ELLE KVÍZ: Porazíte ve znalostech českých reálií páťáky? Check it!

Mít maturitu nebo pokud možno univerzitní vzdělání už v dnešní době patří mezi základní společenské a hlavně pracovní požadavky. To vůbec nejdůležitější o naší zemi, zejména o jejích dějinách a základních reáliích, se ale učíme už na základní škole. Konkrétně v hodinách vlastivědy, kterou máme ve čtvrté a v páté třídě. Zkuste se ale u třetí skleničky vína zeptat svých přátel, kolik si toho z těchto hodin pamatují? Skoro bychom se vsadili, že spousta IT specialistů, marketingových manažerů a jiných chytrých lidí na vysokých pracovních pozicích, ve kterých musí denně prokazovat svou inteligenci a znalosti, si v těchto základních vědomostech trošku zaplave.

Víte to?

Od první do třetí třídy mají děti ve škole prvouku, od šesté třídy výše už se vyučuje dějepis a zeměpis. Ve čtvrté a páté třídě vládne českým osnovám vlastivěda. Během ní se nám učitelé snaží vštípit fakta o nejvyšší hoře České republiky, s kým naše země sousedí, jakou má rozlohu, kdo u nás zrušil nevolnictví nebo zavedl povinnou školní docházku... Kdy tyto znalosti někdo z nás skutečně potřeboval vědět a použít, je jiná. Shodneme se ale na tom, že na některé otázky je dobré znát odpověď, protože patří k základům, které bychom vědět měli - bez ohledu na jejich využití. I kdyby jediná příležitost, kdy v životě uplatníte jejich znalost, byl pub quiz s přáteli. V něm tyto vědomosti vážně oceníte! Pojďte si proto v našem kvízu otestovat, zda byste páťáky ze znalosti českých reálií porazili, nebo jestli by naopak strčili do kapsy oni vás. 

Zdroj: Autorský článek

Zdroj fotografií: Česká televize