Převezměte kontrolu nad svým životem Aneb jak být víc asertivní?

Často se domníváme, že asertivita je vrozená vlastnost. Vnímáme sami sebe jako neasertivní osobnosti a jednoduše rezignujeme na jakoukoliv změnu, protože žijeme v přesvědčení, že zkrátka takoví nejsme. Asertivnímu jednání se však dá naučit. Jak na to a proč bychom měli být více seběvedomí jsme pro vás sepsali v článku.

Můžeme identifikovat celkem čtyři způsoby komunikace: pasivní, agresivní, asertivní a pasivně-agresivní. Pasivní upřednostňuje druhé, potlačuje vlastní práva, agresivní staví vlastní potřeby nad ostatní, pasivně-agresivní jedinec dlouho potlačuje vlastní potřeby, ale potom rovnou přejde k agresivnímu jednání. Asertivní člověk artikuluje svoje požadavky bez omezování a ponižování ostatních. Proč je pro spoustu lidí těžké být asertivní? Jedinci, kteří v dětství zažívali psychické nebo fyzické týrání, mají často internalizovanou nižší sebehodnotu. Své pocity a potřeby upozaďují před ostatními a dělá jim problém postavit se sami za sebe. 

 

Autentičtí a sebevědomí: Proč milujeme stylové seniory na Instagramu?

elle.cz

Asertivita je o autonomii. Americký psycholog a behaviorální terapeut Andrew Salter (1914-1996) definoval asertivní desatero, podle kterého máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni, také nemusíme nabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování. Je na nás, abychom posoudili, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí. Můžeme změnit svůj názor, říci: „Já nevím" a být nezávislí na dobré vůli ostatních. Máme povolené dělat chyby a být za ně zodpovědní, dělat nelogická rozhodnutí, říci: „Nerozumím" nebo „Je mi to jedno."

Možná máme občas představu, že abychom byli asertivní, tak musíme všechno znát, zvládat a umět. Být asertivní ale neznamená být dokonalý, ale naopak to, že jsme si vědomi vlastních chyb a nedokonalostí a jsme schopni se k problémům, které jsme způsobili, postavit čelem a vzít za ně zodpovědnost. Asertivní člověk má svůj život pevně ve svých rukou, nedává prostor ostatním, aby ho ovládali a má jasně stanovené hranice. Je si vědom svých pocitů a dává najevo své emoce, které ale dokáže korigovat a ovládat. 

 

Meditace podle slavných: Ticho, tma i terapie chladem

elle.cz

Pokud si osvojíte asertivní chování, především se osvobodíte. Začnete žít svobodnější život nejen v pracovní rovině, ale i v osobní. Okolí vás bude více respektovat. Získáte větší kontrolu nad sebou, ostatními lidmi a situacemi. Budete si moci vybrat, kdy a za jakých okolností naučené skills použít. Asertivita vám dá prostor vyjádřit vaše názory jasně a zřetelně, což může vést ke šťastnějšímu životu a spokojenějším mezilidským interakcím.

 

Zdroj: Mindtools.com, mindset.cz