Textil jako mnohotvárné médium v podání Jany Vaterkové

 

Textil je v našem životě všudypřítomný a jde o velmi mnohotvárné médium, které však nemusí levitovat na pomezí designu a módy, ale může v sobě snoubit oba tato směry. Toto je i filozofií Jany Vaterkové, která se zaměřuje na výsledný produkt, jež se stává výtvarným uměleckým dílem, díky němuž se konzument cítí osobitě a stává se sám architektonickým středobodem svého prostoru. 

Jana Vaterková klade důraz na kvalitu i jedinečnost provedení, protože design má vztah ke konstrukci jakéhokoliv předmětu, kde však sehrávají svou roli i účel a krása. Ideologií její tvorby je vlastně lidstvo jako takové a neustálé hledání vnitřní rovnováhy a míru, které studentka nachází v propojení s přírodou. Umělkyně sama navazuje na své vzpomínky, emoce i pocity, které tvoří personální mapy prostřednictvím textilních technik. Ráda spolupracuje i s dalšími autory užitého umění jako je keramika či fotografie, jelikož dodávají hodnotu komplexního uměleckého díla. Tato cesta vede k dokonalé symbióze. Zakomponované objekty, které mají svůj vlastní psychologický význam, pak působí v prostoru harmonicky a celistvě.  

Fotografka: Jana Budaiová @janabudaiova

Móda a design koberců: Jana Vaterková @janevat._

Keramika: Katarína Raškovičová @katarinaraskovicova

Modelka: Andrea Smolinská @elite_bratislava

Make-up: Ivana Janigová 

Vlasy: Monika Mandač

Prostor: Galéria Umelka @galeria_umelka

Židle: Renové

Předplatné Elle

Elle cover
REKLAMA