Fenomén pick-me girl: Proč škodí a měli bychom si na něj dávat pozor?

 

Pojmem „pick-me girl” se označuje žena, která se záměrně odděluje od zájmů, jež jsou stereotypně přiřazovány ženám, aby získala pozornost opačného pohlaví. Pokud i vy preferujete zájem o auta před zájmem o make-up, automaticky to z vás pick-me girl však nedělá. Problém je v postoji pick-me girls (v doslovném překladu „vyber si mě holek”) vůči ostatním ženám, a to v tom smyslu, že dávají najevo, nejčastěji před muži, že ony jsou lepší, protože se nezajímají o typicky ženské věci. Proč se to děje a jak to vůbec vzniklo?

Body positivity: Proč je kladný vztah ke svému tělu tak důležitý?

elle.cz

Pick-me girl je součástí patriarchální kultury, je to pojem, který spadá do tzv. internalizované misogynie. Co to znamená? Jako malé děti jsme uvedeni do určité kultury, učíme se, které věci, hračky, zájmy, koníčky a jaké chování je holčičí a které klučičí. Genderové role jsou v naší společnosti ještě stále jasně rozděleny, z čehož vyplývají problémy jako je „skleněný strop”, „gender pay gap”, nebo třeba nedostatečné zastoupení žen ve vysoké politice. Ženám je od malička vštěpováno, že mají být hodné holčičky, nebýt moc hlučné, sedět spořádaně a usmívat se. „Slušná holčička se přece takhle nechová,” je věta, kterou jsme od své mámy slyšela nejspíš každá z nás, když jsme se vymykaly nastavenému vzorci chování, které by měla každá dívka dodržovat.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Už od mala jsou děvčata učena, že když budou potlačovat své vnitřní potřeby a zájmy, společnost je lépe přijme. To je internalizovaná (neboli zvnitřněná) misogynie, která nás vede k předsudkům a někdy až k nenávisti vůči ženám, tímto pohledem negativně hodnotíme především sami sebe. Aby ženy byly více přijaty muži a společností obecně, volí právě taktiku pick-me girl. Problematika pick-me girl je špatná v tom, že vytváří kompetitivní prostředí pro ženy, které mezi sebou soutěží o uznání a odměnění muži. Ponižuje dívky a ženy za jejich ženské zájmy a větou „nejsi jako ostatní holky” naoko odměňuje ty, které se drží společenských norem. 

Pravda je však ta, že toto chování reálně nikdy není odměněno. Ženy, které si přisvojí rétoriku pick-me girl v sobě nejspíš celý život budou potlačovat své vlastní já, protože budou muset pořád vyhovovat mužům a neprojevovat svoji ženskost. Může to být celoživotní začarovaný kruh, ze kterého je ale šance se vymanit. Zkusme na cestě za našimi sny a cíli příště zvolit jinou taktiku. Místo shazování ostatních žen se soustřeďme víc na své vlastní úspěchy, na své přednosti a dovednosti a pracovat s nimi bez ponížení druhých.

#FreePeriod aneb kdy se přestaneme za svou menstruaci stydět?

elle.cz