: Čtvrtek

Lev

Milí Lvi, pondělí přináší významnou událost, která ve Vás může zesílit pocity smutku, který ještě umocní i vliv Luny v citlivém znamení Raka. Prohlédnout tím můžete moudrý odkaz těchto dnů a v jakém směru si neubírat radost ze života a povzbudit tím i Vaše tvůrčí nadání. Příznivý vliv Podzimní rovnodennosti Vám umožní zaregistrovat i to, že vše má dvě strany mince a záleží pouze na Vás, čemu dáte přednost. Nedělní Novoluní může otočit Váš úhel pohledu ve věci, která se Vám mohla zdát bolestná a tím Vás osvobodit od toho, za co jste se případně sami kritizovali či vinili. Střed týdne podpoří Vaši vnitřní sílu a dodá i osamělým Lvům příležitost upřesnit si to, na čem jim opravdu záleží a do jaké aktivity je volá jejich srdeční touha a intuice.

Heslo týdne: Vše je tak, jak má být

Štastný den: Sobota

Panna

Milé Panny, týdenní situace mohou být pro Vás více náročné a to i ohledně toho, v jakém směru můžete pociťovat určité pomyslné zastavení. Věci se dějí a není zapotřebí něco uspěchat. Citlivěji můžete vnímat i to, v jakém směru si dáváte něco za vinu, aniž byste přijali spoluúčast okolních vlivů a tím si umožnili zaujmout vlídnější přístup k sobě samé. Podzimní rovnodennost Vás tak může navádět k citlivějšímu přístupu a vědomé práci na tom, kam intenzivněji zaměřujete Vaši pozornost a zda je to nutné. Nedělní Novoluní ve Vašem znamení Vás může navádět i k tomu, přestat se za něco kritizovat a uvolnit tím i určitý sebedestruktivní vnitřní program, který neumožňuje sebeodpuštění. Vesmír Vás chrání a chce Vám to dát v konkrétní oblasti více na vědomí. Osamělé Panny mohou procházet určitou zkouškou a to i v souvislosti s tím, jaké jejich myšlenky se rychle manifestují do každodenního života a jak se naučit je korigovat a vést příznivějším směrem.

Heslo týdne: Vnitřní proměna

Štastný den: Sobota

cara
Info ikona

Váhy

Milé Váhy, co Vás případně tento týden rozhodí, to Vám pomůže uvědomit si určitý poločas, který má i přirozený vývoj a není zapotřebí do něj intenzivněji zasahovat. Navádět Vás to může do krajiny Vašeho srdce a pocitově si tím citlivěji uvědomit vliv duality a v jakém směru je zapotřebí nedávat takovou moc určitému extrému. Podzimní rovnodennost Vám umožní získat nestranný úhel pohledu ve věci, která může být spojena i s tématem Vašich příchozích narozenin a probouzející hlubší vnitřní moudrostí. Neděle nabízí nový začátek, který může umocnit i významné Novoluní v pořádkumilovném znamení Panny. Osamělé Váhy mohou být vedeni k upřímnému respektu a toleranci vůči sobě a své životní cestě.

Heslo týdne: Pochopení určité lekce

Štastný den: Sobota

Štír

Milí Štíři, zářijový týden Vám pomůže bystře prohlédnout dvě strany mince v konkrétní záležitosti a tím Vám dát vědomou svobodnou volbu a to ve věci, která je pro Vás aktuálně důležitá. Jednat se může i o to, kde zvolit trpělivost a v něčem se neukvapit. Období narozenin je před Vámi a něco zásadního Vám může odkrýt příchozí Podzimní rovnodennost a následné nedělní Novoluní v pořádkumiluvné Panně. Co je možné příznivě ovlivnit je součástí Vaší vnitřní proměny, o kterou sami stojíte. Osamělí Štíři mohou mít tendeci pomáhat tam, kde není viditelná ochota uslyšet jejich přirozený dar. Sami se tím mohou něco učit.

Heslo týdne: Moudré rozhodnutí

Štastný den: Sobota

Střelec

Milí Střelci, týden pro Vás může být více náročný a navádět Vás k postupnému propouštění konkrétní minulosti, která je již uzavřená a žádá si o léčivý proces a uzdravení. Nepřímo Vás k tomu může nutit i mocný vliv Podzimní rovnodennosti a v jakém směru začít být sami k sobě vlídnější a laskavější. Pocitově tak můžete být vedeni k tomu, více důvěřovat Vašemu osobnímu vnitřnímu vedení a intuitivním reakcím. Potěšit Vás může i to, co vede k nápravě určité situace a do čeho již nemusíte intenzivněji zasahovat. Víkend více projeví, v jakém směru je kruh uzavřen a za co se přestat vnitřně kritizovat. Nedělní Novoluní nabízí nový úhel pohledu vůči tomu, jaké změně je možné vyjít ve větší lehkosti naproti. Osamělí Střelci prohlédnou, v čem je Vesmír chrání a to i tím, k čemu nejsou aktuálně vhodné podmínky.

Heslo týdne: Podzimní rovnodennost

Štastný den: Čtvrtek

cara
Info ikona

Kozoroh

Milí Kozorozi, vítá Vás v určitém směru týden, který Vám nabídne dar k obohacení vnitřní moudrosti. Příchozí Podzimní rovnodennost spolu s mocným Novoluním v zemské Panně Vám umožní dát něco do pořádku v osobním přístupu vůči vnímání kontrastu duality, které vytváří hlavně kolektivní vědomí. Citlivěji tak můžete reagovat na to, co je a není Vaší vnitřní podstatou a pravdou, a v jakém směru je zapotřebí respektovat a ctít vedení Vašeho srdce a za něco se přestat vnitřně kritizovat a netlumit tím případně i vnitřní oheň Bohyně. Jednat se může i o maličkost, která však může otevřít další potenciál Vaší osobní tvorby. Osamělí Kozorozi mohou zaznamenávat zajímavé shody okolností, které jim přiblíží i to, čemu intenzivněji dávají pozornost a co je to také učí.

Heslo týdne: Vlídnost vůči sobě

Štastný den: Pátek

Vodnář

Milí Vodnáři, pondělní významná událost spojená s pohřbem královny Alžběty II. spolu s citlivou Lunou ve vodním znamení Raka ve Vás může vyvolávat pocity zármutku, který jste mohli i podvědomě v sobě potlačovat. Následující dny Vám tak mohou pomoci zaznamenat, jaké starosti druhých Vás i pocitově více ovlivňují a v jakém směru začít chránit Vaši srdeční oblast a postupně propouštět emoce, které sami nechcete prožívat. Páteční Podzimní rovnodennost Vám tak může předat klíč k umožnění si upřednostnění toho, co je Vaší osobní prioritou a to i ohledně upřesnění si Vašich osobních hranic. Nedělní mocné Novoluní v pečlivé Panně Vás může provokovat k odvážnému kroku a ke změně konkrétního přístupu vůči tomu, v čem si sami chcete udělat pořádek a jasno. Osamělí Vodnáři mohou být vedeni k tomu, přijmout aktuální situaci, která se jim nemusí líbit, ale je součástí určitého vývoje.

Heslo týdne: Jasné úmysly

Štastný den: Sobota

Ryby

Milé Ryby, pondělní vliv Luny v Raku může i nepřímými zaznamenanými podněty a významnou událostí ve světe, ve Vás vyvolávat pocity smutku či truchlení. Navádět Vás to však může i k tomu, začít si více vážit sami sebe a otevřít se tím vlídnému zacházení s Vaší srdeční oblastí. Příznivý vliv Podzimní rovnodennosti Vám nabídne příležitost uzavřít pomyslný bludný kruh a tím se osvobodit od tendence cítit se za něco vinni či jinak prohlédnout plíživý nepříznivý sebedestruktivní program. Trochu náročnější nedělní Novoluní v zemském znamení Panny Vám může předat svěží důvod k tomu, v něčem si udělat pořádek a odvážně tomu jít naproti. Osamělé Ryby v sobě aktivují nový záměr a vydají se tam, kde se jim více líbí a samotné je to volá.

Heslo týdne: Vzlétnout jako Fénix z popela

Štastný den: Neděle