Přejít k hlavnímu obsahu

Velký dubnový horoskop pro každé znamení: Koho čeká loučení?

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Každý člověk někdy potřebuje podat pomocnou ruku, přestože ne každý je ochoten to přiznat. Mnoho lidí – a v současné době stále více žen – je přesvědčeno o tom, že požádat o pomoc znamená přiznat svou slabost. Jde ovšem o mylný předpoklad; lidé jsou tvorové společenští, naprogramovaní pro život v páru, rodině či komunitě. Sdílení radostí i starostí je přirozené a lidské, zároveň i prospěšné a ulevující. Prosba o pomoc, stejně jako nabídka pomocné ruky druhému je (měla by být) běžnou součástí našich dnů. Nyní nastává čas rozpoznat, kde vám pomalu docházejí síly, a najít řešení. Zároveň se zkuste zaměřit na ostatní; není ve vaší blízkosti někdo, komu můžete naopak pomoci vy?

  • k zamyšlení:

Pomoc druhému – je-li v našich silách a možnostech – by měla být nezištná a samozřejmá. Zároveň však ne za každou cenu, vůle musí být vždy oboustranná.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Abychom mohli překročit neúspěch nebo jen pokračovali v započaté cestě, udrželi si lehký krok a odhodlání, je třeba nechat minulost za sebou. Ať už měla jakoukoli podobu, jednoho dne je nutné odpoutat se od ní, protože události, které se staly, by neměly být tím, co nás celoživotně tíží. Z minulosti je třeba se poučit, ale po nějaké době získat nadhled a neulpívat v tom, co už nelze změnit. Právě teď nastává čas vhodný k tomu, abyste se osvobodila od tíhy starých záležitostí, odepnula pomyslnou kouli u nohy a s nadějí a vírou v dobré a lepší dny kráčela dál.

k zamyšlení:

Čekání na nejvhodnější okamžik vůbec nemusí přijít. Pochybnosti, které zaplavují mysl snad každého člověka, se mohou stát celoživotní brzdou a důvodem, proč plánované kroky nakonec nikdy neuskutečníme. Proto je občas dobré zapomenout na slůvka a kdyby, a prostě vykročit.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Pocit sounáležitosti s ostatními, jednota s okolím a vzájemná interakce jsou tím, co utváří lidský život. Každý člověk bez výjimky potřebuje čas od času sociální kontakt a lidskou blízkost. Přesto je nutné zachovat si tvář a integritu, abychom zůstali silní bez ohledu na aktuální podmínky. Duben vám v tomto směru přináší nové výzvy. Nadcházející týdny prověří, nakolik jste schopná stát sama za sebou, aniž byste se dostala do konfliktu s těmi, kteří váš názor nesdílí. Soustřeďte se na vztahy kolem sebe a zbavte se předsudků, že pro to, abyste mohla s lidmi dobře vycházet, musíte sdílet také jejich názory.

k zamyšlení:

Současná společnost je rozdělena, někdy bohužel i v rámci nejtěsnějších svazků – rodiny. Vzájemná tolerance a ochota přijmout, že druhý s námi nemusí nutně souhlasit, a přesto nás může milovat, je mnohdy tím, co nám brání cítit se šťastní.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Žijeme v době globalizace, kdy i nejodlehlejší místa světa mohou být v jistém smyslu blízká. Můžeme cestovat za hranice, létat vzduchem a zdolávat vzdálenosti, které byly pro naše předky nepředstavitelné… Přesto k sobě míváme často mnohem dál, než měly předchozích generace.  Víme, jak žijí lidé na druhém konci světa, ale neznáme své sousedy. Trápí nás útrapy cizích, které nám zprostředkovává televize, ale nevíme nic o tom, co rmoutí naše nejbližší. Zamyslete se nad tím a buďte k sobě pravdiví. K čemu je vám zpráva o neštěstí na druhém konci světa, když vám uniká trápení nejbližších? Obraťte se ke své rodině a buďte si vzájemně oporou.

  • k zamyšlení:

S nástupem e-mailů, textových zpráv a řady sociálních sítí jsou naše vztahy ve stále vyšší míře určovány virtuální interakcí. Ta však může do značné míry deformovat i nahrazovat realitu, protože my i druzí máme možnost vybrat si z řady nejrůznějších identit. Otázkou zůstává, zda známe svou vlastní, skutečnou.

Mohlo by se vám líbit

Šest nevšedních horoskopů pro znamení Berana

Šest netradičních horoskopů pro ty, kteří se chtějí dozvědět, co jim osud uchystal podle romské, perské, indické či egyptské tradice.
elle.cz

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Otupující rutina každodenního života, bezmyšlenkovitě se opakující činnosti, věci bez zdánlivě hlubšího smyslu… Všednost a jednotvárnost může být pro některé z nás uklidňující, protože právě tam cítíme jistotu. Pro jiné ovšem šedivá monotónnost dnů představuje vnitřní vězení, uvíznutí a duševní klaustrofobii. Proto tak rádi unikáme do snů, abychom alespoň tam prožili to, co v běžném životě postrádáme. Snění by mělo být nedílnou součástí života, pouze to však k dosažení cíle nestačí. Nyní přichází správný čas, abyste se probudila ze svého snu a začala jej realizovat. Udělejte to nejdůležitější: první krok.

  • k zamyšlení:

Říká se, že myšlenka tvoří. Do značné míry je to pravda, ale jen myšlení nestačí. Cesta k cíli vede přes aktivitu a dílčí, postupné kroky. Můžeme si správně přát a přání v duchu šikovně formulovat, ale pokud nepřidáme ruku k dílu, samo od sebe se nic nestane.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Láska je věčné téma. Je nám motivací i živnou půdou, inspiruje nás a pohání. Dává smysl našim dnům, a pokud ji necítíme, podobá se náš život prázdné místnosti. Máme-li však skutečně milovat a být milováni, musí být láska dávána a opětována bez podmínek; pak teprve jde o lásku v její ryzí podobě. Jenomže pro člověka bývá někdy těžké neočekávat a zůstávat nad věcí… Občas sami sebe uzamykáme do cely, kterou si utvoříme z představ, a na nich pak lpíme. Máme konkrétní představu o tom, jak by věci měly být. S očekáváním v souvislosti láskou budete v dubnu konfrontována i vy. Situace, která nastane, ukáže, jak zavádějící mohou někdy naše představy být. Uvolněte se, dýchejte zhluboka a navraťte lehkost tam, odkud se vytratila.

K zamyšlení:

Skutečně někoho milovat znamená zcela se vzdát veškerého očekávání a přijmout i ctít jeho osobnost se vším, co ji utvářelo a tvoří.  

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Součástí našich životů jsou neustálá loučení s lidmi, místy i věcmi. Některá činíme s lehkostí a mnohdy i rádi, jiná nám způsobují dočasnou lítost, nebo dokonce bolest. Loučení je ale nezbytné a pro náš vývoj klíčové. Stejně jako pták jednou opustí své hnízdo, i my potřebujeme jednoho dne dát sbohem jistotám dětství a pohodlí bezstarostného života. Péče, kterou nám dosud poskytovali rodiče, se musíme vzdát, abychom zjistili, kým jsme a kam směřujeme. Konfrontace s těmito tématy vás v dubnu nemine. Definujte, co pro vás znamená zázemí, a nakolik se váš současný život liší od toho, o jakém jste jako dítě snila. Jak daleko jste od svých snů?   

  • k zamyšlení

Strach z loučení je lidský, nikoli však nutný. Rozloučení je prvním krokem k tomu, abychom se opět mohli setkat. A nové setkání – po chvílích, letech, nebo i celých životech – je jistotou pro ty, kdo jsou skutečnými přáteli.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Život se někdy podobá jízdě na horské dráze s tím rozdílem, že jsme do ní nenasedli dobrovolně, přesněji řečeno vědomě. Ale přestože se nám občas točí hlava a houpá žaludek, jde po všech stránkách o mimořádný zážitek. Vaše jízda se ale právě teď zklidňuje. Zkouška, ať už v jakémkoli smyslu, je za vámi, náročné období skončilo a útrapy patří minulosti. Máte důvod k radosti a potřebnému odpočinku, abyste později opět mohla čelit novým výzvám. Užívejte si plodů své práce, čerpejteinspiraci ze svěží jarní přírody a vědomě sivychutnávejteprodlužujícíse dny. Obraťte tvář ke slunci a buďte sluncem pro ostatní.

k zamyšlení:

Bolest, fyzická i duševní, je nedílnou součástí života. Bez ní bychom jen sotva dokázali ocenit krásu obyčejných dnů a těšit se z běžné rutiny, která v jistém smyslu znamená pro člověka jistotu a ukotvení.

Mohlo by se vám líbit

Krása podle horoskopu: Váhy mají nejhlubší oči, Panny bezchybnou pleť

Fascinace krásou je záležitost nadčasová. Je důležitá pro ženy i muže, jen pohled na ni se časem mění. Atraktivita do určité míry souvisí také se znamením zvěrokruhu. A přestože každý je jedinečný, existují i v souvislosti s celkovým vzhledem určité shodné rysy. Jinak atraktivní je žena narozená v Býku, jinými „zbraněmi“ zaútočí Panna. Co předurčily hvězdy právě vám? Přečtěte si náš horoskop krásy.
elle.cz

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Lidský život bývá určován vztahy. Bezprostředně nás ovlivňuje naše rodina a partneři, do určité míry také přátelé i nepřátelé. Někteří patří ke stálicím našeho světa, jiní se v něm jen mihnou, krátce zazáří, aby po chvíli nenávratně zmizeli v dáli. Na některé vzpomínáme po celý život, jiní se z naší mysli vytratí po krátkém čase. Přesto má každé setkání svůj význam, který ale nemusíme nutně objevit. Duben s sebou přináší téma vztahů i zamyšlení nad tím, kdo ve vašem dosavadním životě sehrál zásadní roli, a jakým způsobem vás to zformovalo.

  • k zamyšlení:

Pokud bychom byli diváky v kině a sledovali příběh svého života očima různých lidí, měli bychom šanci poznat, jak vnímají dění okolo nás i nás samotné, byli bychom nejspíš velmi překvapeni, jak odlišné může být vnímání téhož.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Hodnocení výhod a nevýhod, rozhodnutí ne-riskovat, zvažování všech pro a proti… život je neustálá hra v kostky, kdy výsledek je – bez výjimky – nejistý. Zatímco některým rozhodnutím se můžeme vyhnout, jiným neunikneme, ani kdybychom se snažili sebevíc. Každý krok má v sobě nádech neznáma, příslib zisku, stejně jako určitou míru napětí, že to nedopadne podle našich představ. V tom tkví kouzlo života, přestože někdy nám jde o všechno. Hra vabank vám sice není vlastní, přesto se v dubnu setkáte se situací, kdy sami sebe budete dráždit svým příliš opatrnickým přístupem. Zvažte dobře své možnosti a nedržte se zbytečně při zemi.

  • k zamyšlení:

Víra ve štěstí je důležitá a do jisté míry dokáže ovlivnit výsledek; alespoň v rámci vstupní energie, která – je-li podpořena zdravou sebedůvěrou – dá záležitostem potřebný odpich. I tak je ale nutné znát správnou míru a neriskovat příliš.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Jen čas potvrdí skutečnost, že obvykle mnohem víc litujeme věcí, které jsme neudělali, než těch, co jsme udělali. A přestože se to může jevit jako nekomfortní a nepříjemné, je někdy dobré vzdálit se bezpečnému přístavu domova a vyplout na otevřené moře. Není jistě nutné ani žádoucí chovat se nezodpovědně a jen tak se bezcílně potloukat. Vypracováním plánu a přípravou na potenciální úskalí si sice úspěch nezaručíme, šance na žádoucí výsledek ovšem zvýšíme v každém případě. Rozvaha a rozložení sil, volba strategie a definování rizik jsou tím, co nás dokáže posunout dál a zároveň blíž našemu snu. Myslete na to nejenom v dubnu, v dubnu však především. Opusťte bezpečné hnízdo a prozkoumejte oblohu.

  • k zamyšlení

Chytit příznivý vítr do plachet bývá někdy velmi náročné, zvlášť je-li naprosté bezvětří. Můžeme mít chuť to vzdát, protože pocit marnosti je příliš intenzivní. Přesto, pokud vytrváme, cítíme obvykle uspokojení i v případě zdánlivého neúspěchu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Čekání a zase čekání. Na světe existuje nepočítaně lidí, kteří jako by po celý svůj život čekali, až ten jejich život doopravdy začne. Marní čas představami o tom, jaké to bude, až… Jenomže to vůbec nemusí přijít. A oni po letech – možná – prozřou. Někteří se potom ještě rozhodnou osvojit si umění žít svůj život, jiní však už nemusí najít odvahu či sílu postoupit dál. Životní marnost, kterou posléze cítí, je jejich největší a prakticky jedinou ztrátou. Duben vás před takové téma postaví. Budete konfrontována s otázkou dlouhodobého smyslu vašeho konání, což vůbec není na škodu. Dostane se vám šance uvědomit si, jakým směrem (a zda vůbec někam) se ubíráte.

  • k zamyšlení

Často oddalujeme nějaký začátek, cítíme se nepřipraveni udělat krok k něčemu novému, protože sami sebe nevnímáme jako dostatečně připravené. Bez toho, aniž bychom si to uvědomili, pak propásneme svou (někdy jedinou) šanci. V tomto smyslu je dobré zamyslet se nad radou, která na první pohled může pobuřovat: „Začni dřív, než se cítíš být připraven!“

Autorský článek, dílčí inspirace balíčkem karet Orákulum vizí (Ciro Marchetti)