Jak zkrotit slona aneb Vyzrajte na prokrastinaci

Pokud sem tam odložíte dodělání úkolu na ráno nebo přeložíte nepříjemnou schůzku na později, jste ještě v normě. Pokud ale trvale hrnete úkoly před sebou, místo nich se věnujete nicnedělání v nejrůznějších formách a do důležitých věcí se pouštíte s odporem až ve chvíli, kterou můžeme označit jako ‚pět minut po dvanácté‘, pak vám nejspíš váš sklon k prokrastinaci pěkně komplikuje život. Analýzu příčin a možných řešení problému prokrastinace předkládá ve své srozumitelně a čtivě psané knize Konec prokrastinace Petr Ludwig. Vychází z celé řady starších i novějších výzkumů a knih, ze kterých sestavil uživatelkou příručku pro každého.

Umět si poručit
Podle Petra Ludwiga je hned po motivaci druhá nejdůležitější akceschopnost, tedy dovednost přemluvit naše tělo konat zamýšlené akce. „Její základ spočívá v takzvané seberegulaci, dovednosti překonávat naše negativní emoce způsobující averzi k plnění úkolů. Další její důležitou součástí je zvládání rozhodovací paralýzy. Poslední složkou akceschopnosti je koncept označovaný jako hrdinství, který vychází z umění opouštět svou komfortní zónu.“
Jak tedy akceschopnost zvýšit? Podle Ludwiga je třeba hledat odpověď v historii a struktuře lidského mozku, ve kterém se nacházejí složky odpovědné za racionálno, emoce a instinkty.  

Kdo koho ovládá?
Člověk se podle jeho teorie dá obrazně řečeno rozdělit na dva nezávislé tvory – slona a jezdce, který zvíře řídí. Slon symbolizuje naše emoce, jezdec racionální stránku. A právě souhra velkého slona a malého, ale chytřejšího jezdce je při akceschopnosti klíčová. V procesu ovládání slona jezdec potřebuje spoustu energie neboli „kognitivního zdroje“, který se ale postupně vyčerpává a je potřeba ho obnovovat. Pod složitým názvem „kognitivní zdroj“ se skrývá opravdu relativně snadné obnovování zdrojů energie – v praxi to znamená například několikrát během dne si při práci vydechnout, udělat si přestávku (třeba s vypnutým telefonem), napít se, projít se, protáhnout… Takže jakkoli to může znít paradoxně, cílený odpočinek je při práci také velmi důležitý.

Další cesty k umění zvládnout prokrastinaci se dočtete v knize Konec prokrastinace (http://www.konec-prokrastinace.cz/kniha/).