Anatomie vděku: Buďte vděční, změní vám to život

Pro lidi je přirozenější a snadnější se soustředit na to negativní spíš než na to pozitivní. Hledejte za tímto zlozvykem evoluci. Být na pozoru a identifikovat negativní situaci jako nebezpečnou umožnilo lidem přežít a dál se rozmnožovat. Tudíž je v nás geneticky zakódovaná jakási „paranoia“ a negativní hodnocení životních situací. Pokud si tedy někdy vyčítáte pesimismus, nedělejte to. Není to vaše chyba, je to lidská přirozenost. Zároveň se s tím však nemusíte spokojit, protože na pozitivním nastavení mysli se dá relativně snadno pracovat. Když svou pozornost obrátíte na to, co se daří, uvědomíte si, co vše by se dařit nemuselo. A právě tady sehrává svou roli vděk.

6 wellness praktik, které zlepší váš každodenní život

elle.cz

Podstata vděčnosti

Vděčnost není jen o tom, že řekneme zdvořilé "děkuji" nebo uznáme samozřejmost; je to hluboké ocenění přítomného okamžiku, lidí v našem životě a příležitostí, které se nám naskytnou. Jde o rozpoznání štěstí uprostřed chaosu, o nalezení krásy v obyčejných věcech a o uznání laskavostí – velkých i malých –, které obohacují nás i náš život. Výzkumy napříč psychologickými a neurologickými oblastmi neustále zdůrazňují významný vliv vděčnosti na duševní a emocionální pohodu. Studie naznačují, že jedinci, kteří se pravidelně věnují vděčnosti, zažívají nižší míru stresu, větší štěstí, mentální odolnost a zdravější vztahy. Je to téměř jako mentální resetovací tlačítko, které překalibruje naše zaměření z toho, čeho se nám nedostává, na to, čeho máme dostatek.

6 praktik duševní hygieny: Jak důležitá je v každodenním životě?

elle.cz

Pět způsobů, jak pěstovat vděčnost

Veďte si deník

Věnujte každý den několik chvil tomu, abyste si zapsali věci, za které jste vděční. Zamyslete se nad zážitky, lidmi nebo okamžiky, které vám přinesly radost, klid nebo útěchu. Tento jednoduchý akt rozvíjí všímavost a pomáhá rozpoznat pozitivní aspekty života. Když tak učiníte ráno, váš mozek si to zapamatuje a nic vás v daný den tak snadno nerozhodí.

Vyjádřete vděčnost blízkým

Vyjádřete svou vděčnost verbálně. Řekněte někomu, že si ho vážíte, napište upřímný vzkaz nebo prostě častěji říkejte (ale upřímné!) "děkuji". Nejenže to posílí vaše vztahy a uděláte tím službu sami sobě, uděláte i upřímnou radost příjemci díků. A to je na tom to nejkrásnější.

Čtyři návyky, které vám zaručí pocit štěstí

elle.cz

Pozorné cvičení

Věnujte se mindfulnessnebo meditačním cvičením zaměřeným na vděčnost. Zaměřte své myšlenky na vděčnost za přítomný okamžik, pocity, dech a propojení s okolním světem.

Změňte perspektivu 

Trénujte svou mysl na hledání pozitiv. V náročných situacích se snažte aktivně hledat ponaučení nebo příležitosti k růstu. I uprostřed obtíží se často najde něco, za co můžete být vděční – naučená lekce, objevená vnitřní síla nebo získaná podpora. Ano, někdy je to těžké, někdy je to i nemožné. Přesto jen pouhý fakt, že můžeme říct, jak se cítíme, co si myslíme a máme ta nejzákladnější lidská práva, která nejsou v tomto světe vůbec žádnou samozřejmostí, je důvod k srdečnému úsměvu a hlubokému vděku.

Laskavost k druhým 

Být laskaví ke svému okolí by mělo být ve světě plném nenávisti a válčení na prvním místě životních priorit. Tím, že pomůžete někomu v nouzi, věnujete se dobrovolnictví nebo prostě nabídnete naslouchající ucho, si zároveň někdy lépe uvědomíte své štěstí. Mnohdy stačí k úsměvu a pocitu vděčnosti to, že vykouzlíte úsměv na tváři druhým.

Monk mode: Nová metoda úspěchu a nevyčerpatelné energie

elle.cz

Vděčnost jako životní styl

Pravá podstata vděčnosti spočívá v tom, že se z ní stane životní styl. Jde o to pěstovat si vděčný postoj, a to nejen když se daří, ale zejména v těch nejtěžších chvílích. Pěstování vděku není o popírání těžkostí, ale o nalezení odolnosti a síly uprostřed nich. Ve světě, který se často upíná na to, co mu chybí, slouží praktikování vděčnosti jako maják naděje, který nás vede k naplněnějšímu a spokojenějšímu životu. Jak jednou řekla autorka Melody Beattie: „Vděčnost dává smysl naší minulosti, přináší klid pro dnešek a vytváří vizi pro zítřek.“

Díky těmto 4 varovným signálu zjistíte, zda jste ve stresu

elle.cz

Zdroj: Mindful, HelpGuide.org