Lovehacks aneb metody, které vám mohou zachránit vztah

 

Schindlerův seznam

Vytvořte si společný seznam priorit, které chcete ve vztahu promítat. Přemýšlejte o tomto seznamu jako o příručce, jak udržet na obou stranách vše srovnané. Vyberte si tři až pět nejdůležitějších bodů, na které se chcete zaměřit. Vyberte si obvyklé věci, které jsou v souladu s vašimi hodnotami, učiňte slib, že budete dodržovat to, co sami dodržovat chcete. Položky v jakési ‚‚vztahové ústavě‘‘ se mohou týkat čehokoliv – sexu, loajality, peněz, rodiny nebo disciplíny. Ať už je pro vás, coby dvojici, důležité cokoliv, hlavně se na to zaměřte a snažte se to rozchodit.

Comeback

Jakmile jsme v dlouhodobém vztahu, je snadné upadnout do zapomnění a třeba i zapomenout, co nás drží pohromadě. Proto pároví terapeuti navrhují připomenout a implementovat to, co jste dělali na začátku vztahu. Lidé jsou na začátku často otevření a nadšení. Jak vztah pokračuje, vydávají se po úzké cestě, do určité míry se změní a ztratí spojení. Vraťte se do dob, kdy jste si navzájem skládali komplimenty, oblékali se jeden pro druhého a dělali něco nového a zábavného. 

Hádka zvenku

V experimentu se manželských párů v Chicagu terapeuti v průběhu dvou let pravidelně ptali na otázky, které se týkaly jejich manželství. Během prvního roku spokojenost s manželstvím klesala. Na začátku druhého roku byly některé páry instruovány, aby zkusily něco nového, když se z nenadání ocitnou v hádce: „Přemýšlejte o nesouhlasu se svým partnerem z pohledu neutrální třetí strany, která chce pro všechny zúčastněné to nejlepší; člověk, který vidí věci z neutrálního úhlu pohledu.“ Tohle sice malé, ale efektivní cvičení poskytlo nevídaná data. Během dalšího roku zůstala manželská spokojenost u těchto párů stabilnější, zatímco v kontrolní skupině, která nebyla instruována, aby zaujala perspektivu třetí strany, nadále klesala.

Kamarádi nad zlato: Aneb silná moc přátelství

elle.cz

Díky za každé nové ráno

Jednou týdně si zapište pár věcí, které váš partner udělal coby investici do vztahu. Takový pokyn ostatně dostali i účastníci tohoto experimentu. Zbytek byl veden, aby uvedli seznam věcí, které sami udělali pro zlepšení partnerské každodennosti. Ti, kteří se poplácali po zádech, se následně cítili o něco více oddaní vztahu, ale ti, kteří psali o příspěvcích svých partnerů, se cítili výrazně angažovanější – a také (ne)překvapivě mnohem vděčnější.

Přátele - čtvrtka vztahu

Každý potřebuje mít přátele. Avšak je důležité, aby tito lidé podporovali a respektovali váš vztah. Mějte blízko k těm, kteří se zdají mít v srdci váš nejlepší zájem a věnujte zvýšenou pozornost těm, kteří mohou mít skrytou, do jisté míry toxickou, agendu. Dávejte si pozor na každého, kdo vás nutí lhát nebo před partnerem skrývat věci.

Nevěra

elle.cz