Sex jako symbol moci. Necháte se snadno manipulovat?

Barometr vztahu

Není žádným tajemstvím, že když muži v minulosti něco chtěli, bez okolků si o to řekli. Když něco nechtěli, jasně se v tomto smyslu vyjádřili. “Muži měli vždy takové postavení, že mohli něco požadovat a dostali to. Mívali ve vztahu převahu, a tak je často ani nenapadlo uvažovat jinak. Proto jsou mnozí muži dodnes přesvědčeni, že mají právo vyžadovat sex,” vysvětluje Barbara Peasová, autorka bestselleru Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku. Ženy si dnes dobře uvědomují, že není jejich povinností vyhovět mužům, a čím více po nich muži sex chtějí, o to zarputileji jim odporují. Zvlášť v situacích, kdy se chtějí mstít nebo si prosadit svůj vlastní názor.

Chci dítě, značka ihned! Jak to nejlépe a s klidem sdělit partnerovi?

elle.cz

Ženy versus muži

Důvod je prostý. Sex je totiž jedna z mála věcí, o kterou muži ve vztahu nechtějí přijít. Jak potvrzuje studie z Harvard Medical School, muži mají od přírody mnohem silnější pohlavní pud než ženy, mají desetkrát až dvacetkrát více testosteronu a větší hypotalamus, tedy tu část mozku, odkud pocházejí hormony vyvolávající touhu po sexu. Ženám pak dokážou slíbit téměř cokoliv, láskou až za hrob počínaje a drahými dárky konče, jen aby měli doma klid, pohodu a pravidelný sex. Ani věty typu “rád pro tebe obětuji i vlastní život,” nejsou žádnou výjimkou; celých 85 % mužů se svěřilo, že podobnou frázi ve svých vztazích alespoň jednou použili. A rychlý překlad? Ne, život pro vás skutečně rádi neobětují, ale v rámci výměny za pravidelný sex, mateřskou péči, teplou stravu, poklizený dům a méně mrzutostí to budou dělat až do odvolání. 

Vydírání nebo forma sebeobrany?

Jakkoli povrchně to může znít, pro většinu mužů nemají vztahy nic společného s pohádkovou frází “a žili šťastně až do smrti”; jde jim hlavně o to, jaký servis jim žena dokáže poskytnout.” Žena chce prostředky a muž chce služby, takže základem vztahu je prostá výměna zboží za služby,” zmiňuje se Peasová. Není proto až tak překvapivé, že většina mužů udělá a řekne všechno, co je nezbytné, aby byla žena šťastná, aby jim občas věnovala milý pohled a aby se jim dostalo více sexu. Poskytnou jí tolik šarmu, upřímnosti, komplimentů, laskavostí a romantických nápadů, kolik bude zapotřebí, aby získali její pozornost a aby byla spokojená. Řada žen může takové jednání považovat za neupřímné, konspirativní a manipulativní, ale muži je chápou jako jistou formu sebeobrany. Nerozlišují, jestli je to dobře nebo špatně, mají zkrátka za to, že výměnný obchod je podstatou každého dobře fungujícího vztahu. A ano, samozřejmě jsou si vědomi i toho, jak je důležitý kompromis a vzájemná partnerská domluva.

Spaluje vás žárlivost? I s tím se dá bojovat

elle.cz

Psychický blok

Problém nastává ve chvíli, kdy jeden z partnerů nabyde dojmu, že je v převaze a použije sex jako nástroj, pomocí kterého hodlá dosáhnout svých cílů. Milostné hrátky v posteli totiž nemohou sloužit jako vynucovací prostředek, nemohou ani suplovat pomstu či nějaké zadostiučinění. Jestli totiž máte dlouhodobé problémy a něco vás trápí, tím, že partnerovi odepřete sex, rozhodně nic nevyřešíte. Je pochopitelné, že ho nechcete zatěžovat, ale pokud to má vést k tomu, že budete v posteli předstírat, jak je všechno v pořádku a jak si milostné hrátky užíváte, a přitom budete duchem nepřítomná, nebude to výhra pro nikoho. Pro vás se navíc tímto způsobem stane sex povinností stejně jako třeba praní či umývání nádobí a do budoucna si můžete zadělat na psychický blok.

Tolerance a vzájemný respekt

Na sex byste neměla kývnout ani tehdy, když cítíte, že je to jen proto, abyste uspokojila svého partnera. Pokud na něj nemáte chuť, tak ho prostě neprovozujte. Podobně jako praktiky, které vám nejsou příjemné. Sex má být přece prožitek pro oba, a tak byste k němu měla také přistupovat. Jistě, ne vždy je to úplně snadné. Zvlášť, když jsou v otázce sexu muži a ženy tolik odlišní. Jakmile ale pochopíte a přijmete skutečnost, že mužský a ženský mozek pracuje odlišně, že muži a ženy se na sex a lásku dívají z různé perspektivy a že mají jiné priority, dokážete postupně změnit svůj přístup k sexu a zanedlouho budete považováni za vynikající milenky. Ideální sexuální život je totiž takový, při němž se člověk nevyjadřuje kriticky k partnerovým potřebám, ale naplňuje je. Naše sexuální potřeby jsou odlišné – nejsou lepší ani horší, ale odlišné.