Komárkova nadace pomáhá seniorům kampaní „VŠECHNO DOBRÝ“

Pomoc seniorům spustila hned na začátku pandemie rodinná nadace Karla Komárka (KKFF). Poskytuje rychle peníze organizacím zaměřeným na péči o tuto nejvíce ohroženou skupinu obyvatel v dnešní době. A také pomáhá s pozitivní osvětou pro aktivní starší lidi. Právě spustila web www.vsechnodobry.cz a s ním spojenou televizní kampaň.

„Naší výhodou je rychlost. Spojili jsme se s Životem 90 a nadačním fondem Via Clarita a rozjeli dva projekty pro seniory. Granty a osvětu. Každý den schvalujeme granty a posíláme peníze pečovatelským službám, domovům pro seniory, mobilním hospicům a dalším. Jsme s nimi v denním kontaktu. Mají náš obdiv a úctu za to, co dělají a s jakým ohromným nasazením. V této chvíli jim chybí peníze na všechno: na zaplacení roušek, respirátorů, ochranných obleků, ale i přesčasů, dezinfekcí, na benzín…,“ říká Luboš Veselý, ředitel rodinné nadace manželů Komárkových. Od spuštění výzvy se na KKFF hrnou dotazy a po dvou týdnech má nadace 170 žádostí, z nichž téměř dvě třetiny již odbavila.

Každá rouška pomáhá

Většinou jsou potřeba rychlé zdroje pro nákup ochranných pomůcek, kterých nejenže je nedostatek, ale organizace pečující o seniory na ně nemají dost peněz. Jedná se hlavně o roušky, dezinfekci, jednorázové rukavice, respirátory, ochranné obleky. Ale třeba i speciální talíře, které umožňují servírovat děleně stravu v Alzheimer centrech, nebo jednorázové nádobí. Dále podporu dostávají organizace, které mají denní stacionáře a aktivizační centra. Díky uzavření těchto zařízení přišly o značnou část příjmů. Jejich zaměstnanci se často byli schopni rychle přeorientovat na to nejdůležitější: dnes nabízejí asistenční a pečovatelské služby doma, rozváží nákupy, léky, roušky, pomáhají s hygienou. Díky podpoře nadace mohou částečně pokrýt zvýšené náklady na pohonné hmoty, režii, a i na mzdy, které dřív platily z příjmů, jež nyní nemají. Významnou část tvoří rovněž příspěvky organizacím, které pro seniory pořádají online aktivity nahrazující ty, na něž byli zvyklí před koronavirem (divadlo, výlety, galerie atd.)

Projekt s širokým lidským rozměrem

„Jsme ve stálém kontaktu s lidmi v terénu, kteří pečují o seniory. Je neuvěřitelné, jak ti se vyrovnávají s obtížnými podmínkami. Často slyšíme i to, že jsou vděční třeba za to, že si na ně vůbec někdo vzpomněl. Kromě peněz má tato výzva i široký lidský rozměr,“ říká Dagmar Goldmannová z nadačního fondu Via Clarita, která je do projektu zapojena. „Od samého začátku pandemie se ví, že senioři jsou tou nejohroženější skupinou. Ve skutečnosti je ale podpora státu těmto organizacím nedostatečná,“ říká ředitel KKFF Luboš Veselý. Zakladatelé nadace Karel a Štěpánka Komárkovi počítají s tím, že se podpora bude pohybovat v řádu desítek milionů korun.

Granty i osvěta

Organizace zaměřené na seniory především oceňují rychlost, s jakou jsou granty posuzovány. „Denně dostáváme desítky nových požadavků, a snažíme se je vyřešit do pěti pracovních dnů tak, aby do týdne měl žadatel případně peníze na účtu,“ doplňuje Veselý.

Kromě grantů zahajuje KKFF ve spolupráci s organizací Život 90 osvětovou kampaň pro všechny aktivní seniory. Na webu www.vsechnodobry.cz najdou informace, které jim mohou usnadnit život v izolaci během nouzového stavu. Dohledají tam nejen telefonní čísla na bezplatné krizové a konzultační linky, ale i videa s jógou a cvičením, online divadelní představení, výstavy či bezplatné kurzy. „Ocenili jsme rychlost, vstřícnost a okamžité pochopení současných problémů,“ uvedl ke spolupráci s nadací KKFF Jaroslav Lorman, ředitel Život 90.

EBC promo