Uvědomění a budoucnost s vědmou a terapeutkou Markétou Vostrou

 

Je autorkou devíti sugestivních knih, vede magazín o osobní rozvoji a zdravém životním stylu, ale hlavně je zosobněným prolnutím starodávných magických technik a moderní terapie. Například Tarotu, kterému se věnuje přes dvacet let. Co napovídá o dnešní době? Čeho si v dnešním světě vážit, co je třeba najít a co raději nechat za sebou?

Jak vnímáte pozici spirituality v dnešní době poznamenané stresem a sociálním distancováním?

V dějinách lidstva a jeho individuálním i společenském rozvoji se děje stále totéž, jen v jiných kulisách a při nenápadné, ale setrvalé proměně kolektivního vědomí.  Pokud se na straně jedné cokoli přežene, je téměř jisté, že v systému duality bude opačný konec osy v deficitu. Po době expanze ve hmotě je tedy logické, že se život na nějakou dobu stahuje směrem dovnitř k vlastnímu niternému rozvoji, mentální, emocionální i spirituální „inventuře“, která nastává, když jsou vnější atrakce z jakéhokoli důvodu omezeny či zcela vypnuty. Domnívám se, že v této době mnoho lidí nalezne sebe sama, svůj směr, své bytí jako takové.

Jste terapeutka, vykladačka Tarotu, vědma a astroložka. Kterou z těchto rolí řadíte na první místo?

Každá „disciplína“ má své opodstatnění. Jsou navzájem propojeny, doplňují se a vytvářejí nějaký rámec možné pomoci. Každá si mě v nějaké době našla a navzájem jsme rozvinuly své možnosti a součinnost. 

Jaké metody používáte při terapii?

Víceméně ty, které jsme již zmínili. Je to výklad horoskopu, Tarotu, je to terapie, prostřednictvím které nacházíme bloky, bránící pozitivním změnám v životě, osobním růstu, sebe-uvědomění, sebe-vědomí i sebe-jistoty a sebe-lásky. Uvědomění si, že pokud chceme v životě něco měnit, potřebujeme především měnit návyky, postoje, náhledy či názory, o které se sice dlouhodobě opíráme, ale tyto „pilíře“ nemusí být naše a díky tomu nám v našem životě nebudou fungovat dopadově tak, jak bychom si představovali. Naši realitu ovlivňujeme mnoha způsoby, mezi které patří vědomé rozhodování a formování situací a dějů, ale poměrně rozsáhlou strukturu má i naše podvědomí, které má mnohdy mnohem pádnější slovo než rozumová rozhodnutí. Pokud dokážeme pozitivně ovlivnit tyto vrstvy, náš život se stává mnohem naplněnější, bohatší a autentický. A nesmíme zapomenout ani na ovlivnění nejzásadnější, které má v kompetenci oblast nadvědomí – náš osud.

Setkala jste se už s případem, kdy jste narazila na tak tvrdou osobní bariéru, že jste dotyčnému nebyla schopná pomoci?

Tvrdá osobní bariéra je vytvářena jako následek ochrany před dalším zraněním. Je téměř pravidlem, že čím je člověk protivnější a nepříjemnější, tím větší skrývá zranění a tímto způsobem odrazuje druhé od další osobní katastrofy. Lidé, kteří ke mně chodí, jsou většinou rozhodnuti se svým životem něco dělat a někam jej posunout. Zobjektivnit například nepřehledná místa, načíst sebe sama právě pro větší porozumění podvědomým motivacím, vystoupit ze zacyklení se v opakujících situacích, nebo i z pocitů osamělosti či nemožnosti nalézt svůj smysluplný a užitečný směr a podobně.

 

 

Co vše se dá v lidech přečíst?

V každém se dá přečíst jeho život, kým je, jak reaguje. V každém je „čtečka“, a pokud se setkají dva zcela neznámí lidé, ve vteřině se navzájem načtou a vyhodnotí prostřednictvím pocitů. Poté do tohoto procesu většinou vstoupí rozum, který si tyto pocity začne upravovat k obraz svých představ, protože je zvyklý vyhodnocovat situace většinou pouze z hlediska výhodnosti. Je to výhodné či nikoli? Teprve až reálné odžívání situací jej dovede k tomu, že měl dát na svoji „čtečku“ tedy prvotní pocity. O každém životě se dá napsat kniha, je to nesmírně obsažný materiál, ale při sezení se většinou zaměřujeme na to, s čím člověk přišel, co ho trápí, kde ztratil sám sebe.

Viděla jste v nedávné době, ať už ve hvězdách či kartách něco, co vás znepokojilo?

Zřejmě bychom si nejdříve museli nadefinovat, kde pro koho začíná nějaká míra nepokoje. Jsme v období, které astrologicky nepokojné je. Pokud bych měla dát jeden jediný příklad, pak je to tranzit planety Uran znamením Býka, přičemž tyto dvě energie svým sloučením rozhodně nevyvolávají pocity jistoty a stability, o které bychom se tak rádi celoživotně opírali. Uran tranzitoval znamení Býka v letech 1935 až 1942. Tématem tohoto tranzitu je mimo jiné i vztah k materiálnímu světu a osvobození se od nezdravých lpění, návyků, postojů, stavů, od žití na úkor přírody, od veškeré přehnanosti v tomto směru.

Když se setkáváte s případy psychických problému, se kterými za vámi lidé chodí, jak pak pomáháte sama sobě, abyste se očistila od terapeutické rutiny?

Zájmová oblast je do jisté míry totožná s mým povoláním, není tam příliš velké rozlišení. Zabývám se kreslením, psaním. Kromě knih a časopisu Rituals (jehož je šéfredaktorkou, pozn. redakce), vytváříme s Marií Brožovou poměrně unikátní projekt, tzv. Astrobrožury, tedy všechny osobní planety ve všech znameních, které jsme v tomto čase již víceméně dokončily a každý si tak z nich může poskládat svůj osobní horoskop. Každý má ve svém horoskopu nějak dané nejen postavení planet, jejich vzájemné aspekty, ale pochopitelně i umístění v jednotlivých znameních, což vytváří určitou energetickou dispozici, která se promítá do charakteru, reakcí, činů, výsledků…zkrátka tvoří rámec života a je na každém, jakým způsobem jej naplní, zda v přízemí či vrchních patrech těchto možností.  

Jak hodnotíte předsudky, kterým lidé - kteří se spiritualitou zabývají - čelí? 

Nehodnotím je vůbec nijak, protože do mého života nezasahují. Každý si tu jdeme svoji vlastní cestu, máme své povolání – doslova jsme povoláni, aby se skrze nás stávala energie realitou, dostávala konkrétní tvar a význam. Je na každém, čemu a komu věří, co a kdo mu v případě potřeby pomáhá. Tím se dostávám k vaší druhé otázce, zda bychom to chtěli měnit. Život sám neustále mění, vyvíjí, umožňuje a to, co se zdálo před padesáti lety nereálné a z říše pohádek, je dnes žitou skutečností v mnoha směrech. Tudíž jak se říká, proč tlačit řeku, když teče sama.  

Kdybyste měla ze svého pohledu vyhodnotit co nás, coby společnost čeká?

Jsme v letech změn, jak to dokazuje nejen Uran tranzitující znamením Býka, ale i Saturn tranzitující znamením Vodnáře. Zde byl naposledy v období předrevolučním a revolučním v roce 1989. tudíž téma svobody se dere na povrch a přináší poměrně nepříjemné otázky typu „tak toto má být ta mnoha předky vytoužená svoboda?“ Je pochopitelné, že tak jako nahoře, tak i dole a tak jako uvnitř, tak i vně. Tedy pokud nejsme vnitřně svobodní, ulpívající, věčně něco nevyžadující a neumíme nechat energie života plynout i bez chtění, pak bude tento čas vnímán jako velice náročný. Pokud jsme vnitřně svobodní, pak se nás omezení a vnější nesvoboda zase tak moc nedotýká. Vzhledem k tomu, že se však jedná o náročné tranzity společenských planet, je jisté, že musíme v těchto otázkách a realitě pokročit jako společenství, abychom se neocitli tam, kde jsme už byli tolikrát….

REKLAMA