Sahasrára, korunní čakra. Jaká je její role a jak ji harmonizovat?

Sahasrára čakra, centrum moudrosti a pocitu sounáležitosti

Sahasrára čakra se nachází na samém vrcholu hlavy a je místem, kde se potkávají energie všech čaker ležících níže. Představuje místo, kudy k nám proudí kosmické vědomí a božská moudrost a ze kterého vychází pocit sounáležitosti a duchovního napojení. Sahasrára v sanskrtu znamená „tisíc“, protože symbolem korunní čakry je lotosový květ s tisíci okvětními lístky. Ty reprezentují různé aspekty našich životů – emoce, myšlenky, činy a teprve pokud se nám podaří je všechny otevřít, dosáhneme jednoty těla, mysli a ducha. Barva, jež je spojená se sedmou, temenní čakrou, je fialová, představující čistotu, spiritualitu a osvícení. Mantrou je táhlé Aum, což je dle jógínské teorie zvuk přítomný ve vesmíru, který můžeme slyšet, pokud je naše mysl absolutně klidná.

Pokud je naše korunní čakra otevřená a v harmonii, těšíme se z pozitivního vidění světa. Cítíme vděčnost, soucit a dokážeme přijímat sebe i všechny a všechno okolo nás takové, jaké ve skutečnosti jsou. Naše mysl je čistá, dokážeme vnímat své životní role, naslouchat naší intuici a oddat se víře ve vyšší smysl, který věci mají. Nedokážeme už sami sebe vnímat jako samostatné jednotky, ale chápeme svou existenci jako součást univerza.

Mohlo by se vám líbit

Ajna čakra, naše třetí oko. Jaká je její role a jak ji harmonizovat?

Čakry, jak je popisuje buddhistické, hinduistické a další východní učení, jsou body v našem těle, ve kterých se soustředí naše energie. Jsou-li v rovnováze a tedy fungují-li správně, můžeme se těšit z fyzického i duševního zdraví a jsme schopni používat naši mysl na nejvyšší možné úrovni. Se stoupající popularitou těchto učení v západní společnosti se čím dál častěji můžeme setkat s termíny, které s nimi souvisejí. Dnes bude řeč o našem třetím oku, tedy šesté, Ajna čakře.
elle.cz

Problémy spojené se sedmou čakrou

Zatímco otevřená Sahasrára nám dává pocit, že jsme spojeni s matkou Zemí, ostatními živými bytostmi a vesmírem celkově, její blokáda má za následek pocit osamělosti, izolovanosti, odpojenosti a pochybnosti o smyslu našeho života. Obvyklé jsou problémy se spánkem, a to v podobě insomnie nebo naopak hypersomnie. Protože je tato čakra úzce spojena s inspirací, jasnozřivostí a mystickým věděním, můžeme pociťovat paralýzu v těchto oblastech. Pociťujeme deprese, únavu, zmatek. Na úrovni fyzického těla nás může trápit světloplachost a migrény, a protože je Sahasrára přímo spojená s hypofýzou, hypotalamem a epifýzou, projevuje se její disbalance nefunkčním endokrinním systémem, který řídí všechny procesy v našem těle.

Jak si pomoci

Podle východních učení se tato čakra plně rozvíjí až mezi 42. a 49. rokem života, a to jen v případě, že jsou všechny čakry, které ji předcházejí (kořenová, sakrální, solar-plexus, srdeční, krční a čelní), otevřené a v harmonii, neboť korunní čakra je až posledním dílkem naší energetické skládačky. Jako vždy, nejlépe nám poslouží cvičení jógy (zejména pozice lotosu, velblouda, králíka či mrtvoly), dechová cvičení (pranajama) a meditace. Z krystalů můžeme sáhnout po ametystu, křišťálu, selenitu, labradoritu, měsíčním kameni či vltavínu, jež vibrují na potřebné energetické úrovni. Léčivý je také kontakt s přírodou, zejména vodou, kde můžeme prohlubovat náš pocit sounáležitosti.

Závěrem

Každá čakra představuje jakousi úroveň chápání nás samotných i světa okolo nás a vede nás k zamyšlení a lepšímu porozumění našeho nitra. Práce na harmonizaci čaker přináší do naší mysli rovnováhu a mír a má pozitivní dopad na naše zdraví, tělesné i duševní, a na zvládání našich emocí. Otevření sedmé, korunní čakry pak s sebou přináší blažený pocit dovršení a sounáležitosti. Je třeba myslet na to, že může být těžké si tento pocit dlouhodobě udržet, je dobré jej prožít a radovat se z něj, dokud trvá, a pokud pomine, klidně se vrátit k práci na nižších čakrách.

Mohlo by se vám líbit

Krční čakra nebo také Visuddha, centrum naší komunikace

Krční čakra, známá také jako Visuddha, je spojnicí mezi rozumem a pocity. Její nerovnováha může vést k duševním i fyzickým obtížím. Prozkoumejte její význam, problémy spojené s touto čakrou a způsoby, jak ji harmonizovat.
elle.cz

Zdroj: netmeds.com, arhantayoga.com, anahana.com, bettersleep.com, yogajournal.com