Anatomie nevěry: Podvádíme, protože můžeme?

Nevěra je tabu, o kterém lidé nechtějí mluvit. Je s ní spojeno mnoho stigmat ze strany podvedeného, jako třeba pocit vlastního selhání nebo nedostatečné atraktivity. Ať už jsou vaše pocity po odhalení nevěry jakékoliv, všem podvedeným ihned vyvstává v hlavě otázka: „Proč?” Důvodů pro nevěru může být mnoho, ale hlavní je, že každá naplňuje jinou potřebu. I když vám její objasnění nejspíš nepřinese úlevu, pořád to bude první krůček vedoucí ze slepé uličky, ve které se cítíte být uvězněni. Analýza typu nevěry vám také pomůže přijmout rozhodnutí o tom, zda vztah ukončit, nebo jej uzdravit a začít nanovo.  

Koncept starý jako lidstvo samo

Každý pár má hranice nevěry nastavené jinak. Někdo netoleruje ani flirtování s cizí ženou na večírku, pro jiné se nevěra počítá pouze v případě, kdy jsou ve hře city. Pro většinu lidí se však jedná o navázání intimních vztahů s jinou atraktivní osobou, tj. porušení monogamních závazků vůči svému partnerovi.

 

Čím více je člověk do svého partnera zamilovaný, tím větší pocit viny zažije v důsledku své nevěry.

 

Oportunistická nevěra

K tomuto typu nevěry dochází i ze strany sebevíc zamilovaného partnera, který podlehne nárazové sexuální touze po někom jiném. Většinou se jedná o situační okolnosti, často pod vlivem alkoholu nebo drog – na večírku nebo dovolené. V tomto případě se nejedná o žádný předem promyšlený akt, který je nutně řízen nespokojeností ve vztahu, ale „pouze” o shodu okolností a vznik příležitosti. Čím více je člověk do svého partnera zamilovaný, tím větší bude pocit jeho viny. Tento pocit má však tendenci v delší perspektivě mizet, jelikož s časem klesá i pravděpodobnost odhalení nevěry.  

Udělal jsem to „z povinnosti”!

Tento druh nevěry se zdá být na první pohled velmi zvláštní – je totiž založen na strachu z odmítnutí, které daná osoba vyvolá odporem k sexu. Partneři mohou být zamilovaní a mohou jednat zcela v kontradikci se svými vlastními pocity. Jejich strach z následného odmítnutí je však silnější než oddanost drahé polovičce. Velmi dobrým příkladem je nevěra se svým nadřízeným, k níž se žena, ale mnohdy i muž, uchýlí takzvaně pod nátlakem – například kvůli propuštění ze zaměstnání. Dalším příkladem může být i to, kdy se submisivní partner poddá více dominantní a naléhající osobě. Zde však hraje roli i element oportunismu.  

Jen taková malá nevinná aféra...

Tohoto druhu nevěry se dopouští lidé, kteří mají nedostatečně silné citové vazby ke své polovičce. Partneři mohou být sice oddaní vztahu a jeho fungování, ale touží po romantickém a intimním spojení s někým jiným. V této situaci se aktér ve skutečnosti dopouští nevěry na dvou frontách – jak s partnerem či partnerkou, tak i s milencem či milenkou. Mnohdy nechce zpřetrhat své manželské vztahy a opustit rodinu, jelikož potřebuje stabilitu. Zároveň také není připraven budovat nový vztah s milenkou, a proto zůstává na pomezí. V některých případech nevěrník opustí svůj vztah kvůli osobě, se kterou partnera podvádí. Dochází k tomu však většinou v případech, kdy je primární partnerský vztah či manželství velmi nestabilní.

 

 

Jak zvládnout nevěru? A zachránit vztah

elle.cz

 

Klasický milostný trojúhelník

Jak již název napovídá, jedná se o nevěru ze strany partnerů, kteří nejsou zcela oddaní monogamii. Jsou přesvědčeni, že je možné zažívat skutečnou lásku a sdílet intimitu s několika různými lidmi současně. Ke svému stálému partnerovi cítí romantické připoutání, k druhému partnerovi zase čistý chtíč. Tento druh vášnivé přitažlivosti je poháněn hormonem zvaným dopamin, který má tendenci vyprchávat po 18 až 36 měsících. Nehledě na to, že jsou někteří jedinci neformální bigamie opravdu schopni, jejich partneři to nemusí cítí stejně. To může se vztazích vyvolávat pocity úzkosti a stresu. Podvedené osoby se často snaží tyto nevěry tolerovat ve snaze nevyvolávat konflikt a udržet si partnera. V dlouhé perspektivě je však tento milostný trojúhelník neudržitelný.  

Nevěra ze zoufalství

Této nevěry se dopouští především ti, kteří se ve vztahu cítí uvězněni, ke své polovičce už necítí téměř žádné city, připoutanost ani sexuální touhu. Nevěrníci nechtějí ukončit vztah a připustit si vlastní selhání, a proto zůstávají v nešťastném svazku. Své potřeby si pak pochopitelně naplňují někde jinde. Tato situace může nastat ve vztahu u jednoho, ale i u obou partnerů – podvádějí se pak oba vzájemně a své chování si ospravedlňují nesplněnými touhami, kterých se jim jinak nedostává. Důvodem může být manželská krize, která vyvolala ztrátu oddanosti či intimní důvěry mezi partnery. Ta způsobila vznik nenaplněných tužeb v intimním životě a následně nedostatek fyzického kontaktu.  

A co bude dál?

Ve chvíli, kdy pomine fáze šoku, stanete před důležitým rozhodnutím – zda vztah ukončit, nebo jej zachránit. V první řadě je potřeba zmínit, že mnoho manželství a partnerských vztahů nevěru přežilo. Zda se bude jednat i o váš případ, závisí na tom, jestli jste schopni nevěru odpustit, a také kolik úsilí jste vy i partner ochotni vynaložit pro posílení či obnovení vašeho závazku. V této chvíli je však podstatné analyzovat, o jaký druh nevěry se jednalo a proč k ní došlo. Byť romantická aféra může působit jako silnější úder pod pás, neznamená to, že se bude opakovat. Na druhou stranu oportunista vás může podvádět opakovaně, nehledě na to, kolikrát bude jeho nevěra odhalena. Dialog je v této fázi klíčový a vyžaduje upřímnost, trpělivost a zodpovědnost. Musíte si oba uvědomit, co od svého partnera očekáváte. A zda jste oba ochotni vynaložit úsilí pro záchranu vašeho vztahu.