Čísla ovládají naše životy. Jaké je to vaše osudové?

V současném světě opět začínáme chápat, že naše bytí není pouze o biologickém těle, ale jsme otevřeným energetickým systém, propojeným se vším živým i neživým. I proto se vracíme zpět k prazákladním vědám jako je astrologie, matematika nebo fyzika – v současnosti je středem zájmu kvantová fyzika. Znovu se učíme porozumět propojení hmotného a nehmotného těla. Numerologie je jedním z nástrojů k odkrytí těchto nefyzických tajemství naší osobnosti.

Na skok do minulosti

Ačkoliv první zmínku o numerologii najdeme až na počátku 20. století, své kořeny má zasazené mnohem hlouběji v minulosti. Je tu s námi už po staletí napříč rozličnými kulturami. Nejstarší záznamy tohoto (ne)matematického systému patří starověkým společnostem, především Egyptu a Babylonu, ale také Číně, Řecku nebo třeba Japonsku. Kdo stál za jejím vznikem jasné není, ale numerologie si přesto našla svého "metodického" otce, jímž není nikdo jiný než Pythagoras.

Numerologie a osudová čísla: Matematika, kterou si zamilujete!

elle.cz

O Pythagorovi

O životě tohoto proslulého řeckého matematika a filozofa se vedou polemiky, podobně jako u dalších soudobých učenců. My ho dnes známe především díky větě, která nás za mlada trápila ve školních lavicích. Jeho odkaz ale sahá daleko dál. Pomyslný průsečík jeho lásky k matematice a filozofii si našel právě v numerologii. A přestože mu nemůžeme připsat vznik numerologie jako takové, stojí za jednou z jejích metodologií, a to dokonce tou (minimálně v současném západním světě) nejhojněji používanou.

Numerologických systémů je hned několik (proslulý je například systém Kabala nebo prapůvodní chaldejský systém), některé jsou složitější a jiné naopak vhodnější pro začátečníky. Pokud se chcete do světa čísel ponořit, ale nejste s ním zatím blíže obeznámeni, doporučuje se začít právě u Pythagora, jehož metody výpočtů jsou takzvaně beginner friendly.

Srpnové novoluní podle numerologie: Pobavíte se a možná potkáte lásku

elle.cz

Vibrace a jejich vyčíslení

Pythagoras věřil, že vše hmatatelné i nehmatatelné lze vyjádřit čísly. Každé číslo od 1 do 9 disponuje energetickou vibrací na individuální frekvenci a zároveň je spojeno s planetární energií i určitými povahovými rysy.My také vibrujeme – každý jinak, každý jedinečně. Pythagoras se pomocí data narození a křestního jména snaží tuto individualitu pojmenovat a systematizovat, a to právě skrze čísla. Snaží se do jisté míry pracovat s budoucností, analyzovat životní cestu, uvést životní situace do souvislostí a pracovat i s kompatibilitou mezi dvěma lidmi.

Pythagorův systém je specifický mimo jiné tím, že číselnou hodnotu přiřadil i písmenům. Písmena jsou očíslovaná dle abecedního pořádku, ale mějte na paměti, že se bavíme pouze o číslech jednociferných. Jakmile tedy dojdete k číslu devět, vracíte se zpět na jedničku. S tím se pak pracuje při procesu výpočtů. Pythagoras pracoval se šesti čísly, které tvoří váš numerologický portrét. Tři se počítají podle data narození a tři podle křestního jména. Za to nejdůležitější se pokládá číslo životní cesty. Pojďme si jej společně vypočítat.

Životní počty, numerologie a tajemná moc čísel

elle.cz

Vypočítejte si číslo své životní cesty

Výpočet je doopravdy jednoduchý. Postupně si sečtěte všechny jednotlivé číslice vašeho data narození a pokud vám vyjde dvojciferné číslo, opět jej redukujte součtem čísel na jednociferné. Pokud bychom pracovali například s datem 15.7. 1990, vyšlo by nám číslo 6,7 a 19. U čísla 19 bychom sečetli jednotlivé cifry a redukovali jej na číslo 10. To následně redukujeme na jedničku. Posléze všechna čísla sečteme a vyjde nám číslo 14. A jste u konce! Výsledná jednociferná suma (v našem případě číslo 5) je číslo vaší životní cesty, tedy hodnota, která určuje váš základní energetický směr a povahu vašeho života.

Numerologie je všude

Numerologie je v současnosti využívána v těch nejrůznějších aspektech našich životů. Poskytuje vhled do vztahů a pomáhá při rozhodování v osobním i profesionálním životě. V oblasti kariéry nabízí návod k volbě vhodné cesty či strategie. Hraje roli v designu a umělecké tvorbě, kde pomáhá vyjádřit správnou energii a estetiku. Její hlavní role však spočívá v sebepoznání a hledání odpovědí na otázky o vesmíru i sobě samých.

Horoskop od 14. srpna: Lvi dožene minulost, Panny mají být trpělivé

elle.cz

Zdroj: astrology.com, divinityworld.com, ganeshaspeaks.com